Home Na czasie IT 2007-2013

IT 2007-2013

0
0
267

W latach 2007-2013 na inwestycje w sferę IT można się ubiegać w ramach dwóch obszarów:

16 Regionalnych Programach Operacyjnych;

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka jako jedynym z „centralnych” Programów znalazły się środki na IT. Na realizację 7 priorytetu „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego” przeznaczono 2 294,1 mln euro. Głównym celem tego priorytetu jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki – w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach tego priorytetu wspierane będą m.in. następujące działania:

budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.:  zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,

rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),

wsparcie dla przedsiębiorstw (także nowo tworzonych) świadczących eUsługi  lub udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności,

wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B),

wspieranie działań z zakresu e-Integracji,

wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…