Home Biznes Bezpieczne zarządzanie magazynem z Androidem

Bezpieczne zarządzanie magazynem z Androidem

0
0
116

Wyniki badania Zebra „Future of Fulfilment Vision Study” pokazują, że znaczna większość ankietowanych (89 proc.) jest zdania, że e-handel napędza potrzebę szybszej realizacji zamówień. Z raportu wynika, że 78 proc. firm logistycznych przewiduje dostawy tego samego dnia do 2023 roku, a 40 proc. deklaruje, że spodziewa się dostawy w ciągu dwóch godzin od zamówienia w perspektywie 10 lat. Badanie wykazało również, że alokacja zapasów, zmniejszenie liczby zamówień podstawowych i efektywność uzupełniania zapasów stanowią dodatkowe utrudnienia dla firm logistycznych związane z dostosowaniem się do handlu wielokanałowego. Aby sprostać wymaganiom dzisiejszych klientów, konieczna jest modernizacja magazynów w celu zwiększenia produktywności i wydajności przedsiębiorstw. Okazuje się, że prowadzący biznes stopniowo rezygnują z systemu Windows na rzecz środowiska Android, który usprawnia pracę magazynu, dostosowując go do sytuacji na rynku.

Magazyn pod opieką Androida

Znany wielu użytkownikom system Android w wersji enterprise to bezpieczna platforma, oferującą narzędzia do zarządzania zabezpieczeniami, które pozwalają działom IT magazynów zapobiegać wyciekom danych i egzekwować przestrzeganie przepisów. Za ich pośrednictwem menedżerowie IT mogą prowadzić konfiguracje sieci i stosować zasady ochrony danych firmowych. Zestaw aplikacji Mobility DNA, który został opracowany przez firmę Zebra w celu uzupełnienia systemu Android OS o funkcjonalności klasy korporacyjnej – aby podnieść poziom bezpieczeństwa. Zawiera unikalny zestaw narzędzi do zarządzania towarami, podnoszenia produktywności i tworzenia oprogramowania. Został zaprojektowany z myślą o łatwiejszej integracji i optymalnej efektywności biznesowej.

Ataki hakerów i wirusów na smartfony i urządzenia z systemem Android w poprzednich latach doprowadziły do poprawy poziomu bezpieczeństwa oprogramowania. Platforma zapewnia, że urządzenia, dane i aplikacje są bezpieczne poprzez ograniczenie ich wykorzystania i szyfrowanie urządzeń. Ponadto interfejsy API do zarządzania umożliwiają egzekwowanie kontroli zasad w całej flocie urządzeń.

Zalety używania popularnego interfejsu w pracy magazynu

W obliczu wyzwania, jakim jest zakończenie wsparcia dla systemu Windows Mobile i brak jego następcy dla urządzeń magazynowych, Android staje się atrakcyjnym i alternatywnym rozwiązaniem dla biznesu. Przede wszystkim umożliwia elastyczne metody pracy z wieloma istniejącymi systemami logistycznymi bez konieczności ich modyfikacji. Rozwiązania oparte o system Windows Mobile w sposób naturalny będą stopniowo wycofywane z rynku i zastępowane nowocześniejszymi rozwiązaniami opartymi o system operacyjny Android.

Warto pamiętać, że Android jest najczęściej używanym mobilnym systemem operacyjnym na świecie. W dobie wszechobecnej automatyzacji pracownicy magazynu coraz częściej w pracy wykorzystują ekrany dotykowe z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), który jest popularnym systemem wśród urządzań dedykowanym konsumentom, rezygnując przy tym ze sprzętu, który wymaga ręcznego wpisywania długich ciągów liczb czy numerów. Zmiana zwiększa nie tylko produktywność, ale również wpływa na ograniczenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu.

Wprowadzenie do urządzeń dedykowanych biznesowi rozwiązań systemowych opartych na dobrze znanym oprogramowaniu sprawia, że obsługa sprzętu przebiega sprawniej. Wyniki badania Zebra Warehouse 2020 Vision Study obrazują, że kierownicy magazynów spędzają 50 godzin na szkoleniach nowych pracowników, aby osiągnąć maksymalną produktywność. Po wdrożeniu sprzętu opartego na systemie Android szacują, że skrócą ten czas do 36 godzin. Wdrożenie systemu do urządzeń dedykowanych biznesowi może ułatwić szkolenie pracowników, którzy są często zatrudniani przy pracach sezonowych.

Przykładem urządzeń stworzonych z myślą o sprzedawcach detalicznych i logistycznych, centrach dystrybucji, magazynach są komputery mobilne (np. Zebra MC3300). Umożliwiają one zwiększenie wydajności i zarządzanie zapasami. Urządzenie jest wyposażone w duży, czytelny ekran dotykowy, który ułatwia korzystanie z pełnych możliwości systemu operacyjnego Android. Zapewnia przy tym pracownikom funkcjonalności, których potrzebują, aby zoptymalizować czas poznania możliwości sprzętu i zwiększyć wydajność w szybko zmieniającym się środowisku zaplecza i magazynu.

Korzyści płynące z używania systemu Android w urządzeniach mobilnych klasy korporacyjnej pozwalają zwiększyć produktywność i dokładność pracowników w operacjach magazynowych, z solidnym bezpieczeństwem i przyjazną dla użytkownika funkcjonalnością. Pomagają firmom uzyskać przewagę konkurencyjną w obszarach zarządzania zapasami w sposób bardziej wydajny i dokładny, tak aby mogły one wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów funkcjonujących w realiach gospodarki na żądanie.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…