Home Biznes Dyrektorzy korzystają z chmury, aby zapewnić stabilność w niepewnych czasach

Dyrektorzy korzystają z chmury, aby zapewnić stabilność w niepewnych czasach

0
0
1,603

Otwarta organizacja jest postrzegana jako organizacja chaotyczna, dostępna dla wszystkich, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo uporządkowana struktura, która daje ludziom i ideom przestrzeń do rozwoju. Otwarta organizacja jest w takim samym stopniu etosem, jak i strategią zarządzania. Angażuje wszystkich swoich członków, łącząc ich w celu osiągnięcia wspólnych celów i dobrych wyników biznesowych.

Jest to model zbudowany na zaangażowaniu, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Taka organizacja tworzy otwarte środowisko, w którym dyrektor generalny i kierownictwo zachęcają do dyskusji na wszystkich szczeblach. Pozwala to dyrektorowi generalnemu na zdobycie cennych informacji i podejmowanie świadomych decyzji, które pozytywnie wpłyną na firmę oraz ludzi i procesy, które nią zarządzają. Niewątpliwie technologia odgrywa kluczową rolę w realizowaniu tych procesów oraz wspieraniu działalności biznesowej w ogóle.

Szybsze tempo rozwoju

Dyrektorzy generalni myślący przyszłościowo zawsze rozumieli, że technologia i kultura są ze sobą nierozerwalnie związane. Jednak wprowadzanie nowych technologii i pomysłów do dużej organizacji może stanowić wyzwanie. Problemy mogą wystąpić na poziomie technicznym z powodu trudności w integracji lub na poziomie kulturowym z powodu oporu użytkowników końcowych, dla których technologia ta była przeznaczona w pierwszej kolejności.

W otwartej lub bardziej inkluzywnej organizacji kwestie te są zazwyczaj rozwiązywane przed pełnym wdrożeniem nowej technologii lub pomysłu. Można ich uniknąć, angażując zespoły techniczne i interesariuszy biznesowych w proces podejmowania decyzji, aby uzyskać ich poparcie i uzgodnić podejście, które będzie odpowiadać wszystkim. Co więcej, nowe inicjatywy mogą być realizowane stopniowo, co daje możliwość sprawdzenia ich skuteczności i wyeliminowania wszelkich problemów przed ich wdrożeniem na skalę masową. Pomimo stopniowego wdrażania proces ten pozwala firmom bardzo szybko testować i wdrażać nowe aplikacje i usługi w chmurze. Jest to niezwykle istotne w czasach, gdy duże przedsiębiorstwa dostosowują się do zmieniających się warunków związanych z COVID-19 i zakłóceń na rynku.

Dyrektorzy generalni stojący na czele bardziej otwartych i inkluzywnych organizacji byli w stanie znacznie szybciej przekształcać swoje firmy. Udało im się w pełni wykorzystać elastyczność, jaką oferuje chmura hybrydowa, i przyspieszyć proces przekształcania się w organizacje działające w chmurze.

Większość firm uważała, że przekształcenie się w organizację w pełni opartą na chmurze zajmie im lata, ale w następstwie pandemii były w stanie obsługiwać pracę zdalną na bezprecedensową skalę. Przedsiębiorstwa odkryły, że mogą pokonać ogromne przeszkody techniczne, organizacyjne i logistyczne w ciągu kilku tygodni przez wdrożenie rozproszonej infrastruktury opartej na chmurze. Centralnym elementem wielu z tych infrastruktur jest hybrydowa architektura chmury, która obsługuje aplikacje chmurowe. Obejmuje ona serwery przedsiębiorstwa, centra przetwarzania danych oraz platformy chmury prywatnej i publicznej.

Wykorzystanie infrastruktury open source

Otwarta organizacja ma większe zastosowanie w modelu przetwarzania w chmurze. Dyrektor generalny i kierownictwo mają dostęp do właściwych danych, których potrzebują, aby wybrać technologie, które najlepiej spełnią wymagania biznesowe. Mają również poparcie działu biznesowego, co daje większą pewność siebie przy ustalaniu nowych wytycznych oraz wprowadzaniu nowych procesów lub aplikacji, wiedząc, że spotka się to z pozytywną reakcją całej organizacji. Taka sytuacja jest korzystna pod wieloma względami.

