Home Na czasie WWW…lub czasopisma

WWW…lub czasopisma

0
0
275

Firmowa lub nawet hobbystyczna strona internetowa może zostać uznana za dziennik lub czasopismo. Jak podaje „Rzeczpospolita” prowadzenie serwisu WWW bez rejestracji w sądzie grozi grzywną, a nawet ograniczeniem wolności.

Zgodnie z prawem prasowym, jako prasa właśnie traktowane są wszystkie publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe.

Bez Internetu w ustawie

Ponieważ polska ustawa pochodzi z 1984 r., nie ma w niej ani słowa o Internecie, ale jest zapis mówiący, że  prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (…) upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania (art. 7. ust.1) . Wedle tych zapisów, definicji dziennika lub czasopisma odpowiada wiele stron internetowych, które ich wcale nie przypominają, a ich autorzy często nie zdają sobie sprawy, że są wydawcami – czasopisma, jeżeli aktualizują swój serwis rzadziej niż raz w tygodniu lub dziennika – jeżeli nowe informacje wprowadzają częściej niż raz na tydzień.

Prawnicy podzieleni

Czy zatem właściciel firmowej strony internetowej powinien ją zarejestrować tak jak rejestruje się tytuły prasowe? Opinie prawników są podzielone i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Niedawno Sąd Rejonowy w Słupsku umorzył postępowanie przeciwko Leszkowi Szymczakowi, prowadzącemu serwis GazetaBytowska.pl, ale jednocześnie uznał, że mężczyzna złamał prawo, nie rejestrując swojej strony internetowej. Z kolei Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyjął, że strona internetowa nie może być uznana za dziennik lub czasopismo i odmówił rejestracji portalu afery.prx.pl. Prof. Ewa Nowińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekonuje, że kwestię rejestracji powinno się pozostawić właścicielom strony.

Jak się zarejestrować?

Jeżeli zatem zdecydujemy, że na wszelki wypadek zarejestrujemy – lub przynajmniej złożymy wniosek o rejestrację serwisu – warto wiedzieć, że nie jest to skomplikowana procedura. Wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma składa się w sądzie okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy (może nią być adres zamieszkania osoby prowadzącej serwis internetowy). Wniosek musi zawierać tytuł, dokładny adres redakcji, dane redaktora naczelnego oraz dane o wydawcy i informację o częstotliwości. Opłata za złożenie wniosku wynosi kilkadziesiąt zł.
Sąd sprawdza, czy zgłoszony tytuł nie został wcześniej zarejestrowany oraz czy spełnia warunki rejestracji. Jeśli tytuł jest identyczny z innym, odmawia rejestracji.

Odpowiadasz jak wydawca

Jednocześnie prowadząc stronę internetową, warto pamiętać, że właściciel strony odpowiada za zamieszczane na niej treści zgodnie z prawem prasowym. Nawet jeżeli strona nie jest zarejestrowana jako prasa. Przesądza o tym art. 54 ust. b prawa prasowego, który wskazuje także na inne niż prasa środki służące rozpowszechnianiu informacji „niezależnie od techniki przekazu”.  Oznacza to, że osoba pomówiona czy obrażona może domagać się sprostowania. A jeśli autor strony odmówi, może zostać ukarany grzywną albo karą ograniczenia wolności. Od prowadzącego serwis można też domagać się odszkodowania za opublikowanie nieprawdziwych informacji.

Poza odpowiedzialnością cywilną redaktora, czyli w tej sytuacji osoby prowadzącej stronę internetową, w grę może również wchodzić odpowiedzialność karna, o której mowa w art. 49 ust. a prawa prasowego. Przewiduje on grzywnę lub ograniczenie wolności za opublikowanie materiału zawierającego znamiona przestępstwa. Tutaj również orzecznictwo sądów nie jest jednoznaczne w zakresie oceny treści wpisywanych przez internautów na forach i w komentarzach.

Warto jednak śledzić, co pojawia się na naszych witrynach.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kryzys w IT? Branża spowalnia, ale pracownicy nadal nie widzą problemu

Czy branżę, która przez lata pozostawała zieloną wyspą, również zaczął gnębić kryzys? Cora…