Home Analizy Tną ceny, aby więcej sprzedać

Tną ceny, aby więcej sprzedać

0
0
306

Przedsiębiorcy planują także nieznacznie zwiększyć zatrudnienie. Dobre półrocze szykuje się również dla eksporterów. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Firmy.net zaprezentował wnioski z trzeciego badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Oprócz prognoz na drugą połowę 2014 roku, zawiera on także m.in. ocenę minionego półrocza przez przedsiębiorców.

Wśród małych przedsiębiorców przeważa optymizm

Wprawdzie blisko połowa przedstawicieli firm przewiduje, że sytuacja ogólna ich firm pozostanie w najbliższych 6 miesiącach bez zmian (46,2 proc.), jednak wśród pozostałych przedsiębiorców częściej oczekiwana jest jej poprawa (34,6 proc.) niż pogorszenie (19,2 proc.). Poprawy ogólnej sytuacji oczekują firmy ze wszystkich sektorów gospodarki.

Sprzedaż w górę, ceny w miejscu lub w dół

Ponad połowa przedsiębiorców (59,1 proc.) oczekuje, że w nadchodzącym półroczu utrzyma taki sam poziom cen swoich produktów i usług. W grupie pozostałych przedsiębiorców, częściej przewiduje się jednak obniżenie poziomu cen (21,8 proc.) niż ich wzrost (19,1 proc.).

Firmy liczą na to, że dzięki niższym cenom uda im się więcej sprzedać. Na rynku krajowym oczekuje tego aż 28,3 proc. z nich. Z kolei spadku sprzedaży spodziewa się 25,6 proc. przedsiębiorców. Najwięcej, bo aż 46,1 proc. respondentów, spodziewa się utrzymania sprzedaży na tym samym poziomie. Znacznie wyższą tendencję wzrostową można zaobserwować wśród eksporterów, spośród których wzrostu sprzedaży spodziewa się 28,3 proc., a spadku tylko 12,5 proc.

Stabilniejsza sytuacja sprzyja wzrostowi zatrudnienia

Blisko połowa przedsiębiorców oczekuje, że sytuacja finansowa ich firm pozostanie bez zmian (45 proc.), natomiast wśród pozostałych niemal w równym stopniu należy oczekiwać jej poprawy, jak i pogorszenia (27,5 proc.).

Stabilność sytuacji finansowej większości firm w połączeniu z optymistycznymi nastawieniami odnośnie przyszłości przekłada się na plany ich właścicieli dotyczące przyjmowania nowych pracowników. Badanie wyraźnie pokazało wzrostową tendencję w tym obszarze – zatrudniać planuje znacznie więcej firm (13,5 proc.) niż zwalniać (8,3 proc.). Najwięcej firm utrzyma jednak poziom zatrudnienia na tym samym poziomie (78,2 proc.).

MSP coraz bardziej konkurencyjne

Zdaniem przedsiębiorców, agresywna polityka cenowa ich firm powinna zaowocować nie tylko większą sprzedażą, ale także poprawieniem pozycji wśród konkurencji. Spodziewa się tego 28,7 proc. respondentów. Z kolei pogorszenia pozycji swojej firmy oczekuje 10,9 proc. badanych. Ponad połowa przedsiębiorstw oczekuje utrzymania zajmowanego miejsca wśród konkurentów (60,4 proc.).

 

Informacje o badaniu

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kyndryl przedstawia prognozy technologiczne na rok 2024

Kyndryl, dostawca usług w zakresie infrastruktury IT, obchodzi drugą rocznicę działalności…