Home Maszyneria Dozór wizyjny poprawia bezpieczeństwo w transporcie

Dozór wizyjny poprawia bezpieczeństwo w transporcie

0
0
139

To jeden z wielu wniosków, jakie przyniosły wspólne badania przeprowadzone przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) i Axis Communications w zakresie wykorzystania dozoru wizyjnego w sektorze transportu publicznego.

W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosło zainteresowanie aplikacją rozwiązań dozoru wizyjnego w transporcie publicznym. W rezultacie poziom bezpieczeństwa w miastach wzrósł, co przełożyło się na satysfakcję pasażerów, a także na funkcjonowanie i wyniki finansowe operatorów. Korelacji tej przyjrzała się bliżej Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (Union Internationale des Transports Publics/UITP) wraz z ekspertami Axis Communications, badając trendy związane z modernizacją transportu publicznego z wykorzystaniem inteligentnego monitoringu. UITP to ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca ponad 3,8 tys. podmiotów (firmy przewozowe, instytucje i ośrodki naukowe) z 96 krajów, działających w sektorze transportu zbiorowego. Z przeprowadzonych wśród organizacji transportowych badań (obejmujących lata 2015-2018) wynikają m.in. następujące wnioski:

  • Postępuje widoczny proces przechodzenia na sieciowe systemy dozoru wizyjnego (82% firm posiada już sieciowy element w swoich systemach);
  • Wzrasta współczynnik udostępnień. W 2015 r. uśredniona liczba adresatów udostępnianych filmów wideo ogółem wyniosła 3,04 podczas gdy w 2018 r. już 3,4. Wzrost liczby uczestników wymian wykazano w szczególności w następujących działach: Centra dozoru miejskiego (10% do 22%), Straże pożarne (4% do 28%) i Regionalne/krajowe centra bezpieczeństwa (5% do 12%);
  • Akceptacja opinii publicznej wobec zastosowania dozoru wizyjnego w transporcie publicznym zwiększyła się z 65% do 73%. Konsumenci dostrzegają korzyści związane
    z monitoringiem, ceniąc wyżej względy bezpieczeństwa niż zagrożenia dla prywatności.

Cyfryzacja przede wszystkim

Cyfryzacja zmienia różne aspekty funkcjonowania naszych gospodarek i społeczeństw, także w zakresie podróżowania, logistyki i transportu publicznego. Przyniosła chociażby większą wydajność pracy, poprawę jakości produktów i usług, czy lepszą jakość obsługi klienta. Raport UITP i Axis Communications wskazuje, że w porównaniu z 2015 r. odsetek sieci transportu publicznego wyposażonych wyłącznie w kamery analogowe uległ wyraźnemu zmniejszeniu (z 25% do 18%).
W ramach procesów modernizacji inwestuje się już głównie w instalacje cyfrowe. Przejście na sieciowe systemy dozoru wizyjnego staje się oczywistym wyborem. Ponadto, digitalizacja przyczyniła się również do zmiany w społecznym postrzeganiu dozoru wizyjnego i mierzeniu jego efektywności. Początkowo, ocenę monitoringu mierzono poprzez „postrzeganie” pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo pasażerów i kierujących pojazdami. Obecnie ewaluacja polega na mierzeniu wpływu na faktyczny poziom bezpieczeństwa zapewnianego pasażerom i personelowi na poziomie 80%.

Zwiększone inwestycje w technologię i analitykę w czasie rzeczywistym

Inwestycje w zakresie sieciowego dozoru wideo umożliwiają operatorom usprawnienie procesu decyzyjnego poprzez korzystanie z funkcji analityki w czasie rzeczywistym. Postęp w tym zakresie oznacza m.in. większą gotowość platform do wychwycenia zmian w przypadku scenariuszy krytycznych (wymagających reakcji na konkretne zagrożenia bezpieczeństwa lub awarie). Na przykład technologia uczenia maszynowego pozwala określać, co jest “normalną” czynnością w obrębie sceny, automatycznie generując ostrzeżenie, gdy zostanie wykryta aktywność wykraczająca poza przyjętą normę. Mimo że kamery analogowe wciąż są wykorzystywane w niektórych zastosowaniach transportu publicznego, władze miast szukają bardziej inteligentnych, zautomatyzowanych rozwiązań, jednocześnie podnoszących bezpieczeństwo. W raporcie z badania wykazano na przykład, że w 2015 r. rzadko wykorzystywano w analizie opcję np. „wykrywanie graffiti", która otrzymała mniej niż 10% wskazań przez respondentów. Natomiast w 2018 r. wykorzystano wszystkie 17 z dostępnych opcji, przy czym niektóre
z najpopularniejszych scenariuszy zbliżały się do 50% lub więcej wskazań, a wśród nich m.in.: nielegalne wejście, naruszenie obszaru, wkroczenie na tory kolejowe. Wzrost w tym obszarze jest niewątpliwie spowodowany rozwojem narzędzi analitycznych, dzięki którym kamery sieciowe są jeszcze bardziej użyteczne i niezawodne. Rynek programów analitycznych szybko rośnie i wkrótce należy spodziewać się dalszego wsparcia inwestycji w inteligentne systemy zarządzania monitoringiem.

