Home Analizy Cyfryzacja zaczyna się od czynnika ludzkiego

Cyfryzacja zaczyna się od czynnika ludzkiego

0
0
97

W drodze ku poprawie jakości obsługi klientów na mocno konkurencyjnym rynku, firmy muszą wykorzystywać potencjał drzemiący w cyfryzacji procesów. Jednak nie będzie to możliwe bez czynnika ludzkiego, a dokładniej – nakreślenia i wdrożenia w życie nowych zasad współpracy IT z biznesem.

Sprawny menedżer IT? Czyli jaki?

Nowe technologie rewolucjonizują biznes i są już nieodzownym elementem w krajobrazie polskich firm. Nie ma mowy o cyfrowej transformacji przedsiębiorstw bez aktywnego udziału w niej osób bezpośrednio odpowiedzialnych za obszar IT. Nic więc dziwnego, że 94 proc. ankietowanych w raporcie Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022 Chmura i nowe technologie” uważa, że menedżer IT powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza nowe technologie do organizacji.

Jakie inne role spełnia menedżer IT w firmie? Również z badania Polcom wynika, że 82 proc. respondentów deklaruje, że sprawny menedżer powinien przekuwać pomysły na język korzyści biznesowych, a nie technologii. Ponadto 83 proc. twierdzi, że rolą menedżera IT jest spajanie technologicznie wszystkich działów przedsiębiorstwa.

– W związku z tą dość znaczącą rolą w firmie, IT może podnosić jakość relacji biznesowych  poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w firmie, próby redukcji długu technologicznego czy cyfryzację procesów analogowych – mówi Piotr Szypułka, Dyrektor Działu Utrzymania w Polcom.

Wydatki firm na IT w Polsce w 2022 roku: ponad 50% nie ma wystarczających funduszy na specjalistów

IT a wyzwania biznesu

Z najświeższych badań „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że największymi wyzwaniami przedsiębiorców w bieżącym roku będą: inflacja i wzrost cen, nowe regulacje podatkowo-prawne oraz nadal – pandemia COVID-19. Przedsiębiorcy wskazali również na wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą spowalniać ich biznesy.

– Z kolei w badaniu Polcom i Intel wśród czynników hamujących biznes ankietowani wymienili również: przestarzałe systemy i technologie powodujące rosnący dług technologiczny (65 proc.), niewystarczający poziom finansowania (63 proc.) oraz zagrożenia związane z atakami hakerskimi, np. ransomware (62 proc.), ale rozwiązań problemów biznesowych firm można z powodzeniem szukać w IT – mówi Piotr Szypułka.

Nasi respondenci za duże wyzwanie stojące przed ich biznesami uznali również braki kadrowe, zarówno te wynikające z niedoboru specjalistów na rynku, jak i z rosnących kosztów wynagrodzeń. Ciekawe wnioski pod tym kątem płyną z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bowiem 72 proc. firm nie inwestowało w kapitał ludzki w 2021 r. i nie planuje tego również w bieżącym roku, a aż 91 proc. polskich firm zadeklarowało trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. W opinii respondentów, ale również i ekspertów, działy IT mogą pomóc firmie w rozwiązaniu problemów biznesowych, kadrowych i w spełnieniu aktualnych oczekiwań klientów na wiele sposobów.

Wsparcie zewnętrznymi zasobami  

Firmy, dla których wyzwaniem jest pozyskanie wyspecjalizowanych kadr, zbudowanie know-how czy zbudowanie nowej infrastruktury IT, mogą pozyskać brakujące elementy z zewnątrz. Rola zewnętrznego dostawcy może być różna – w zależności od modelu współpracy czy potrzeb firmy. To co można oddać pod opiekę outsourcingową, a jednocześnie jest odpowiedzią na częste wyzwania biznesu to między innymi: doradztwo przy wyborze rozwiązań, wsparcie serwisowe oraz helpdesk, wsparcie procesów compliance, zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości działania procesów oraz zapewnienie wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

– Ciekawym przykładem jest tutaj skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy chmury obliczeniowej. Wg 67 proc. ankietowanych w naszym badaniu, jest ona obecnie głównym motorem zmian technologicznych. Ponadto 43 proc. ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy – wskazuje Piotr Szypułka. – Jest to o tyle wyraźny trend na rynku, ponieważ aż 44 proc. organizacji zamierza w 2022 roku przeznaczyć na rozwiązania chmurowe między 10 a 50 proc. swoich budżetów IT – dodaje.

Odciążone w ten sposób zespoły IT mogą z kolei pracować nad innowacjami – szukać poprzez nowe technologie IT oszczędności dla firmy, brać czynny udział w budowaniu strategii czy też rozwijaniu projektów biznesowych opartych na IT.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Technologie cloud-native zyskują na popularności. Jakie korzyści dają i w jakich sektorach są wykorzystywane?

Badania pokazują, że technologie chmurowe i konteneryzacja mają coraz większe znaczenie dl…