Home Na czasie e-Zdrowie: Inteligentna opieka zdrowotna

e-Zdrowie: Inteligentna opieka zdrowotna

0
0
97

Zdrowie to skarb. Słowa te nabierają w ostatnich latach jeszcze większego znaczenia, ponieważ wiele czynników środowiskowych i tych wynikających z działalności człowieka i wpływa negatywnie na dobrostan fizyczny i psychiczny. Zapotrzebowanie na skuteczną i przystępną cenowo opiekę zdrowotną rośnie, szczególnie w następstwie pandemii COVID-19. Opieka zdrowotna na całym świecie zmaga się z wieloma wyzwaniami, które obejmują zapewnienie szybkiego dostępu do pomocy medycznej i infrastruktury, tanich leków i wyszkolonego personelu. Do tego dochodzi dość kosztowny i czasochłonny proces odkrywania, testowania i certyfikacji leków.

Jednak szybki postęp w teleinformatyce (ICT) doprowadził do nadziei na innowacyjne rozwiązania cyfrowe, które przekształciłyby ten sektor, zapoczątkowując nową erę inteligentnej opieki zdrowotnej. Cyfrowe zdrowie lub inaczej e-zdrowie, to gorący temat w przestrzeni ICT i wśród specjalistów medycznych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w niedawnym raporcie podkreśliła znaczenie infrastruktury cyfrowej, która mogłaby wzmocnić odporność opieki zdrowotnej i pomóc w przewidywaniu przyszłych zagrożeń i przeciwdziałaniu im poprzez zdecydowane i zrównoważone wdrażanie najnowocześniejszych technologii.

Thomas Hainzel, Dyrektor ds. rozwoju i współpracy branż cyfrowych w Nokii: „Patrząc wstecz na lata po pandemii, nastąpił wzrost zachorowań na choroby przewlekłe, nie tylko z powodu samego wirusa, ale także innych chorób, takich jak cukrzyca i rak. Z operacyjnego punktu widzenia niedobór siły roboczej i umiejętności, a także rosnące koszty opieki zdrowotnej wynikające z postępu w medycynie i droższych leków sprawiają, że dyrektorzy medyczni nie śpią po nocach„.

Czym jest e-zdrowie?

Pierwsze raczkujące kroki w kierunku cyfryzacji w opiece zdrowotnej polegające na wprowadzeniu dokumentacji elektronicznej dzięki zastosowaniu komputerów i pierwszych porad telefonicznych rozpoczęły się około dekady temu. Od tego czasu wkroczyliśmy w zupełnie inny wymiar, w którym inteligentne technologie i sieci o znaczeniu krytycznym wkraczają w każdy aspekt praktyki medycznej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje e-zdrowie jako efektywne kosztowo i bezpieczne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wspieraniu zdrowia i dziedzin związanych ze zdrowiem, w tym usług opieki zdrowotnej, nadzoru zdrowotnego, literatury zdrowotnej oraz edukacji zdrowotnej, wiedzy i badań.

Wraz z rozprzestrzenianiem się Internetu i technologii mobilnych oraz najnowszych standardów łączności, takich jak 4.9G/LTE i 5G, sektor opieki zdrowotnej jest świadkiem integracji najnowocześniejszych rozwiązań. Od sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego (AI/ML), Internetu rzeczy (IoT), rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (AR/VR) po blockchain, robotykę, urządzenia noszone na ciele (wearables) i analitykę. Połączenie takich zaawansowanych technologii może potencjalnie umożliwić spersonalizowaną medycynę, zdalne monitorowanie pacjentów, analizę predykcyjną w celu wczesnego wykrywania chorób, precyzyjną diagnostykę i leczenie, lepsze zarządzanie opieką zdrowotną i poprawa jej dostępności.

Zrozumienie opieki zdrowotnej 4.0

Opieka zdrowotna 4.0 może być rozumiana jako paradygmat „Przemysłu 4.0” dla opieki zdrowotnej i sektora medycznego. Podsumowuje on trwającą i nadchodzącą cyfryzację i transformację branży opieki zdrowotnej, której ostatecznym celem jest zapewnienie lepszej opieki i komfortu pacjentom, optymalizacja i obniżenie kosztów operacyjnych oraz uwzględnienie najnowszych innowacji badawczych i edukacyjnych w kształtowaniu naszego świata.

