Home Biznes W jaki sposób partnerstwo zapewnia wartość biznesową w świecie złożonych danych?

W jaki sposób partnerstwo zapewnia wartość biznesową w świecie złożonych danych?

0
0
148

Niektóre partnerstwa dostarczają bardzo potrzebnej wiedzy technologicznej, jak na przykład współpraca Audi z Huawei nad skomunikowanym samochodem (ang. connected car).  Wspólne działania firm reprezentujących różne branże – jak na przykład relacja organizacji Hewlett-Packard i Disney – pozwoliły wprowadzić wiele innowacji. Jednakże producenci oprogramowania zawsze wierzyli, że ich wartość tkwi w oferowanym portfolio, w związku z czym często decydowali się na samodzielną pracę nad rozwojem produktów.  

Obecnie jednak wielu specjalistów ds. IT szuka pewnego poziomu otwartości u dostawców – nawet tych, którzy tworzą rozwiązania zamknięte lub o charakterze dedykowanym. W nowoczesnych środowiskach IT oprogramowanie może istnieć tylko dzięki partnerstwu pomiędzy dostawcami, a oznacza to połączenie takich elementów, jak pamięć masowa, moc obliczeniowa, sieć i aplikacje.

Zalety współpracy

Jeśli chodzi o stawienie czoła jednemu z największych wyzwań stojących przed organizacjami, jakim jest wykorzystanie danych do rozwoju firmy przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa, liczy się tylko jedna opcja: współpraca. Ma ona fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Nowoczesne oprogramowanie musi oferować połączenie interoperacyjności (rozumianej jako możliwość wymiany i pracy z danymi z innego oprogramowania) i przenośności (czyli działania w więcej niż jednym środowisku lub systemie operacyjnym). Powinno przy tym wykraczać poza proste chwyty działu marketingu.

Partnerstwa umożliwiają współpracownikom dzielenie się wiedzą specjalistyczną, dostęp do szerszych rynków i rozwój innowacyjnych, uzupełniających się produktów i usług. Dlatego też szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat ekosystemy partnerskie mogą przynieść dodatkowe 100 bilionów USD wartości dla biznesu i szerszego społeczeństwa.

Być może najważniejszym aspektem współpracy partnerskiej jest umiejętność dostosowania rozwiązań IT do faktycznych potrzeb klienta. Jeśli chodzi o technologie, to jedną z najbardziej krytycznych i pilnych potrzeb biznesowych jest pełen dostęp do zasobów informacji.

Problem z danymi

Dane są niezwykle cennym zasobem dla każdej firmy. Analizując i przetwarzając informacje, organizacje mogą poczynić ważne obserwacje biznesowe – od zrozumienia potrzeb swoich klientów, poprzez przewidywanie trendów, po pozycjonowanie biznesu tak, aby najlepiej korzystać z sytuacji rynkowej.

Firmy stoją jednak przed ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o wydobywanie wartości z ich informacji. Chodzi nie tylko o samą objętość danych, która nieustannie rośnie, lecz także fakt, że są one rozproszone w całej gamie baz danych, przechowywane u dostawców chmury, jak i wewnątrz organizacji.

Ponieważ dane są rozproszone w całym przedsiębiorstwie, zapewnienie ich dostępności dla wszystkich użytkowników to zadanie tak samo konieczne, co trudne. To wyzwanie niezwykle pilne, ponieważ brak dostępności rodzi ryzyko utraty płynności przepływu informacji oraz błędnej analizy. Jest to jednak wyzwanie, któremu można stawić czoła dzięki sile partnerstwa

Zapewnianie dostępności danych

Dostawcy oprogramowania mogą zapewnić wyjątkową dostępność danych swoim klientom, angażując się we wspólną pracę nad tworzeniem silnego cyfrowego ekosystemu. Oznacza to, że dostawcy rozwiązań zarówno w chmurze, jak i w siedzibie klienta tworzą wspólną platformę technologii. Rozwijając bliskie relacje z partnerami, platformy zarządzania danymi mogą zapewnić integrację hiperwizorów, integrację pamięci masowych i interfejsów z krytycznymi aplikacjami, takimi jak Microsoft 365, udostępniając wszystko w jednym miejscu. Jako przykład można przytoczyć rozszerzenie współpracy między firmą Veeam a Cisco, dzięki czemu technologie dostępności Veeam zostały zapewnione na platformie Cisco HyperFlex.

Krótko mówiąc, stworzenie tego wspólnego, ściśle zintegrowanego środowiska oznacza, że dane są łatwo dostępne dla klientów, bez względu na miejsce przechowywania czy dostęp z punktów końcowych czy urządzeń. Korzystając z poprawy efektywności operacyjnej i wyników, dyrektorzy ds. IT mogą uzyskać wgląd w całą infrastrukturę informatyczną swojej organizacji.

Chociaż żadna firma nie jest w stanie samodzielnie zapewnić kompleksowej dostępności danych, to właśnie dzięki współpracy przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać ze wszystkich danych, do których mają dostęp.

Zróżnicowana ochrona informacji

Niekontrolowane rozprzestrzenianie się danych oznacza dziś, że firmy stają w obliczu wielkich wyzwań nie tylko jeśli chodzi o dostęp do swoich danych, lecz także zapewnienie możliwości odzyskania wszystkich informacji w przypadku awarii, utraty, ataku lub kradzieży.  

Hybrydowe środowiska chmurowe i wielochmurowe stanowią szczególne wyzwanie w zakresie ochrony informacji. Dostawcy chmury obliczeniowej oferują własne rozwiązania w zakresie tworzenia kopii zapasowych czy wysokiej dostępności. Sprawia to, że działy IT są zmuszone pozyskać  odpowiednią wiedzę o usługach świadczonych przez konkretnych dostawców. W takich sytuacjach partnerstwo pomiędzy dostawcami oprogramowania może znaczenie ułatwić pracę nad projektami oraz polepszyć doświadczenia użytkownika. Dostawcy sprzętu i oprogramowania mogą wykorzystać interfejsy programowania aplikacji (API), aby zapewnić klientom integrację, której potrzebują.

Przedsiębiorstwa korzystają następnie z jednego rozwiązania do zarządzania ochroną danych, bez względu na liczbę dostawców, z usług których korzystają. Zasadniczo usprawnia to procesy tworzenia kopii zapasowych i zapewnia lepszą ochronę danych w całej firmie.

Zjednoczeni w imię danych

Z jednej strony dane stanowią wielką szansę dla przedsiębiorstw, z drugiej jednocześnie stają się przyczyną największych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Żaden dostawca technologii nie jest w stanie udzielić wszystkich odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności i ochrony danych w tak zróżnicowanym środowisku IT.

Jednak dzięki współpracy społeczność IT może zapewnić przedsiębiorstwom bezproblemowe i wygodne użytkowanie technologii. Dzięki sile partnerstwa firmy z branży IT mogą umożliwić organizacjom kompleksowe rozwiązania dostępności danych i ich ochronę.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Jak wysłać wrażliwe dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce

Technologie zajęły tak istotną rolę w naszym życiu, że korzystamy z nich intuicyjnie, nie …