Rosnące wsparcie od przedsiębiorstw dla pasażerów

Akceptacja dozoru wizyjnego przez pasażerów w kontekście budowania bezpieczeństwa zawsze była dość wysoka. Raport ujawnił, że poparcie społeczne dla monitoringu wizyjnego wzrosło od 2015 r. z 65% do 73%, podczas gdy wsparcie ze strony personelu kierującego pojazdami utrzymuje się na tym samym poziomie (tj. 78%). Trend ten może wynikać z faktu, że w przypadku poważnych incydentów z udziałem pojazdów transportu publicznego działania dochodzeniowe nierzadko wspomagane były właśnie przez materiały pochodzące z systemów dozoru wizyjnego. Na przykład, po ataku terrorystycznym w brukselskim metrze z 22 marca 2016 r., zamachowiec, jak również jego wspólnik, którzy opuścili miejsce zdarzenia przed wybuchem, zostali szybko zidentyfikowani za pomocą monitoringu sieciowego ze streamingiem wideo na żywo, a także oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy, które przekazało cenne, aktualne informacje policji. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami CCTV moduły rozpoznawania twarzy były w stanie uchwycić i przesłać obrazy podejrzanych o wysokiej jakości, co pozwoliło z kolei na szybszy  i skuteczniejszy proces identyfikacji i ścigania. Chociaż kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatności są często źródłem gorącej debaty na całym świecie, wydaje się, że w opinii publicznej korzyści płynące z wykorzystania monitoringu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewyższają niedogodności z tytułu częściowej utraty prywatności, zwłaszcza w przypadku rosnącej większości podróżnych. Ta rosnąca akceptacja została również zaobserwowana dzięki ogromnemu wzrostowi procesów udostępniania wideo zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Rzeczony raport ujawnił, że wzrasta współczynnik udostępnień: w 2015 r. uśredniona liczba adresatów udostępnianych filmów wideo ogółem wyniosła 3,04, podczas gdy w 2018 r. średnia ta wyniosła 3,4. Wzrost liczby uczestników wymian wykazano w szczególności w następujących działach: Centra dozoru miejskiego (10% do 22%), Straże pożarne (4% do 28%) i Regionalne/krajowe centra bezpieczeństwa (5% do 12%).

Liczby te sugerują również głębszy poziom współpracy interesariuszy systemów bezpieczeństwa, w ramach której przedsiębiorstwa łączą się, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Wraz z zaangażowaniem się większej liczby stron, poprzez zaufanie, akceptację i współpracę, dozór wizyjny w transporcie publicznym będzie nadal służyć celowi, dla którego został wdrożony – bezpieczeństwu publicznemu.

Wnioski

Jak wykazało badanie UITP i Axis Communications, zarówno personel zatrudniony w sektorze, jak i pasażerowie coraz bardziej doceniają wartość i użyteczność technologii dozoru wizyjnego w transporcie publicznym nie tylko pod kątem wpływu na poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim pod względem wkładu w umacnianie realnych jego elementów. W rezultacie inwestycji
w innowacje sektorowe, oferta dozoru wideo szybko się rozwija. Idee wspierania organizacji transportu publicznego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem inteligentnego monitoringu, w porównaniu z rokiem 2015, szybko stały się rzeczywistością roku 2018. Rozwiązania te, oparte na sztucznej inteligencji, pozostaną niebawem podstawą każdego publicznego transportu.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cisco modernizuje infrastrukturę sieciową w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Wyremontowany Oddział Transplantologii został wyposażony w nowoczesną, bezprzewodową sieć …