Home Maszyneria Managed Kubernetes® Service od OVH

Managed Kubernetes® Service od OVH

0
0
177

Zaprojektowano ją tak, aby ułatwić korzystanie z Kubernetes w ramach własnej infrastruktury. Łatwość wdrożenia oraz solidne i skalowalne aplikacje umożliwiają skupienie się na podstawowej działalności klientów OVH – biznesie.

Kubernetes jest używany przez dziesiątki tysięcy zespołów IT na całym świecie do zarządzania skonteneryzowanymi obciążeniami roboczymi, od stadium projektu, aż po produkcję. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) potwierdziło, że Kubernetes jest obecnie wiodącym narzędziem do zarządzania kontenerami, znajdując zastosowanie w 83% organizacji.

Zarządzana usługa Kubernetes zaprojektowana we współpracy z użytkownikami

Chcąc wzbogacić portfolio usług dostępnych w chmurze, 18 października 2018 r. OVH rozpoczęła wewnętrzne testy wersji beta zarządzanej platformy Kubernetes. Celem prac nad usługą było usprawnienie i ułatwienie dostępu do rozwiązań z zakresu orkiestracji i zarządzania kontenerami dla wszystkich klientów OVH.

Wraz z finalizacją publicznych testów wersji beta, usługa została wzbogacona o:

  • Load balancer, mechanizm równoważący obciążenie ruchu, zintegrowany z Kubernetes,
  • politykę aktualizacji bezpieczeństwa, definiowaną przez klienta,
  • możliwość wyboru między Kubernetes 1.11 oraz 1.12, czyli najnowszymi wersjami oferowanymi w ramach różnych usług dostępnych na rynku.

"kubertenes"

W zgodzie z filozofią open source

Kubernetes zapewnia wspólny standard dla usługodawców chmur hybrydowych oraz środowisk multi-cloud. Jako jeden z nielicznych, certyfikowanych przez CNCF dostawców w Europie, OVH zdecydowała się na wdrożenie alternatywy względem rynkowych ofert, oferując wolność wyboru, odwracalność oraz przejrzystość dla użytkowników.

Zarządzana platforma Kubernetes od OVH jest oparta na standardach open source, jednocześnie oferuje zalety instancji Public Cloud OVH, w tym korzystny stosunek wydajności do ceny. Ponadto umożliwia klientom:

  • Użytkowanie standardowego, otwartego API, przy jednoczesnych korzyściach płynących ze współpracy z prężną społecznością i ekosystemem – w tym ponad 627 przedsiębiorstw i projektów znajdujących się na liście https://landscape.cncf.io/ oraz korzyściach wiążących się ze współpracy z OVH, jak całodobowe wsparcie 7 dni w tygodniu, ochrona anty-DDoS w cenie usług oraz dostęp do własnej globalnej sieci światłowodowej wiodącego europejskiego dostawcy cloud o prędkości 16 Tb/s.
  • Korzystanie z zarządzanej oferty kompatybilnej z ekosystemem Kubernetes – usługa OVH jest w pełni zgodna ze standardami Kubernetes. Dla przykładu umożliwia klientom korzystanie z oryginalnego bloku kontroli dostępu Kubernetes (Role-Based Access Control – RBAC).
  • Korzyści z modelu pay-as-you-go w ramach Public Cloud od OVH, które oznaczają atrakcyjny i przewidywalny cennik. OVH zapewnia oprogramowanie do orkiestracji Kubernetesa bez opłat, wraz z infrastrukturą konieczną do jego eksploatacji. Klienci płacą zatem jedynie za wykorzystywaną pojemność dyskową (trwałe wolumeny) oraz infrastrukturę obliczeniową, potrzebną do użytkowania ich kontenerów na instancjach Public Cloud z wymaganą przestrzenią dyskową. Klient może mieć na przykład, klaster CPU/RAM z gwarantowaną stałą wydajnością od 97,69 PLN na miesiąc (bez VAT), podczas gdy infrastruktura składająca się z pięciu węzłów o łącznej pamięci 35GB RAM i dziesięciu rdzeni vCore kosztować będzie 488,45 PLN na miesiąc (bez VAT). Klienci, którzy chcą korzystać z Kubernetesa i umieścić swoje kontenery w chmurze OVH nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów, jako że cena obejmuje przepustowość w obu kierunkach.

W Saagie wykorzystujemy orkiestrację na potrzeby projektów związanych z analityką danych, machine learning i AI. Używamy Kubernetesa na zaawansowanym poziomie. Przetestowaliśmy usługi zarządzane Kubernetes u innych dostawców. Rozwiązanie Managed Kubernetes od OVH oparte jest na standardach, które zapewniają mobilność danych! – deklaruje Youen Chéné, CTO z firmy Saagie.

Próbowaliśmy zainstalować nasz klaster Kubernetes we własnym zakresie, ale nie do końca nam się to udało. Instalacja i utrzymanie były zbyt skomplikowane. Dzięki usłudze Managed Kubernetes od OVH mogliśmy przenieść nasze aplikacje do Kubernetesa, nie martwiąc się o instalację ani późniejsze utrzymanie platformy. Faza beta projektu przebiegła bardzo sprawnie dzięki dostępności i reaktywności zespołów OVH.  Vincent Davy, DevOps z ITK.

Managed Kubernetes Service od OVH gwarantuje wydajność niezbędną do sprawnego działania naszych usług. Poza tym koszty usługi są transparentne i przewidywalne Jérôme Balducci, CTO, Whoz.

Dostępność zarządzanej usługi Kubernetes

Managed Kubernetes Service dostępna już dla wszystkich klientów OVH z centrum danych w Gravelines we Francji, będzie na przestrzeni kilku miesięcy wprowadzana globalnie w innych regionach Public Cloud, m.in. w centrum w Warszawie. Większa dostępność zmniejszy latencję oraz podniesie wydajność oferowaną klientom.

Zarządzana usługa Kubernetes będzie też wkrótce kompatybilna z technologią vRack, umożliwiając klientom OVH:

  • łączenie i tworzenie prywatnej infrastruktury hybrydowej w oparciu o globalne centra danych (OVH posiada 28 centrów danych na czterech kontynentach),
  • dostęp do klastrów Kubernetes wewnątrz sieci prywatnej jako uzupełnienie domyślnego dostępu z sieci publicznej,
  • połączenie wszystkich własnych zasobów dostępnych w chmurze OVH, ale także lokalnych, za pomocą rozszerzenia OVHcloud Connect.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…