Home Biznes Transformacja cyfrowa motorem zmian

Transformacja cyfrowa motorem zmian

0
0
156

Doświadczenia okresu pracy zdalnej i dążenie do utrzymania pozycji rynkowej skłoniły znaczną część firm do zwrócenia się w kierunku transformacji cyfrowej. Postępująca digitalizacja, w większości przypadków przejawiająca się jako automatyzacja procesów, będzie miała wpływ na zmianę roli dyrektorów finansowych – wynika z raportu 2022 Central Europe CFO Survey, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W przyszłości osoby te będą miały dużo większy wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji w ramach przedsiębiorstw niż dotychczas.

Badanie 2022 Central Europe CFO Survey zostało przeprowadzone między październikiem a grudniem 2021 r. na grupie 588 dyrektorów finansowych (Chief Financial Officer, CFO) z 15 krajów Europy Środkowej. Niemal wszyscy respondenci potwierdzili, że ich firmy albo szykują, albo już rozpoczęły wdrażanie zmian związanych z digitalizacją. Procesy te wymagają jednak przeszkolenia kadry pracowniczej z zakresu użytkowania nowych technologii. 51 proc. ankietowanych przyznało, że w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy takie działania będą miały miejsce, a 27 proc. stwierdziło, że są planowane w przyszłości.

– W ciągu ostatnich dwóch lat zauważono, jak duże możliwości i korzyści przynosi automatyzacja i digitalizacja tych procesów, które jeszcze do niedawna wymagały fizycznego zaangażowania pracowników. Digitalizacja to dziś znacznie więcej niż tylko strategia technologiczna: to strategia biznesowa, która staje się coraz bardziej istotna dla długoterminowego sukcesu firmy. Niepodjęcie kolejnych kroków na tej drodze może spowodować, że firmy stracą przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie udziały w rynku. Nic więc dziwnego, że kwestia cyfrowej transformacji odgrywa coraz większe znaczenie z punktu widzenia strategii firm – wskazuje Daniel Martyniuk, partner, lider doradztwa technologicznego, Deloitte.

Według 33 proc. respondentów digitalizacja jest przejawem realizacji strategii przedsiębiorstw. 21 proc. dyrektorów finansowych stwierdziło, że przyczyną transformacji cyfrowej jest dążenie do ograniczenia kosztów funkcjonowania firmy. Podobnie wygląda odsetek osób, które za najważniejszy powód cyfrowych zmian wskazały konieczność poprawy skuteczności realizacji procesów (co dla polskich dyrektorów finansowych uchodzi za kluczowy czynnik). Dążenie do digitalizacji jest również pokłosiem upowszechnienia pracy zdalnej: 12 proc. odpowiedzi dotyczyło konieczności poprawy sposobu zarządzania osobami pracującymi poza biurem. Co dziesiąty ankietowany jako główną przyczynę transformacji cyfrowej wskazał proces wymiany systemów komputerowych używanych w firmach.

Digitalizacja księgowości

Według jednej trzeciej dyrektorów finansowych biorących udział w ankiecie transformacja cyfrowa najsilniej wpłynie na procedury księgowe. W największym stopniu mają je usprawnić takie narzędzia, jak zaawansowana analityka, automatyzacja procesów oraz upowszechnienie rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zbiorami danych.

Dla 41 proc. ankietowanych oszczędność czasu, wynikająca z większej automatyzacji czasochłonnych procesów księgowych, uchodzi za największą zaletę tego zjawiska. 22 proc. respondentów wskazało na możliwość wykonywania w tym czasie dodatkowych zadań mających wpływ na wartość firmy. Dla 18 proc. dyrektorów sama automatyzacja uchodzi za najważniejszy skutek digitalizacji, natomiast 17 proc. odpowiedzi dotyczyło możliwości gromadzenia bardziej wiarygodnych danych.

Finansista strategiem

Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że digitalizacja będzie miała największe przełożenie na kwestie związane z planowaniem i analizą, ponieważ czas dotychczas przeznaczany na księgowość będzie można poświęcić na analizę umożliwiającą uzyskanie dokładniejszych wniosków. 23 proc. odpowiedzi dotyczyło wpływu cyfryzacji na kontroling, a 18 proc. odnosiło się do raportowania.

Dyrektorzy finansowi potrzebują modeli finansowych, które się sprawdzą i będą w stanie przynosić rzetelnie informacje. Posiadanie odpowiedniego rozwiązania do planowania i analizy jest kluczem do sukcesu finansowego firmy.

– Respondenci dotychczas odpowiadali przede wszystkim za proces rzetelnego gromadzenia informacji finansowychJednakże, wraz z rozwojem nowych technologii cyfrowych, w przedsiębiorstwach pojawia się oczekiwanie, że przejmą oni rolę łączników między przedstawicielami pionów technologicznych a działami zajmującymi się strategią. Z drugiej strony, istnieje także presja zewnętrzna, aby sprostać coraz to nowym i coraz bardziej skomplikowanym wymaganiom raportowym, na przykład w obszarze podatkowym – dodaje Paweł Hulewicz, lider zespołu technologicznego w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Zdaniem ekspertów Deloitte automatyzacja procesu gromadzenia danych księgowych wpłynie nie tylko na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale również pozycję i rolę księgowych oraz dyrektorów finansowych.

– Dyrektorzy finansowi, którzy brali udział w naszym badaniu są wciąż jeszcze na wczesnym etapie wprowadzania transformacji cyfrowej. Konieczne zmiany w firmach wprowadziło jedynie 20 proc. badanych, a reszta jest w trakcie bądź dopiero planuje ich wprowadzenie. CFO, aby właściwie sterować cyfrowym obrazem organizacji, powinien przejść od roli nadzorcy procesów księgowo-finansowych do częstszej i bardziej intensywnej współpracy z liderami biznesu – podsumowuje Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, lider zespołu Business Tax, lider Programu CFO, Deloitte.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Creative Labs. zdobywa prestiżowe nagrody European Hardware Awards 2024

Creative Labs., renomowana firma działająca w branży technologicznej, z dumą ogłosiła zdob…