Po pierwsze, organizacja posiada już ramy open source, które umożliwiają szybkie i łatwe wdrażanie rozwiązań chmurowych. Kiedy najwięksi dostawcy zaczęli rozwijać swoje oferty cyfrowe, tworzyli je na bazie architektur opartych na chmurze. Chociaż niektóre z bardziej ugruntowanych firm szybko nadrobiły zaległości, nadal są uzależnione od starszej infrastruktury, której nie da się wyłączyć z dnia na dzień. Starsze systemy nadal odgrywają kluczową rolę w obsługiwaniu podstawowych procesów. Muszą być one konserwowane i stopniowo aktualizowane lub wymieniane, bez uszczerbku dla prowadzenia działalności.

Otwarta organizacja jest dobrze przygotowana do zarządzania modernizacją przedsiębiorstwa. Może ona zachować równowagę pomiędzy utrzymaniem i modernizacją najważniejszych starszych systemów w celu zapewnienia ciągłości działania, a jednocześnie napędzać innowacje poprzez wprowadzanie nowych, znakomitych aplikacji i usług opartych na chmurze.

Pozwala to na ciągłe udostępnianie nowego oprogramowania i aplikacji wspierających podstawową działalność firmy oraz rozszerzanie zasięgu na nowe rynki. Pomaga w tym Kubernetes, czyli oprogramowanie open source, które umożliwia programistom automatyzację zarządzania ogromną liczbą skonteneryzowanych aplikacji. Wszystkie te wysiłki łącznie uwolniają czas i zasoby potrzebne do opracowania nowej, doskonałej aplikacji, która podbije rynek konsumencki, lub zaprojektowania procesu biznesowego, który usprawni działalność operacyjną, zwiększy efektywność i obniży koszty.

Jak zostać dyrektorem generalnym korzystającym z rozwiązań open source

Rola dyrektora generalnego w przedsiębiorstwie to staranne balansowanie. Muszą być oni skoncentrowani na rozwijaniu działalności firmy, a jednocześnie śledzić poczynania konkurencji oraz mieć na uwadze kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne, które mogą mieć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.

Zdecydowana większość firm nadal prowadzi działalność w sposób zdalny. Mimo to przygotowują się na dzień, w którym będą mogły przywrócić ludzi do pracy stacjonarnej. Przyszłość jest wciąż niepewna, a przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na każdą ewentualność. Otwarte organizacje pokazały swoje zaufanie do open source i udowodniły swoją wartość poprzez wspieranie strategii chmur hybrydowych w czasie, gdy firmy potrzebowały odpornej i elastycznej infrastruktury.

Strategia cyfrowa jest nieodłącznie związana z wynikami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw nie jest już tylko domeną działu IT. Kierownictwo wdraża nowe oprogramowanie i wykorzystuje wiedzę specjalistyczną w celu spełnienia konkretnych wymagań biznesowych. Dzięki lepszej widoczności operacji cyfrowych dyrektorzy generalni mogą zmniejszyć zależność od zamkniętego i zastrzeżonego oprogramowania, które ogranicza możliwości rozwoju. Mogą oni nadal inwestować w metodologie i technologie open source, które zapewniają większą swobodę i elastyczność. Pozwoli im to na przyjęcie podejścia „fail fast and fail often“ (doznawaj porażek szybko i często), które przyspiesza innowacje. Rozwiązania open source zapewniają dyrektorom generalnym ramy umożliwiające przekształcenie kultury organizacyjnej i odbudowanie jej od podstaw. Pozwala to stworzyć środowisko, które promuje współpracę i zachęca do dzielenia się nowymi pomysłami. W takim środowisku wysoko wykwalifikowany i zmotywowany personel może przyczynić się do opracowania zrównoważonej strategii cyfrowej, jest to strategia, która umożliwi ciągłe dostosowywanie się i doskonalenie firmy, nawet w obliczu niepewności gospodarczej.

 

Jan Wildeboer, promotor rozwiązań open source w regionie EMEA, Red Hat

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…