Home Na czasie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1 min
0
0
87

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczono na jego realizację ponad 9,7 mld euro (na siedem lat: 2007–2013).

Program ma na celu przede wszystkim uzupełnianie wiedzy Polaków, tym także pracowników firm. Przygotowuje także do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Najpopularniejszą formą działania, która będzie wspierana tych środków są szkolenia i doradztwo. Nie ma możliwości wnioskowania o dotację inwestycyjną.

Program „Kapitał Ludzki” składa się z 11 części (priorytetów), 7 zarządzanych centralnie (przez resorty) i 4 regionalnie (przez Urzędy Marszałkowskie).  Najważniejsze dla przedsiębiorców to:

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki;

W ramach priorytetu II (zarządzanego przez resort Pracy i Polityki Społecznej) będzie można składać wnioski o dofinansowanie na:

szkolenia (otwarte i zamknięte), doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników i przedsiębiorstw;

Opracowywanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach;

Badania i analizy oraz projekty systemowe w firmach,

promowanie i upowszechnianie nowych form i metod kształcenia, w tym e-learningu (w tym dofinansowanie zakupu lub leasing sprzętu i platform elearningowych).

Szkolenia i doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw na poziomie ponadregionalnym;

Wnioski będziemy składali do nowo tworzonej Polskiej Agencji Rozwoju Zasobów Ludzkich lub (jeśli nie powstanie) prawdopodobnie do PARP.

Pozostałe dwa priorytety są zarządzane przez urzędy marszałkowskie. Wnioski będziemy składali do instytucji wyznaczonej przez urząd w naszym województwie. Ich lista zostanie podana w połowie roku.

Priorytet VII jest interesujący przede wszystkim dla firm szkoleniowych, ponieważ dysponuje środkami na:

działania (głównie szkolenia) podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe (zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy) osób bez pracy lub zarejestrowanych bezrobotnych

doradztwo (indywidualne i grupowe) i szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej.

Organizację staży zawodowych.

W ramach priorytetu VIII będzie można dofinansować:

Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w danym regionie (np. z zarządzania, zasobów ludzkich, organizacji pracy, BHP, elastycznych form pracy)

Działania doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących.

pomoc dla osób poszukujących nowego zawodu.

tworzenie baz danych oraz zakup lub leasing sprzętu i platform e-learningowych.

W programie „Kapitał Ludzki” blisko 25 proc. środków (około 2,5 mld euro) przeznaczonych będzie na szeroko rozumianą przedsiębiorczość, jednak jedynie w kontekście pracy. Innymi słowy, uzupełnianie wiedzy pracowników przedsiębiorstw, przygotowywanie ludzi do wykonywania nowego zawodu czy pomoc w podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej mają służyć temu, aby zmniejszyć bezrobocie.


Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Na czasie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Dostęp do Internetu mobilnego w Polsce jest coraz droższy 

Czwarta edycja dorocznego badania Digital Quality of Life wskazuje, że Polska zajmuje 23. …