Home Chmura Chmury na horyzoncie – jak polskie i światowe firmy korzystają z cloud computingu

Chmury na horyzoncie – jak polskie i światowe firmy korzystają z cloud computingu

0
0
178

 Szybkość wdrożenia, zwiększona wydajność i elastyczność to główne argumenty przemawiające za wyborem chmury. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że firmy, które chcą skalować swoje działania i wprowadzać innowacje w tempie konkurentów będą musiały się do niej przekonać.

Chmura nad światem, Europą i Polską

W 2019 roku globalnie 86% przedsiębiorstw korzystało z różnych rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej i przeznaczyło na ten cel blisko ⅓ budżetu IT. 94% firm odnotowuje wzrost bezpieczeństwa po przeniesieniu danych do chmury. 8/10 z nich deklaruje obniżenie kosztów, a ponad połowa – wzrost wydajności. Takie wnioski płyną z raportu Cloud computing i cyberbezpieczeństwo przygotowanego przez Xopero Software.

W Europie adopcja chmury wciąż przebiega w zwolnionym tempie. Niestety, Polska jest na szarym końcu tego zestawienia. Według danych Eurostatu w 2018 roku zaledwie 11,5% firm korzystało z dobrodziejstw cloud computingu. To ponad dwukrotnie mniej niż średnia europejska w tym czasie, która wyniosła 26%. Głównymi usługami, z których korzystały europejskie przedsiębiorstwa była poczta elektroniczna i przechowywanie plików. 55% z nich korzystało z bardziej zaawansowanych produktów chmurowych – programów finansowych i księgowych, aplikacji biznesowych oraz systemów CRM.

Liczby te wzrosły już rok później. W 2019 roku około 52% badanych polskich przedsiębiorstw wykorzystywało chmurę lub miało to w planach. Co trzecie z nich korzystało z modelu hybrydowego. Niemalże połowa z tych firm deklarowała zaufanie co do bezpieczeństwa danych w rękach dostawców chmury. Wśród polskich przedsiębiorstw dominują inwestycje w aplikacje jako usługi oraz backup i archiwizację danych. W wielu sytuacjach chmura staje się również krytycznym czynnikiem planu disaster recovery.

Wartość rynku

W zależności od podmiotu przeprowadzającego prognozę, rynek chmury publicznej, wliczając w to usługi w modelu Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) oraz Infrastructure as a Service (IaaS) do 2022 roku osiągnie wartość od 331,2 mld USD (Gartner) do 411 mld USD (Forrester).

W Polsce wartość tego rynku w 2019 roku szacowana była na ok. 300 mln dolarów.

Multi-cloud – bo jedna chmura, to już za mało

Niezaprzeczalnym trendem w 2020 roku będzie rozwój praktyk multi-cloud. Odnosi się ona do korzystania z wielu heterogenicznych dostawców usług w chmurze oraz rozwiązań IaaS, PaaS czy SaaS. Multicloud obejmuje także korzystanie z prywatnych środowisk chmurowych i hybrydowych środowisk, które wykorzystują więcej niż jedną publiczną platformę chmurową. Trend ten wynika głównie z chęci dywersyfikacji i mnogości dostępnych ofert oraz – bezpieczeństwa.

W raporcie Cloud computing i cyberbezpieczeństwo, czytamy że  aż 61% firm z sektora MŚP decyduje się na wdrożenie wielu rozwiązań chmurowych.

Obawy przed chmurą

Wraz ze wzrostem zainteresowania cloud computingiem, zaczynają pojawiać się obawy dotyczące bezpieczeństwa systemów i usług w chmurze. Jakie problemy budzą szczególny niepokój wśród przedsiębiorców? Na podium znalazły się awarie i przejęcia dostawców usług chmurowych, wycieki danych i ataki na usługodawców, a także brak polityki prywatności danych oraz umów dotyczących poziomu świadczenia usług w kwestii zachowania prywatności. Co ciekawe, możemy zauważyć, że te zagrożenia są dość ogólne – nie odnoszą się wyłącznie do chmury. Częściej zdarzają się na infrastrukturach lokalnych. Wydaje się więc, że obawy związane z transformacją chmurową wynikają z niedostatecznego poziomu świadomości i wiedzy na jej temat lub są szerzone przez organizacje, które z chmury nie korzystają.

Większość ekspertów uważa, że infrastruktura cloudowa jest o wiele bezpieczniejsza, niż ta lokalna, stworzona wewnętrznie przez firmę. Wynika to głównie z ilości personelu ds. bezpieczeństwa oraz zasobów, do których mają dostęp dostawcy chmur publicznych. Niestety, w wielu przypadkach korzystanie z rozwiązań cloudowych wymusza konfigurację po stronie firm-użytkowników – i to właśnie tu mogą pojawić się błędy.

Według Gartnera, jeżeli mowa o bezpieczeństwie w chmurze, to do 2022 roku co najmniej 95% awarii będzie efektem błędów człowieka i organizacji.

– Należy pamiętać, że powierzenie danych dostawcom usług w chmurze nie wiąże się z wykluczeniem odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo po stronie klienta. Nawet najlepsze zabezpieczenia centrum danych nie pomogą jeżeli nasi pracownicy nie zostaną nauczeni korzystania z bezpiecznych haseł, MFA czy przeszkoleni z zagrożeń i wykrywania socjotechnik – komentuje Paweł Sarol, Cloud Business Development Manager w Xopero Software – Firmy muszą wypracować odpowiednie plany zachowania ciągłości działania w wyniku awarii, ataków lub katastrof niezależnie od tego, gdzie przechowują swoje dane. Absolutną podstawą jest tutaj backup, który jak pokazały chociażby przykłady ataków ransomware na polskie instytucje publiczne z końca 2019 roku, oszczędziłby sporych strat materialnych i wizerunkowych – dodaje.

Można przewidywać, że w najbliższych latach będziemy spotykać się z atakami na usługi SaaS (Software as a Service) oraz firmy, które przetwarzają dane w chmurze.Odpowiedzią na to będzie nacisk podmiotów zapewniających usługi cloud computingu na jeszcze silniejsze zabezpieczenie danych w chmurze publicznej. Również przedsiębiorstwa i kadra zarządcza muszą zrozumieć, że działania w chmurze znacznie różnią się od tych tradycyjnych, dlatego też środki bezpieczeństwa dostosowane do lokalnej infrastruktury, nie zawsze sprawdzą się w tym przypadku. Organizacje staną przed koniecznością inwestycji w ludzi, procesy i narzędzia niezbędne do zabezpieczenia swoich środowisk IT i sposobu, w jaki wykorzystują dobrodziejstwa cloud computingu.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystania cloud computingu oraz metod na zabezpieczenie infrastruktury chmurowej dostarcza raport Cloud computing i cyberbezpieczeństwo stworzony przez Xopero Software, z komentarzami specjalistów z takich firm jak Oracle, Oktawave i Sysclay. Do pobrania bezpłatnie tutaj.

 

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…