Home Na czasie Wielokanałowość, mobilność i cyfryzacja: trendy w sektorze publicznym w 2022 roku

Wielokanałowość, mobilność i cyfryzacja: trendy w sektorze publicznym w 2022 roku

0
0
462

W ciągu ostatnich 18 miesięcy organizacje sektora publicznego – podobnie jak firmy prywatne – wypracowały zupełnie nowe sposoby świadczenia usług o newralgicznym znaczeniu i kontaktowania się z obywatelami. W 2022 roku zmiany będą nową normą. Wdrażanie odporności organizacyjnej poprzez transformację cyfrową będzie nieodłącznym elementem działań każdego lidera sektora publicznego.

Oto kilka trendów, które dostrzegamy w sektorze publicznym w perspektywie nadchodzącego roku.

Coraz większy nacisk na udostępnianie narzędzi cyfrowych

Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla ożywienia naszej gospodarki. Jest niezbędna do przetrwania wielu przedsiębiorstw i ma zasadnicze znaczenie w utrzymaniu usług publicznych. W kontekście pandemii i zmian klimatycznych potrzeba cyfryzacji procesów i usług w sektorze publicznym będzie coraz większa. Widać to także w Polsce, gdzie coraz więcej wniosków w urzędach przyjmowana jest w formie cyfrowej.

Przyszłość sektora publicznego to wielokanałowość, mobilność i cyfryzacja. Podobnie jak w sektorze komercyjnym, najważniejsze jest umożliwienie korzystania z połączonych doświadczeń cyfrowych, ujednolicenie kanałów cyfrowych i zapewnienie przepływów pracy w organizacjach rządowych. Niezależnie od tego, czy konieczne będzie rozpatrzenie wniosku o wydanie prawa jazdy czy też udzielenie pozwolenia na budowę, obywatele powinni mieć możliwość zwrócenia się do administracji za pomocą jednego źródła, bez konieczności poruszania się po różnych oddziałach i systemach. Można to osiągnąć dzięki elastycznej, skalowalnej platformie kontaktowej, która stawia obywatela na pierwszym miejscu.
Co więcej, w związku z misją cyfryzacji, jednym z głównych zadań rządów będzie pomaganie obywatelom – tak, aby korzystanie z cyfrowych technologii stało się dla nich codziennością, dzięki czemu będą w stanie rozwijać się w gospodarce cyfrowej. W 2022 roku możemy spodziewać się zwiększonych inwestycji w podnoszenie i zmianę kwalifikacji w całym społeczeństwie.

Wraz z rozwojem miejsc pracy zmieniają się oczekiwania pracowników

We wszystkich branżach pracownicy pragną elastyczności, autonomii oraz możliwości wyboru miejsca, czasu i sposobu pracy. W nadchodzącym roku będziemy świadkami tego, jak coraz więcej organizacji sektora publicznego będzie dążyć do zapewnienia pracownikom cyfrowych doświadczeń, które pozwolą zwiększyć produktywność i utrzymać utalentowanych członków zespołów. Wykorzystanie chmury i technologii wspierających współpracę, a także strategii dbania o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników, to tylko niektóre przykłady tego, jak można osiągnąć wspomniany cel.

Istotne będzie wdrożenie strategii zapewniającej pracownikom łatwy dostęp do aplikacji i danych, których potrzebują, aby wykonywać swoją pracę jak najefektywniej i z dowolnego miejsca. Podobnie będzie z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak czaty na żywo i usługi cyfrowych konsultantów, które mają na celu rozwiązywanie problemów pracowników, takich jak prośby o wsparcie informatyczne. Dzięki bezpiecznej, ujednoliconej platformie, odpowiedniemu przepływowi pracy oraz hiperautomatyzacji agencje rządowe będą w stanie poprawić doświadczenia pracowników i obywateli.

Otwarte modele danych staną się bardziej powszechne

Jeśli chodzi o dane, przejrzystość będzie nadal priorytetem zarówno dla organizacji sektora publicznego, jak i obywateli. W czasie pandemii organizacje sektora publicznego, które dysponowały otwartymi modelami danych, okazały się najbardziej sprawne.

Ludzie są gotowi wykazać się większą otwartością i dzielić się z rządem większą ilością danych. Skuteczne wykorzystanie tych danych jest niezbędne do stworzenia spersonalizowanych doświadczeń, ale także do zdobycia zaufania, zwiększenia zaangażowania i uzyskania pożądanych rezultatów politycznych.

Transformacja cyfrowa nie jest jednak prostą zmianą. Odseparowane zbiory danych i starsze systemy, a także niewystarczające możliwości techniczne, często sprawiają wrażenie kuli u nogi, która uniemożliwia organizacjom sektora publicznego osiągnięcie obranego celu. W wielu przypadkach to jednak nie technologia powstrzymuje je przed działaniem. Chodzi raczej o sposób, w jaki organizacje skonfigurowały swoje systemy do obsługi danych.

Ważnym zadaniem w nadchodzących miesiącach będzie zbudowanie nowoczesnej architektury opartej na danych, integrującej wszystkie źródła danych w celu promowania kultury otwartości na skalę całej organizacji, a także przeszkolenie pracowników w zakresie efektywnego i przejrzystego dzielenia się danymi i ich wykorzystywania.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…