Home Chmura Snowlake Summit 2022: innowacje w chmurze

Snowlake Summit 2022: innowacje w chmurze

7 min
0
0
65

Podczas Snowflake Summit 2022, swojej dorocznej konferencji dla użytkowników, firma apowiedziała wprowadzenie Unistore, nowej usługi (workload), która poszerza funkcjonalność Snowflake i zapewnia nowoczesne podejście do pracy z danymi transakcyjnymi i analitycznymi w ramach jednej platformy. Unistore zwiększa możliwości Chmury Danych Snowflake, usprawniając i uproszczając tworzenie aplikacji transakcyjnych, a jednocześnie zapewniając klientom spójne zarządzanie i wysoką wydajność na niemal nieograniczoną skalę. Snowflake ogłosił również wprowadzenie aplikacji budowanych, dystrybuowanych i wdrażanych natywnie w Chmurze Danych w ramach Native Application Framework.

Koniec ery silosów informacyjnych

Dane transakcyjne i analityczne są zwykle rozdzielane, co powoduje komplikacje podczas przenoszenia ich między systemami i utrudnia osiąganie tempa wymaganego dla nowoczesnego rozwoju.

Dzięki Unistore zespoły mogą poszerzyć Chmurę Danych o transakcyjne zastosowania, takie jak stan aplikacji i serwowanie danych. Snowflake w ramach Unistore wprowadza Hybrid Tables (Tabele Hybrydowe), które oferują szybkie operacje na pojedynczych wierszach i pozwalają klientom budować transakcyjne aplikacje biznesowe bezpośrednio w Snowflake. Tabele Hybrydowe, obecnie w fazie private preview, umożliwiają klientom szybkie wykonywanie analiz na danych transakcyjnych w celu natychmiastowego zrozumienia kontekstu, a także łączenie ich z istniejącymi tabelami Snowflake w celu uzyskania całościowego widoku wszystkich danych. Unistore i Hybrid Tables umożliwiają klientom tworzenie aplikacji transakcyjnych z taką prostotą i wydajnością, do jakiej przyzwyczaili się w Snowflake. Zapewniają też ujednolicone podejście do zarządzania danymi i ich bezpieczeństwa.

Firma Adobe jest jednym z pierwszych użytkowników Unistore. Rozpoczęła korzystanie z wersji zapoznawczej Hybrid Tables w aplikacji Adobe Campaigns, która umożliwia markom dostarczanie natychmiastowych, zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie omnichannel na dużą skalę.

Unistore fundamentem innowacji

Uruchomienie programu Adobe Campaign na platformie Snowflake umożliwiło nam zaoferowanie klientom niezrównanej szybkości i skali działania. Dzięki temu mogą oni korzystać z najlepszych w swojej klasie funkcji zarządzania kampaniami wielokanałowymi o wydajności, której nie sposób dorównać – mówi Nick Hall, starszy dyrektor w dziale Adobe Campaign i Managed Cloud Services.Nasze zespoły już teraz są zachwycone usprawnieniami, które obserwujemy, w tym 50-krotnym skróceniem czasu przygotowywania nowych funkcjonalności. Z niecierpliwością czekamy na to, jak Unistore zwiększy możliwości Adobe Campaign, aby udostępnić naszym klientom jeszcze więcej rozwiązań z obszaru personalizacji usług.

Unistore stanowi fundament kolejnej fali innowacji w Chmurze Danych Snowflake – wskazuje Christian Kleinerman, starszy wiceprezes ds. produktów w firmie Snowflake. – Podobnie jak w przypadku tego, jak na nowo zdefiniowaliśmy jeziora danych i hurtownie danych dla naszych klientów, Unistore zapoczątkowuje kolejny etap w budowaniu i wdrażaniu nowej generacji aplikacji w Chmurze Danych.

Native Application Framework rewolucjonizuje programowanie

Dzięki nowemu Native Application Framework, obecnie dostępnemu w wersji private preview, programiści mogą tworzyć aplikacje i zarabiać na nich na Snowflake Marketplace, a klienci mogą bezpiecznie instalować i uruchamiać te aplikacje bezpośrednio na swoich przestrzeniach roboczych Snowflake, co ogranicza konieczność przenoszenia danych. Firma Snowflake dąży do zapewnienia swoim klientom i partnerom najlepszej platformy do tworzenia aplikacji intensywnie korzystających z danych, a Native Application Framework jest ważnym kamieniem milowym na tej drodze.

Native Application Framework umożliwi programistom tworzenie aplikacji z wykorzystaniem funkcji Snowflake, takich jak procedury składowane, funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) i funkcje tabel zdefiniowanych przez użytkownika (UDTF).

Przyspieszone tworzenie aplikacji

Native Application Framework od Snowflake przyspiesza tworzenie aplikacji, wykorzystując wysoką dostępność i odzyskiwanie danych po awarii, możliwości współpracy globalnej i bezpieczeństwo, dzięki czemu programiści działający w Chmurze Danych mogą skupić się na funkcjonalności, a nie na obciążeniach operacyjnych. Framework umożliwia ponadto dystrybucję aplikacji do ponad 6,3 tys. klientów Snowflake (stan na 30 kwietnia 2022 r.) za pośrednictwem Snowflake Marketplace. Aplikacje te działają w ramach kont Snowflake dla klientów końcowych, co oznacza, że dane nie muszą być przenoszone ani udostępniane, dzięki czemu programiści mogą dostarczać optymalne funkcje bez konieczności zarządzania wrażliwymi danymi klientów i zarabiać na swoich rozwiązaniach.

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Chmura

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Badanie UEK: stacje bazowe nie wpływają na wartość nieruchomości

Dostatecznie gęste rozmieszczenie masztów telefonii komórkowych jest gwarantem dostępu do …