Home Biznes Klient, dysponent, abonent

Klient, dysponent, abonent

0
0
107
 

 

 

Klient to podmiot (firma bądź osoba fizyczna), który jest właścicielem Panelu. Natomiast osoba kontaktowa to najczęściej pracownik firmy, wyznaczony do zarządzania usługą. Na adres podany jako kontaktowy wysyłane są informacje na temat domeny. Również dyspozycje dotyczące usług, wydane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail podanego jako kontaktowy, są przez rejestratora wykonywane (chyba, że procedura wymaga przesłania dyspozycji popartej dokumentami pocztą tradycyjną). Dane identyfikacyjne Klienta są natomiast podstawą do wystawienia faktury VAT za zakup usługi. Warto podkreślić, że dane Klienta oraz osoby kontaktowej mogą być tożsame. Często jednak, wygodnym rozwiązaniem (zwłaszcza dla firm) jest wskazanie jako kontaktowej osoby, która bezpośrednio odpowiada w przedsiębiorstwie za administrację domeną.

Bezpośrednio w trakcie procesu rejestracji usługi, Klient zobligowany jest podać dane Abonenta domeny. Domyślnie Abonentem jest właściciel Panelu Klienta, za którego pośrednictwem dokonywana jest rejestracja. Dokonując rejestracji można jednak zrezygnować z domyślnej opcji i zdefiniować nowego Abonenta.

Wart podkreślenia jest fakt, iż Abonent domeny to jedyny podmiot, który w świetle prawa w trakcie trwania okresu abonamentowego może rozporządzać usługą. Ma to szczególne znaczenie, gdy firma/osoba fizyczna zdecyduje się sprzedać domenę, a co się z tym wiąże dokonać zmiany Abonenta usługi (tzw. cesji). Tylko pełnoprawny w świetle prawa dysponent domeny, czyli jej Abonent, może zwrócić się do rejestratora z wnioskiem o dokonanie cesji.

  • Więcej na temat cesji można przeczytać na Blogu NetArt: http://blog.netart.pl/2010/07/27/formalna-cesja-bezpieczna-i-zgodna-z-prawem/.

Ustawa nie przeszkodzi spamerom


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…