Opieka zdrowotna 4.0 będzie oferować mnóstwo zastosowań. Lokalne i zdalne monitorowanie pacjentów oraz cyfrowa diagnostyka z filmami HD lub obrazowaniem, podłączony do sieci personel medyczny, rozszerzone wsparcie medyczne, zautomatyzowana logistyka, zarządzanie aktywami, cyfrowe bliźniaki w szpitalach itp. Wykracza to nawet poza szpitale i centra medyczne do laboratoriów i ośrodków badawczych, a także połączonych karetek pogotowia i tymczasowych ośrodków opieki, które są ważnymi interesariuszami całego ekosystemu opieki zdrowotnej 4.0.

Lorena Gomez Gaviria, Menadżer ds. inkubacji biznesowej dla branż cyfrowych w Nokii: „Biorąc pod uwagę przypadki użycia w opiece zdrowotnej 4.0, mają one wspólne wymagania dotyczące technologii i rozwiązań, tj. wysoką wydajność transmisji obrazu i wideo HD oraz treści AR / VR, niskie opóźnienia umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym między placówkami medycznymi a zdalnymi ekspertami i pacjentami, zapewnienie bezpieczeństwa danych zdrowotnych i dokumentacji pacjentów oraz możliwości przetwarzania brzegowego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowość i umożliwienia działania innowacyjnych aplikacji”.

Aby opieka zdrowotna 4.0 stała się rzeczywistością, konieczne jest połączenie różnych technologii infrastruktury sieciowej. Zaczynając od zewnątrz, potrzebne są sieci światłowodowe o wysokiej przepustowości, które łączą różne placówki medyczne lub budynki kampusów i tworzą podstawę większości wspomnianych wcześniej przypadków użycia. Wewnątrz budynków lub na terenie kampusów, kontynuacja działania pasywnej sieci optycznej do różnych punktów końcowych na oddziałach medycznych zapewnia, że szeroki zakres usług może korzystać z bezpiecznej sieci o wysokiej przepustowości. Tak zwana „ostatnia mila” może być realizowana za pomocą klasycznych sieci LAN dla stacjonarnych maszyn lub wykorzystywać prywatną bezprzewodową sieć kampusową 5G do łączenia podmiotów mobilnych, takich jak pojazdy logistyczne, tablety medyczne lub maszyny do tymczasowej opieki.

Oprócz warstw infrastruktury sieciowej, dostawcy urządzeń, maszyn i modułów oraz dostawcy aplikacji i oprogramowania będą mieli kluczowe znaczenie dla funkcjonowania kompleksowych przypadków użycia. Podobnie jak Przemysł 4.0, Opieka Zdrowotna 4.0 jest ekosystemem o pełnym łańcuchu wartości, więc kluczowym wymogiem jest ciągła współpraca między firmami zajmującymi się sprzętem, oprogramowaniem, usługami i integracją systemów.

Co trzeba wziąć pod uwagę przed wdrożeniem?

Wdrażając program cyfryzacji lub transformacji opieki zdrowotnej 4.0, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, usługi i rozwiązania w zakresie cyfryzacji powinny być testowane na małą skalę w ramach projektu weryfikacji (proof-of-concept) lub projektu pilotażowego. Celem tej strategii jest poznanie wartości dodanej i uzasadnienia biznesowego usług i technologii oraz dopracowanie scenariusza planowania, wdrażania i obsługi przed przystąpieniem do wdrożenia na pełną skalę. Być może istnieje potrzeba zmiany technologii, dodania większej liczby przypadków użycia lub obrania innej ścieżki cyfryzacji, aby odnieść sukces. Zapewnia to również solidny plan inwestycyjny na okres od trzech do pięciu lat i umożliwia szybkie, ale mądre rozpoczęcie cyfryzacji.

