Home Biznes Work-Life balance

Work-Life balance

0
0
70
praca zdalna

Najnowsze dane pokazują, że wielu pracowników nadal nie kojarzy pojęcia work-life balance, a jedynie 31 proc. respondentów wie, na czym polegają tegoroczne zmiany prawne w tym zakresie. ClickMeeting, polska platforma do wideokonferencji i spotkań online zapytała respondentów co sądzą na temat uchwalonych w Kodeksie Pracy rozwiązań work-life balance w ich miejscu pracy. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 51 proc. osób nie zostało o nich poinformowanych przez pracodawcę, 28 proc. nie jest pewne, a 21 proc. otrzymało informacje o zmianach w prawie.

 Nowelizacja Kodeksu Pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła bezpłatny urlop opiekuńczy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz dała możliwość zwolnienia od wykonywanych obowiązków z powodu siły wyższej. Jej uchwalenie związane było z wdrożeniem do porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przewidywalnych i przejrzystych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Według najnowszych danych od ClickMeeting respondenci, którzy zauważyli, że ich pracodawca wprowadził rozwiązania w kierunku work-life balance, wskazali, że były to nowe rodzaje urlopu wynikające z ustawy – opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin (16 proc.). Część z ankietowanych zyskała dodatkowe przerwy w pracy (9 proc.), elastyczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy – co pozwala im na dostosowanie grafiku do swoich potrzeb (7 proc.). Ponadto respondenci otrzymali możliwość pracy u innego pracodawcy (7 proc.) oraz  informacje o wolnych stanowiskach i możliwościach awansu w firmie (5 proc.).

Aż 42 proc. badanych nie jest pewnych, czy firma, w której pracują, wprowadziła zmiany związane z ustawą work-life balance, jednocześnie 40 proc. deklaruje, że ich pracodawca nie wdrożył nowych rozwiązań w tym zakresie. Równocześnie 11 proc. respondentów podkreśliło, że już wcześniej w ich miejscu pracy dbano o dobre praktyki w tym zakresie. Natomiast 8 proc. twierdzi, że w ich przedsiębiorstwach są obecnie większe możliwości w temacie równowagi między życiem prywatnym a pracą.

– Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia i satysfakcji z pracy. Poprawia również wydajność pracowników. Wyniki ankiety wskazują na to, że work-life balance jest wciąż niedoceniany i mało znany. Jednocześnie jednak coraz więcej firm podejmuje kroki w celu poprawy tej sytuacji. ClickMeeting wspiera te pozytywne zmiany, oferując nowoczesne narzędzia do komunikacji online. Nasza platforma daje możliwość organizacji szkoleń, webinarów oraz interaktywnych spotkań online, które pozwalają pracować z większą elastycznością i lepiej łączyć pracę z życiem prywatnym – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na grupie 500 osób. Ankietowani to osoby zatrudnione na umowach o pracę. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 procent) oraz powyżej 55 roku życia (39 procent). 52 procent wszystkich osób to kobiety, a 48 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (39 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wytrzymała technologia: składnik sukcesu europejskiego przemysłu

Wytrzymałe urządzenia nie są już tylko gadżetem dla twardzieli w kaskach, którzy chcą pocz…