Home Chmura IoT:pieniądze z maszyn

IoT:pieniądze z maszyn

0
0
330

Wg IDC do końca 2015, wartość tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej wyniesie 8,20 mld dolorówa do końca 2018 wartość rynku IoT w regionie CEMA przekroczy 50 miliardów dolarów a liczba autonomicznych urządzeń podłączonych do sieci wzrośnie do około 2 miliardów.IDC szacuje, że globalnie do sieci podłączonych będzie w 2020 r. już 28,1 mld inteligentnych przedmiotów. To znaczący wzrost zważywszy, że pod koniec 2013 roku Internet Rzeczy współtworzyło około 9,1 mld inteligentnych urządzeń. 

Europa Środkowo-Wschodnia

Według raportu IDC „Wearable Device Market, Waiting for a Wonderment” wartość rynku IoT w samej tylko Europie Środkowo-Wschodniej rośnie już teraz w tempie dwucyfrowym – średnio o 18,7 proc. w skali roku.

  • W 2014 roku sięgnęła ona poziomu 6,83 mld USD, w roku bieżącym wyniesie już 8,20 mld USD.
  • W 2018 roku rynek IoT w naszej części świata wart będzie już 13,58 mld USD.
  • Z analiz IDC wynika, że najszybciej wartość rynku Internet of Things będzie rosła w obszarach: inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego (52%), pojazdów (48%) oraz inteligentnych budynków (34%).

Przełomowy, jeśli chodzi o rozwój Internetu Rzeczy, jest zdaniem analityków 2015 – zarówno w obszarze rozwiązań konsumenckich, jak i biznesowych. To okres, w którym należy spodziewać się wdrożenia innowacji technologicznych, które umożliwią przemodelowanie procesów biznesowych i pozwolą na generowanie przychodów wszystkim dostawcom ekosystemu IoT. Rozwój rynku IoT nie wpłynie jednak na wszystkie branże w takim samym stopniu.

Urządzenia do noszenia

Jednym z najszybciej rosnących segmentów IoT będą urządzenia do noszenia. Tylko w zeszłym roku globalny rynek tych urządzeń powiększył się o ponad 19,6 mln sztuk. Ponad 800 tysięcy z nich trafiło na rynek CEMA. IDC prognozuje znaczący wzrost udziału tej technologii w naszej części świata: do końca 2016 roku na rynek CEMA trafi blisko 1,5 mln nowych urządzeń tego typu. To istotne informacje dla producentów pracujących nad rozwojem swoich technologii, jak również dla firm, którzy dopiero zamierzają wejść na ten rynek.

Problem IoT: ułomne fukcjonalności 

Technologie urządzeń do noszenia to biznesowo obiecujący rynek, ale póki co jeszcze mocno niedojrzały. Przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych ankieta IDC ConsumerScape 360, ujawniła, jak długą drogę ma on jeszcze przed sobą. Blisko połowa przebadanych w USA konsumentów stwierdziła, że nie odczuwa potrzeby korzystania z takich urządzeń. Niemal co trzeci ankietowany (30 proc.) jako powód wymienił fakt, że wciąż nie oferują one wystarczającego zakresu funkcjonalności.

Problem bezpieczeństwa 

Wraz z rosnącą popularnością Internetu Rzeczy coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego całego ekosystemu, w którym robi się coraz bardziej tłoczno, właśnie wskutek lawinowego przyrostu liczby urządzeń generujących dane i nasilającego się trendu generowania danych przez coraz więcej aktywności człowieka, poprzednio nie powodującej tworzenia (i zapisywania) danych.

Regulacje UE odnośnie do IoT

W agendzie cyfrowej strategii „Europa 2020”, a także innych dokumentach programowych Unii Europejskiej, to właśnie Internet of Things oraz towarzyszące mu rozwiązania:

  • smart cities,
  • internet pojazdów i maszyn
  • sieci zarządzające synchronizacją świateł
  • inteligentne sieci energetyczne itp.)

zostały wymienione, m.in. jako główne filary cyfrowej polityki prowadzonej przez Wspólnotę. Prawdziwy boom – także ten rynkowy – Internet Rzeczy ma zatem jeszcze przed sobą.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…