Home Biznes Work-life integration, czyli prywata w życiu zawodowym

Work-life integration, czyli prywata w życiu zawodowym

0
0
171

Co ciekawe, już 1/3 Polaków pozytywnie ocenia zjawisko work-life integration. Znaczący wpływ na integrację pracy z prywatnością mają Internet, urządzenia mobilne i nowe formy komunikacji. Ułatwiają one pracownikom załatwianie spraw prywatnych w pracy, a pracodawcom kontakt z zespołem „po godzinach”.

Badanie Gumtree.pl wykazało między innymi, że na nowy trend wpływają nie tylko nowoczesne technologie, ale też zmiana relacji między pracownikiem a pracodawcą. Aż 42% pracodawców deklaruje, że utrzymuje z pracownikami relację prywatną. Natomiast pracownicy, wśród trzech najważniejszych czynników decydujących o wyborze miejsca pracy, oprócz zarobków, wskazują atmosferę miejsca pracy i osobowość przełożonego.

Integracja czy zachowanie balansu?

Co trzeci polski pracownik twierdzi, że nie ma potrzeby zachowywania granicy między pracą a prywatnością, co pozwala sądzić, że work-life integration nie jest zjawiskiem marginalnym. Co więcej, podobny odsetek pracodawców popiera taki tryb aktywności zawodowej (31%).

Nowe zjawisko, jakim jest work-life integration, zaczyna być zauważalne na polskim rynku pracy stwierdza Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl i autor raportu – Nie oznacza to, że zaczynamy pracować dłużej – czas przeznaczony na pracę i życie prywatne nie jest już po prostu w sztywnym podziale. Obecność tego trendu pokazuje, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, stają się w dzisiejszych czasach bardziej elastyczni i niejako idą na wzajemne ustępstwa. Dla pracodawców nie stanowi już problemu odbieranie prywatnego telefonu w pracy, a jednocześnie współpracownicy i przełożeni nie widzą niczego niestosownego w wysyłaniu maili czy dzwonieniu poza ustalonymi godzinami pracy.

 

Praca w życiu, życie w pracy

Sprawy prywatne w czasie i w miejscu pracy ma w zwyczaju załatwiać 36% ankietowanych. Na co najczęściej pozwalają sobie Polacy w pracy?

  • Rozmowy przez telefon lub komunikatory społecznościowe, z rodziną lub znajomymi (22%)
  • Czytanie artykułów, przeglądanie stron www, czy oglądanie krótkich filmów, niezwiązanych z zadaniami zawodowymi (19%)
  • Odbieranie prywatnych przesyłek od kurierów, zamówionych na adres miejsca pracy (16%)

Jednym ze zjawisk, które są oznaką zaburzonego podziału sfery zawodowej i prywatnej, jest praca po godzinach. Co czwarty Polak przyznaje, że nadgodziny wykonuje zdalnie, poza miejscem pracy. Jakie inne czynności, zdaniem badanych, najczęściej powodują, że życie zawodowe wkracza w sferę prywatną?

Tylko 13% aktywnych zawodowo Polaków wyznaje, że odczuwa wyrzuty sumieniaw związku z wykonywaniem tych czynności poza miejscem i czasem pracy.

Powszechnie wiadomo, że większość pracowników, aby wykonywać swoje zadania efektywnie musi mieć chwilę odpoczynku. I właśnie w tym kontekście prywatne sprawy mogą być załatwiane w czasie pracyzauważaJakub Gontarek, Specjalista ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan. – To podejście wydaje się być zasadne w gospodarce 4.0, gdzie często konieczne jest szybkie reagowanie na nowe zadania czy problemy, które mogą pojawić się poza normalnym czasem pracy. Skoro pracodawcy oczekują zaangażowania po godzinach, powinni bardziej elastycznie podchodzić do wykonywania zadań prywatnych w godzinach pracy. Najważniejsze jest jednak, by sprawy osobiste nie utrudniały i nie dezorganizowały pracy całego zespołu.

Technologie przekleństwem czy ułatwieniem?

Wpływ nowych form komunikacji na realia zarządzania czasem pracy jest niewątpliwy. Co czwarty badany w raporcie Gumtree.pl uważa, że przeszkadza mu postępujące zacieranie się różnic pomiędzy życiem a pracą spowodowane rozwojem technologicznym. Co ciekawe, prawie połowa (46%) jest jednak z tego zjawiska zadowolona. Problemem może być fakt, że do kontaktu służbowego często używane są np. prywatne konta na portalach społecznościowych – połowa badanych uważa, że nie powinno się ich wykorzystywać do takich celów. Z drugiej strony jednak, co czwartemu Polakowi to nie przeszkadza.

Z jakich kanałów prywatnych Polacy najczęściej korzystają w celach zawodowych?

  • E-mail (69%)
  • Skype (44%)
  • Apple Face Time (31%)
  • Facebook Messenger (21%)
  • Whatsapp (19%)

Około ¼ respondentów (26%) badania Gumtree.pl „Aktywni+ Praca w życiu, życie w pracy” stwierdziło, że nie przeszkadza im, gdy ich pracodawca lub bezpośredni przełożony ma dostęp do informacji zawartych na ich prywatnych profilach w mediach społecznościowych.

– Nasze badanie potwierdziło, że pracownikom i pracodawcom zależy na dobrej relacji, nie tylko jeśli chodzi o kwestie zawodowemówi Katarzyna Merska z Gumtree.pl – Jednocześnie przesunięcie granicy w tej relacji powoduje, że już ponad połowa pracodawców oczekuje od pracownika stałej dostępności i możliwości kontaktu niezależnie od kanału komunikacji, dlatego  używa prywatnych kanałów do komunikacji z pracownikami.

Podejście do pracy zależne od pokolenia

Raport Gumtree.pl wykazał, że najmłodsza grupa na rynku pracy, czyli Pokolenie Z, rzadziej od starszych generacji ceni sztywny podział życia zawodowego i prywatnego (40% vs 64%). Według opinii 64% pracodawców, Pokolenie Z wyróżnia chęć pracy zdalnej. Natomiast Millenialsi, czyli Pokolenie Y, częściej niż inne generacje marzy o karierze freelancera (49%). Co trzeci pracodawca uważa, że Pokolenie Y wysoko ceni możliwość integracji czasu pracy i czasu prywatnego. Najstarsi na rynku pracy, czyli Pokolenie X, rzadziej niż młodsze generacje ocenia work-life integration jako zjawisko pozytywne.

– Dla jednych work-life integration jest rzeczywistością, w której funkcjonują i świetnie się realizują, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, z kolei dla innych skończenie pracy o określonej godzinie i wyłączenie wszystkich narzędzi służbowych jest jedyną słuszną metodą, aby odpocząć, złapać dystans i osiągnąć równowagę podsumowuje Alina Michałek, ekspert HR, HRlink Wyzwaniem dla pracodawców jest poznanie potrzeb pracowników i przy odpowiednim doborze narzędzi i organizacji znalezienie właściwych rozwiązań. Lepiej więc nie narzucać pracownikom wyboru między rodziną i karierą, ale dać wybór pomiędzy work-life balance a work-life integration.[1] Raport „Aktywni + Praca w życiu, życie w pracy” zrealizowany na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych, przeprowadzonych przez ośrodek badawczy ARC Rynek i Opinia, na zlecenie serwisu bezpłatnych ogłoszeń Gumtree.pl, w ramach V edycji programu „Start do Kariery”. Badanie ilościowe przeprowadzono w kwietniu 2018 roku, na próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków oraz 100 pracodawców i specjalistów HR.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…