Home Biznes Niedoceniana telefonia IP

Niedoceniana telefonia IP

7 min
0
0
123

Najnowsza, 13. Edycja raportu MS Indeks, oraz badanie OBOP-u przeprowadzone na zlecenie Ipfon dają odpowiedź na pytanie jak  Polacy wykorzystują rosnącą dostępność i popularność profesjonalnych rozwiązań telefonii  internetowej. 

 Telefonia IP  w firmach

Ankietowani przedsiębiorcy mogli wybierać zarówno odpowiedzi dotyczące popularnych raczej wśród użytkowników indywidualnych programów i usług typu Skype czy Google Talk (Gtalk), jak i profesjonalnych rozwiązań telefonii IP (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Rozkład odpowiedzi potwierdza opinie wyrażane np. przez analityków warszawskiej firmy doradczej Audytel, że w odróżnieniu od użytkowników indywidualnych oraz dużych korporacji firmy sektora MSP podchodzą na razie do telefonii IP/VoIP ostrożnie. Z rozwiązań takich korzysta bowiem na razie jedynie 23,1% ankietowanych. W firmach, które korzystają z telefonii IP/VoIP, zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem jest Skype (niemal 12%). Zbliżony jest udział bramek obsługiwanych przez zewnętrznych usługodawców, operatorskich usług/taryf  IP oraz własnej sieci telefonii IP (między 3,8 a 5,2%), natomiast niewiele ponad 1% ankietowanych korzysta z GTalka, oferowanego przez Google. Bardzo niewielu ankietowanych deklarowało korzystanie z więcej, niż jednego z rozwiązań obecnych w odpowiedziach. Wydaje się, że badane firmy  sektora MSP podchodzą ostrożnie do „konsumenckich” wariantów VoIP typu Skype czy Gtalk nie mając przekonania co do ich bezpieczeństwa, natomiast profesjonalne rozwiązania telefonii IP/VoIP uważają jeszcze za dość drogie lub wymagające specjalistycznej wiedzy przy ich instalacji i konfigurowaniu.

… i w gospodarstwach domowych.

Wśród użytkowników indywidualnych sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, co prezentuje badanie przeprowadzone przez OBOP.  Niski poziom wykorzystania technologii  VoIP wynika z niewiedzy co ilustruje fakt, że 88% respondentów nie zna pojęcia telefonii IP. Wśród badanych 6% ujawnia swoja wiedzę na temat telefonii IP,  5% zna określenie VoIP „ze słyszenia” zaś tylko 1% regularnie korzysta z rozwiązań.  Rozwiązanie umożliwiające użytkowanie normalnego aparatu telefonicznego do korzystania z technologii VoIP jest znane tylko 40% badanych.

Z badań wynika, że najwięcej użytkowników telefonii VoIP jest wśród osób młodych w wieku do 29 lat oraz nieco starszych w wieku 40-59 lat. Są to ludzie dobrze wykształceni, zajmujący kierownicze stanowiska i prowadzący prywatną przedsiębiorczość. Najmniej użytkowników VoIP jest wśród emerytów, rencistów i rolników, osób słabo wykształconych i zamieszkujących niewielkie miejscowości. Wśród młodych, którzy w największym stopniu wiedzą co to jest VoIP, powszechne jest korzystanie z komunikatorów internetowych m.in. do rozmów telefonicznych. To rozwiązanie opiera się o technologię VoIP, ale użytkownicy rzadko o tym wiedzą. Potwierdza to Przemysław Siwek, Dyrektor ds. Rozwoju IPFON: – „Patrząc na wyniki badań ma się wrażenie, że wiele osób korzysta z VoIP, ale wcale o tym nie wie. Świadczy o tym spora liczba użytkowników komunikatorów internetowych, którzy nie deklarują znajomości terminu telefonia VoIP. Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych przez komunikator traktują jako gadżet nie wiedząc jednocześnie, że w rzeczywistości jest to właśnie VoIP”.
Odpowiedzi na drugie pytanie OBOP – w jaki sposób można dzwonić za pomocą telefonii VoIP – pokazują, że zaledwie 40 proc. osób spośród tych, którzy choćby słyszeli o VoIP wie, iż można z niej korzystać także za pomocą zwykłego aparatu telefonicznego i mieć normalny numer stacjonarny w dowolnej strefie numeracyjnej. Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Dostęp do Internetu mobilnego w Polsce jest coraz droższy 

Czwarta edycja dorocznego badania Digital Quality of Life wskazuje, że Polska zajmuje 23. …