Home Na czasie Nokia wprowadza platformę Network as Code, aby przyspieszyć programowalność i monetyzację sieci

Nokia wprowadza platformę Network as Code, aby przyspieszyć programowalność i monetyzację sieci

0
0
62

Nokia przedstawiła swoją platformę Network as Code i portal dla deweloperów, który umożliwia deweloperom aplikacji i dostawcom usług komunikacyjnych (CSP) przyspieszenie prac nad produkcją aplikacji programowych dla nowych przypadków użycia w przedsiębiorstwach, przemyśle i wśród konsumentów oraz monetyzację zasobów sieci 5G i 4G wykraczających poza podstawową łączność.

Sieci ery 5G są zasadniczo oparte na oprogramowaniu, co stanowi zasadniczą zmianę w stosunku do sposobu projektowania sieci sprzed lat. Oznacza to również, że są one programowalne za pośrednictwem interfejsów API (Application Programming Interfaces) i innych narzędzi do rozwoju oprogramowania, które zapewniają dostęp do głębokiej funkcjonalności i danych w sieciach, umożliwiając deweloperom aplikacji tworzenie nowych przypadków użycia i możliwości dla swoich klientów.

Dostęp do możliwości sieciowych

Nokia widzi te możliwości podzielone na dwie główne grupy: możliwości 5G i możliwości zaawansowane. Możliwości 5G obejmują takie obszary jak segmentacja sieci, jakość na żądanie i chmura brzegowa, podczas gdy możliwości zaawansowane obejmują takie obszary jak stan abonenta i urządzenia oraz rozliczenia, które nie wymagają sieci 5G, aby je udostępnić.

Aby wykorzystać te możliwości, platforma Network as Code i portal dla deweloperów firmy Nokia zapewniają deweloperom aplikacji nowe narzędzia, takie jak zestawy SDK (Software Development Kits), dokumentację API sieciowych, „piaskownicę” do tworzenia kodu oprogramowania do symulacji i testowania przypadków użycia, a także „fragmenty” kodu, które mogą być dołączane do aplikacji, a także analitykę deweloperów do śledzenia wykorzystania.

Współpraca deweloperów i CSP

Platforma, która będzie dostępna komercyjnie od grudnia 2023 r., jest wynikiem miesięcy ścisłej współpracy z deweloperami aplikacji i CSP.

W szczególności deweloperzy otrzymali głęboki wgląd w funkcjonalność platformy i możliwości sieciowe, które są im udostępniane, oraz w to, jak stosować je w swojej działalności. Przekazały również informacje zwrotne na temat optymalizacji platformy, podobnie jak CSP, które podkreśliły potrzebę zapewnienia bezpiecznych połączeń z platformami agregatorów zapewniającymi globalny zasięg.

Umowa z DISH Wireless

Odzwierciedlając ścisłą współpracę, Nokia i DISH Wireless podpisały memorandum o porozumieniu w celu współpracy nad projektem ekosystemu, który umożliwi przedsiębiorstwom opracowywanie aplikacji przy użyciu zaawansowanych możliwości sieci komórkowych i 5G.

Nowy ekosystem wykorzysta platformę Network as Code firmy Nokia i chmurową sieć 5G DISH, aby zapewnić przedsiębiorstwom dostęp do narzędzi do rozwoju oprogramowania, takich jak zaawansowane sterowanie ruchem sieciowym, zarządzanie jakością usług i dostęp do informacji o użytkownikach, takich jak lokalizacja i stan urządzenia.

Standardy i model podziału przychodów

Platforma Network as Code firmy Nokia została ukształtowana w oparciu o standardy techniczne opracowane w ramach inicjatyw branżowych, takich jak projekt CAMARA Fundacji Linux i inicjatywa Open Gateway GSMA. Nokia jest aktywnym uczestnikiem obu grup.

Platforma Network as Code firmy Nokia jest ważnym krokiem w kierunku przyspieszenia programowalności i monetyzacji sieci. Umożliwia deweloperom aplikacji i CSP łatwiejszy dostęp do zaawansowanych możliwości sieciowych, co może prowadzić do rozwoju nowych innowacyjnych usług i aplikacji.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Gemini: Nowa era sztucznej inteligencji opartej na modelach multimodalnych

Kiedy Sundar Pichai, wizjoner technologiczny i lider Google DeepMind, mówi o przełomie w d…