Home Analizy Internet 2019: wideo i mobilność

Internet 2019: wideo i mobilność

0
0
141

Wg Cisco ruch w globalnej sieci IP w latach 2014-2019 wzrośnie trzykrotnie i osiągnie 2 zettebajty czyli tryliard bajtów (1 000 000 000 000 000 000 000). Sprawią to m.in. rosnąca  liczba użytkowników Internetu, wzrastająca liczba urządzeń osobistych klasy masowej oraz dynamika  połączeń machine-to-machine (m2M).

– Osiągnięcie progu jednego zettabajta danych transferowanych rocznie przez sieci IP zajęło 32 lata – od 1984 do 2016 roku. Tymczasem, jak przewiduje najnowsze badanie Cisco Visual Networking Index, następny zettabajt danych zostanie przesłany przez sieci IP już po 3 kolenych latach, w roku 2019. Rosnące znaczenie Internetu dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i dla całych społeczeństw oraz nadchodząca cyfrowa era Internetu Wszechrzeczy sprawiają, że obecnie, po 10 latach od swojej pierwszej edycji, badanie Cisco VNI ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej – skomentował Dariusz Fabiszewski Dyrektor Generalny Cisco Polska.  

Raport Cisco Visual Networking Index przewiduje, że łącznie globalny ruch uwzgledniający stacjonarne i mobilne adresy IP w 2019 wyniesie 2 zettabajty (zettabajt: tryliard bajtów). Według najnowszych prognoz zawartych w 10. edycji corocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) wpływ na mocny wzrost ruchu będzie miała również rosnąca przepustowość sieci oraz popularność zaawansowanych usług wideo.

Trend

Cisco prognozuje, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie z niemal 60 eksabajtów miesięcznie w roku 2014 do 168 eksabajtów miesięcznie w roku 2019 (eksabajt = trylion bajtów). W roku 2019 przez sieci IP na całym świecie przepłynie ruch o wielkości zbliżonej do łącznego ruchu w latach 1984-2013. Na wzrost ruchu w sieciach IP wpływać będą w głównej mierze następujące elementy:

 • Więcej użytkowników Internetu: wraz z rozwojem sieci stacjonarnych i mobilnych, coraz większa część populacji uzyskuje dostęp do Internetu. W roku 2014 dostęp do Internetu miało 2,8 mld użytkowników (39 proc. populacji liczącej 7,2 mld). Do roku 2019 użytkowników Internetu na świecie będzie około 3,9 mld (51 proc. populacji szacowanej przez ONZ na 7,6 mld).
 • Wearable plus iPv6: wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci z 14 miliardów w roku 2014 do 24 miliardów w roku 2019 sprawi, że sieci dostawców usług będą musiały zaadaptować się do obsługi coraz bardziej zaawansowanych urządzeń – tabletów, smartfonów, telewizorów Ultra HD z dostępem do Internetu, modułów M2M (maszyna-maszyna) czy tzw. wearable devices, czyli urządzeń noszonych na ciele, np. inteligentnych zegarków czy opasek monitorujących stan zdrowia. W roku 2019 na każdego mieszkańca globu przypadać będzie 3,2 urządzenia połączonego z siecią – w roku 2014 były to średnio 2 urządzenia. Te zaawansowane urządzenia będą musiały podlegać uwierzytelnieniu by uzyskać dostęp do sieci (stacjonarnych i mobilnych), co wymaga zaawansowanej inteligencji, zarządzania i bezpieczeństwa. Posiadanie przez operatorów sieci kompleksowej strategii w obszarze IPv6 będzie dla nich konieczne, aby byli w stanie obsłużyć lawinowo rosnącą ilość coraz bardziej złożonych urządzeń i połączeń nowej generacji. Do 2019 r. 41 proc. wszystkich urządzeń/połączeń z siecią będzie zdolnych do obsługi protokołu IPv6; w 2014 było to 22 proc.
 • Szybki Internet: średnia globalna szybkość stacjonarnego internetu szerokopasmowego zwięszy się dwukrotnie w latach 2014-2019: z 20,3 Mb/s do 42,5 Mb/s. Europa Zachodnia oraz region Azji i Pacyfiku pozostają liderami w szybkości sieci szerokopasmowych.
 • Nowe wideo: treści wideo odpowiadać będą za 80 proc. całego ruchu w sieciach IP w roku 2019 (w 2014 r. – 67 proc.). Użytkownicy indywidualni, biznesowi i mobilni wciąż wykazują zainteresowanie zaawansowanymi usługami wideo dostępnymi za pośrednictwem każdego typu sieci i urządzenia, a za główne czynniki decydujące o sukcesie tych usług uważają jakość, wygodę, treść/wrażenia oraz cenę.
 • Rosnące znaczenie mobilności: łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 67 proc. ruchu w sieciach IP w roku 2019 (Wi-Fi 53 proc., komórkowe 14 proc.). Ruch w sieciach stacjonarnych stanowił będzie 33 proc. całkowitego ruchu IP. W roku 2014 ruch w sieciach stacjonarnych stanowił 54 proc. całego ruchu IP, w przypadku Wi-Fi było to 42 proc., zaś połączeń komórkowych 4 proc.
 • Internet Rzeczy  (IoT) i wzrost segmentu M2M: Internet Rzeczy wykazuje wyraźny wzrost – liczba połączeń M2M zwiększy się w ciągu najbliższych 5 lat ponad trzykrotnie i w roku 2019 wyniesie 10,5 miliarda. Rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy będą implementowane w wielu branżach, np. rolnictwie, służbie zdrowia, produkcji przemysłowej, handlu czy transporcie, a także w inteligentnych domach (np. jako inteligentny monitoring wideo, inteligentne liczniki, zdalna kontrola oświetlenia czy temperatury).
 • Telemedycyna będzie segmentem rynku, w którym najszybciej przybywa połączeń M2M – ich liczba zwiększy się 8,5-krotnie w latach 2014-2019;
 • Inteligentne domy będą segmentem rynku, w którym do roku 2019 znajdzie się niemal połowa (48 proc.) wszystkich połączeń M2M.
 • Wpływ branży gier sieciowych: Cisco prognozuje wyraźny wzrost ruchu sieciowego związanego z pobieraniem gier, który będzie napędzany przez większą dostępność przestrzeni dyskowej w konsolach do gier oraz rozwój połączeń światłowodowych.
 • Rosnąca popularność streamingu