Po drugie, cyfryzacja to nie tylko technologia. Jest to proces zmian i transformacji wśród ludzi, organizacji, procesów i kultur. Należy to wziąć pod uwagę przy automatyzacji procesów, które do tej pory były przeprowadzane ręcznie. Taka transformacja trwa od 6 do 12 miesięcy i może być wspierana przez ekspertów ds. doradztwa lub zarządzania zmianą.

Po trzecie, świadomość zapotrzebowania na partnerów i ekosystemy rozwiązań. Wprowadzenie nowej technologii wymagałoby udziału wielu dostawców i ekosystemu składającego się ze sprzętu, oprogramowania i firm usługowych. Niektórzy z nich będą nowi w branży, podczas gdy inni będą uznanymi graczami rynkowymi. Łącząc siły, każdy uczestnik może skorzystać z innowacji, wiedzy i doświadczenia. Obecność certyfikowanych integratorów systemów przyczynia się również do zwiększenia zaufania wśród klientów i szybszego tempa wdrażania rozwiązań.

Zrównoważone e-zdrowie

Podobnie jak wiele innych branż, sektor opieki zdrowotnej zużywa znaczne ilości energii i ma ogromny ślad węglowy. Medyczne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), oświetlenie i energia dla sal ostrych dyżurów, aparaty RMI i rentgenowskie oraz inny zaawansowany technologicznie sprzęt, a także specjalne pomieszczenia do dezynfekcji i laboratoria to tylko kilka przykładów źródeł, które generują ogromne ilości CO2.

Cyfryzacja i automatyzacja procesów opieki zdrowotnej zmniejsza ślad węglowy poprzez redukcję zużycia energii oraz optymalizację cykli konserwacji i czyszczenia. Cyfryzacja pozwala uniknąć powtarzających się wizyt pacjentów w szpitalach lub u lekarzy ze względu na zdalną opiekę zdrowotną. W związku z tym mniejsze wykorzystanie systemu pozytywnie wpływa na ekologiczność branży.

Ogólnie rzecz biorąc, cyfryzacja może promować zrównoważony rozwój środowiska w opiece zdrowotnej poprzez ograniczenie zużycia papieru, minimalizację emisji związanych z transportem, optymalizację wykorzystania zasobów i zwiększenie efektywności energetycznej. Wdrażając technologie cyfrowe, sektor ten może przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości, jednocześnie zapewniając pacjentom wysokiej jakości opiekę.

Przyszłość cyfrowego zdrowia

Jednym z głównych celów cyfryzacji opieki zdrowotnej jest wyjście poza lekarzy i szpitale i skupienie się bardziej na zdrowiu pacjentów. E-zdrowie nie tylko zwiększy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej, ale także sprawi, że będzie ona tańsza. Wprowadzenie najnowszych narzędzi cyfrowych, praktyk i przyszłych standardów łączności, takich jak 5G-Advanced, a następnie przejście na 6G, a nawet metaverse, na nowo zdefiniuje sposób, w jaki postrzegamy opiekę zdrowotną i sprawi, że będzie ona niezawodna, etyczna, bezpieczna, sprawiedliwa i, co najważniejsze, zrównoważona.

Obecnie jesteśmy na początku cyfryzacji sektora opieki zdrowotnej. Oznacza to, że szpitale są w trakcie modernizacji swojej infrastruktury na lepsze sieci szkieletowe IP/optyczne, lepsze Wi-Fi i prywatną łączność bezprzewodową. Podłączają również istniejące maszyny w celu gromadzenia danych do analizy, automatyzacji logistyki i szkolenia personelu w zakresie korzystania z zaawansowanych systemów.

Wciąż dzieli nas kilka lat od momentu wdrożenia bardziej innowacyjnych przypadków użycia, które wprowadziłyby branżę zdrowia w kolejny etap transformacji. Reformy w procesach opieki zdrowotnej, organizacji, szkoleniach i edukacji są kluczem do wprowadzenia innowacji. Ale dobrą wiadomością jest to, że istnieje świadomość, a branża podejmuje właściwe działania w tym kierunku” – podsumowuje Hainzel.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kierunek Gen AI: nowe perspektywy dla firm telekomunikacyjnych

Generatywna sztuczna inteligencja szturmem podbija świat, przynosząc za sobą dynamiczny ro…