Home Biznes Zarządzanie zespołem w niepewnych czasach

Zarządzanie zespołem w niepewnych czasach

6 min
0
0
53

Niepewność sytuacja firmy i jej otoczenia biznesowego stanowi największe wyzwanie dla managerów działów marketingu. Wpływa to na różne elementy zarządzania, w tym na rekrutację – powoduje odwlekanie poszukiwania nowych marketerów, nawet jeśli są oni w firmie niezbędni. A to tylko niektóre problemy, na które zwrócili uwagę uczestnicy badania przeprowadzonego przez Tribe47.

Zarządzający zespołami muszą się mierzyć z różnymi trudnościami. Część z nich jest powszechna i występuje niezależnie od branży, inne natomiast są specyficzne dla konkretnych typów działalności. Tribe47 przeprowadził badanie ankietowe, które wskazuje z czym najczęściej muszą się borykać liderzy działów marketingu.

Zarządzanie w niepewnych czasach

Jak pokazuje przeprowadzone badanie, zarządzający zespołami marketingowymi za największe wyzwania uznają czynniki zewnętrzne. Blisko 67 proc. badanych wskazało, że problemem dla nich jest zmienność sytuacji firmy i otoczenia biznesowego. A prawie 40 proc. zmagać się musi z presją przełożonych, którzy mają zbyt wygórowane oczekiwania wobec wyników.
Największe wyzwania w zarządzaniu zespołem marketingowym

Największe wyzwania w zarządzaniu zespołem marketingowym

Jednak oprócz skutecznej realizacji zakładanych celów, managerowie muszą wykazywać się także umiejętnościami miękkimi i być uważnymi na potrzeby zespołu, np. motywować pracowników i dbać o ich rozwój. Chociaż zarządzanie zespołem stanowi wyzwanie, wszyscy ankietowani dobrze oceniają swoje umiejętności managerskie.
– Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że liderzy zespołów marketingowych wskazali niepewną sytuację firmy jako największe wyzwanie. Brak poczucia stabilności, który na pewno odbija się nie tylko na nich samych, ale też na podległych im pracownikach, nigdy nie wpływa korzystnie na pracę i jej efektywność – komentuje wyniki ankiety Ewa Wysocka, CEO Tribe47. – Często jest to też kamień stanowiący początek lawiny kolejnych problemów – dodaje.
Wskazywany przez managerów brak poczucia stabilności wpływa niekorzystnie nie tylko na zarządzanie dostępnymi pracownikami. Często jest też powodem przedłużających się braków kadrowych w zespole. Aż 20 proc. liderów odwlekało rekrutację, choć zdawali sobie sprawę, że nowy pracownik jest im niezbędny. A jedną z przyczyn takiego postępowania był właśnie brak budżetu na kolejny etat.

Wyzwanie: rekrutacja

Zapotrzebowanie na specjalistów od marketingu jest obecnie niemal tak duże, jak na pracowników w branży IT. Nie dziwi więc, że niemal dwie trzecie zarządzających zespołami marketingowymi przeprowadzało w ciągu ostatniego roku rekrutację. Zazwyczaj nie był to proces nadmiernie długi – zamykał się w ciągu miesiąca. Jednak 40 proc. ankietowanych managerów musiało poświęcić na pozyskanie nowego pracownika aż trzy miesiące.
– Długi czas trwania procesu rekrutacyjnego jest niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem dla pracy zespołu. Braki kadrowe nie tylko utrudniają realizację zadań, brak pracownika o adekwatnych kompetencjach może wręcz uniemożliwić ich wykonanie – zauważa Ewa Wysocka. – W takich podbramkowych sytuacjach, choć nie tylko, dobrym rozwiązaniem może być współpraca z agencją zewnętrzną, która dysponuje odpowiednimi specjalistami.
Czas poświęcony rekrutacji to dla 33 proc. badanych jedno z głównych wyzwań w całym tym procesie. Podobny odsetek wskazał na brak kandydatów. Jednak znacznie więcej zarządzających uznało, że problemem jest brak odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia aplikujących – prawie 67 proc. Niewiele mniej, bo ponad 58 proc., wskazało na ich zbyt wysokie, zdaniem rekrutujących, wymagania finansowe.
Największe wyzwania w procesie rekrutacji

Największe wyzwania w procesie rekrutacji

Materiał został przygotowany w oparciu o analizy własne Tribe47. Dane pochodzą z raportu: Wyzwania marketera.
Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy Polska będzie gotowa na koniec aut spalinowych?

Z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2022” wynika, że europejska branża motoryzacyjna spo…