Home Na czasie SRK link

SRK link

0
0
116
  1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
  2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
  3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
  4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
  5. Rozwój obszarów wiejskich.
  6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Ponadto ze względu na skalę środków jakie Polska dostała z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (niespełna 70 mld euro!!!) oraz strach związany z ryzykiem niewykorzystania wszystkich dostępnych środków, postanowiono sporządzić listę najważniejszych projektów. Lista takich projektów stanowi załącznik do programów operacyjnych (np. PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Infrastruktura i Środowisko) Umieszczenie projektu na liście oznacza jego wstępną akceptację do finansowania w ramach danego PO, czyli w konsekwencji – uznanie kosztów jego przygotowania, niezbędnego dla ostatecznego zatwierdzenia projektu, za koszty kwalifikowane do współfinansowania z Programu Operacyjnego.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…