– udostępnianie i strumieniowanie muzyki będzie najszybciej rosnącą usługą wśród użytkowników domowych. Liczba użytkowników serwisów muzycznych online wzrośnie z 1,2 mld w roku 2014 do 1,7 mld w roku 2019;

–  usługi oparte o lokalizację będą najszybciej rosnącą konsumencką usługą mobilną;

– wideokonferencje będą najszybciej rosnącą usługą biznesową w Internecie. 

Polska

 • Ruch w sieciach IP w Polsce wzrośnie w latach 2014-2019 czterokrotnie, średnio o 32 proc. rocznie.
 • Ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w latach 2014-2019 trzynastokrotnie, średnio o 66 proc. rocznie.
 • Ruch w sieciach mobilnych stanowił 6 proc. całkowitego ruchu w polskich sieciach IP w roku 2014, w roku 2019 będzie stanowił 18 proc.
 • Ruch wideo w sieciach IP wzrośnie sześciokrotnie, przy rocznym wzroście na poziomie 43 proc.
 • Ruch związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2019 roku 70 proc. całego ruchu IP w sieci. W 2014 roku wartość ta wynosiła 44 proc.
 • Do 2019 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 237,7 mln, co oznacza średnio 6,2 urządzenia na jednego mieszkańca. W 2013 roku połączonych z siecią było w Polsce 121,7 mln urządzeń.
 • W 2019 roku komputery PC będą generowały 32 proc. ruchu w sieci IP (w 2014 r. było to 79 proc.), telewizory – 6 proc., urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 59 proc., zaś moduły M2M – 3 proc.
 • Średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie w Polsce ponad dwukrotnie, z 18,7 Mb/s w roku 2014 do 41 Mb/s w roku 2019.

Wnioski dla prowajderów

 • Rosnąca liczba urządzeń (tabletów, smartfonów, połączeń M2M), które wymagać będą uwierzytelnienia by uzyskać dostęp do sieci stacjonarnych i mobilnych, sprawia, że zwiększenie przepustowości sieci nie będzie jedynym priorytetem w ciągu najbliższych 5 lat. Równie ważne będą zaawansowane zarządzanie inteligencja i bezpieczeństwo sieci.
 • Rozwój zaawansowanych usług wideo i aplikacji M2M może stawiać przed dostawcami usług nowe wymagania dotyczące przepustowości i skalowalności. Użytkownicy indywidualni, biznesowi i mobilni wykazują rosnące zainteresowanie zaawansowanymi usługami wideo dostępnymi za pośrednictwem każdego typu sieci i urządzenia.
 • Rosnące wykorzystanie wideo w biznesie (np. wideokonferencje webowe, VoD) może wpłynąć na większe wykorzystanie wirtualizacji sieci.
 • Do roku 2019, dwie trzecie globalnego ruchu w sieciach IP pochodzić będzie z łączy mobilnych, w tym Wi-Fi. Dlatego ważne dla dostawców usług będzie posiadanie zróżnicowanych strategii mobilnych nastawionych na wymierne korzyści.
 • Sieci IP muszą być wystarczająco inteligentne i elastyczne by wspierać nieustannie pojawiające się i uaktualniane aplikacje dla sieci stacjonarnych i mobilnych. Wielu dostawców usług aktywnie współpracuje z twórcami treści i aplikacji w celu zróźnicowania swoich ofert.

Metodologia badania Cisco VNI

Badanie Cisco VNI 2014-2019 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…