Home Na czasie SRK link

SRK link

2 min
0
0
113
  1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
  2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
  3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
  4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
  5. Rozwój obszarów wiejskich.
  6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Ponadto ze względu na skalę środków jakie Polska dostała z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (niespełna 70 mld euro!!!) oraz strach związany z ryzykiem niewykorzystania wszystkich dostępnych środków, postanowiono sporządzić listę najważniejszych projektów. Lista takich projektów stanowi załącznik do programów operacyjnych (np. PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Infrastruktura i Środowisko) Umieszczenie projektu na liście oznacza jego wstępną akceptację do finansowania w ramach danego PO, czyli w konsekwencji – uznanie kosztów jego przygotowania, niezbędnego dla ostatecznego zatwierdzenia projektu, za koszty kwalifikowane do współfinansowania z Programu Operacyjnego.


Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Na czasie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Dostęp do Internetu mobilnego w Polsce jest coraz droższy 

Czwarta edycja dorocznego badania Digital Quality of Life wskazuje, że Polska zajmuje 23. …