Home Analizy 6 trendów na rynku kandydata w 2018 roku

6 trendów na rynku kandydata w 2018 roku

0
0
102

Bierny kandydat oczekuje zatem, że to pracodawca do niego dotrze, a on będzie mógł wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę. Jakim wyzwaniom w 2018 roku muszą sprostać firmy i ich działy HR?

Aż 60% specjalistów i menedżerów deklaruje poprawę swojej sytuacji zawodowej, a 65% badanych otrzymało podwyżki. Ponadto, już co drugi uczestnik rynku pracy jest przekonany, że znajdzie adekwatne do swoich kompetencji i oczekiwań zatrudnienie w mniej niż 3 miesiące. To przekłada się na rosnące wymagania również w kontekście procesów rekrutacyjnych, ponieważ kandydaci coraz bardziej cenią swój czas.

Dotychczasowe działania firm, zorientowane na pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, już dawno przestały przynosić oczekiwane efekty. Wynika to z faktu, że rynek kandydata zaczyna przybierać nową, bardziej radykalną formę. Oprócz pogłębiającego się deficytu kadrowego, obserwujemy również, że zwiększa się odsetek pracowników pasywnych, którzy czekają na bezpośrednie zaproszenia do rekrutacji. Z pewnością coraz większą rolę w zatrudnieniu najlepszych specjalistów będzie odgrywał wizerunek pracodawcy. To jednak tylko kropla w morzu realnych wymagań dzisiejszego rynku kandydata – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

Trend 1

Kandydat chce mieć lepszą pracę, ale to pracodawca ma go znaleźć

Jak wynika z raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów” – aż 72 proc. kandydatów nie szuka aktywnie pracy, w tym 7 proc. deklaruje brak otwartości na jakąkolwiek zmianę. Co więcej, w stosunku do zeszłego roku zmalał odsetek osób aktywnie poszukujących zatrudnienia – obecnie tylko 28 proc. specjalistów i menedżerów. Dane potwierdzają, że standardem dzisiejszego rynku jest bierność zawodowa, a droga do pozyskania kandydata jest coraz bardziej wyboista.

Trend 2

Średnio 9 ofert pracy przypada na jednego kandydata

Liczba otrzymywanych zaproszeń do procesu rekrutacyjnego rośnie. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują 9 ofert pracy rocznie. Tradycyjnie, najbardziej rozchwytywani na rynku są specjaliści z obszaru IT. Drugą grupą, która cieszy się największym zainteresowaniem pracodawców są inżynierowie – tutaj obserwujemy 25 proc. wzrost zaproszeń do rekrutacji. Niewiele mniej ofert otrzymują finansiści, którzy razem z liderami, są szczególnie chętnie zatrudniani przez prężnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych. Przekłada się to na coraz większą liczbę kandydatów wycofujących się z procesów rekrutacyjnych ze względu na konkurencyjną ofertę, awans lub podwyżkę w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Trend 3

Co drugi pracownik oczekuje możliwości pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy

Z roku na rok coraz bardziej cenione są na rynku wszelkie benefity pomagające w zachowaniu work-life balance. Pracodawcy powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na rosnące znaczenie elastycznych godzin pracy, a także możliwości pracy zdalnej – już dla co drugiego pracownika jest to warunek konieczny do rozpatrzenia propozycji nowego zatrudnienia (wzrost o 7% w stosunku do ubiegłego roku). 54% respondentów oczekuje również umowy o pracę, choć coraz więcej z nich jest otwarta na podjęcie pracy w oparciu o umowę B2B (10% względem 7% ubiegłego roku. Bardzo ważnym argumentem w walce o pracownika są również kwestie związane z wakacjami – 26% osób oczekuje dodatkowych dni urlopu, a 12% – dofinansowania do wakacji.

Trend 4

Najczęstszym błędem w rekrutacji jest zbyt długi czas oczekiwania na decyzję pracodawcy

Tylko 11 proc. badanych spośród osób, które uczestniczyły w ciągu ostatniego roku w procesach rekrutacyjnych oceniło je, jako prowadzone bezbłędnie. Najczęściej rozczarowanie specjalistów i menedżerów budzi długi czas oczekiwania na decyzję pracodawcy – z tym problemem spotkała się połowa badanych. 34% respondentów nie zostało poinformowanych o planowanym przebiegu procesu rekrutacyjnego, 28% zwróciło uwagę na brak przekazania informacji o firmie, zakresie obowiązków lub dziale do prowadzona jest rekrutacja. Z kolei 23% osób otrzymało finalnie ofertę poniżej wcześniej przedstawionych oczekiwań finansowych.

– Chcemy zatrudniać szybko, efektywnie i najlepszych, ale jak wynika z badania Antal, pracodawcy bardzo często zamiast pomagać sobie w procesie rekrutacyjnym, to sprawy utrudniają. W rekrutacji liczy się przede wszystkim czas i tzw. candidate experience, czyli doświadczenie kandydata. Z jednej strony firmy muszą uważać, by nie stracić pracownika na rzecz konkurencji, z drugiej zadbać o wysoki poziom przeprowadzanej rekrutacji. Komunikacja z kandydatem powinna przebiegać sprawnie i zrozumiale, tak, by nie generować na każdym etapie pytań czy zbędnie przedłużać procesu decyzji. To przekłada się na korzystny wizerunek organizacji i najbardziej efektywny sposób budowania marki pracodawcy – wyjaśnia Agnieszka Pastuła, Team Manager, Antal HR & Legal.

Trend 5

Główne powody zmiany pracy to brak rozwoju i podwyżki

Na czoło listy powodów, z jakich specjaliści i menedżerowie decydują się na zmianę pracy w tym roku wysunęły się bardziej atrakcyjne możliwości kariery, które są decydujące dla 45 proc. respondentów. Propozycja wyższego wynagrodzenia jest kluczowa dla 40 proc. badanych, podobnie jak w ubiegłym roku. Następnie specjaliści i menedżerowie wskazują powody negatywne – złe zarządzanie i złą atmosferę w dotychczasowym miejscu pracy.

Trend 6

Kandydaci chcą minimum 22 proc. wzrostu wynagrodzenia

Podwyżki otrzymało 65% badanych, co jest wynikiem o 2 punkty procentowe wyższym niż w roku ubiegłym. Warto zwrócić uwagę, że rośnie również udział podwyżek wysokich – 15% specjalistów i menedżerów otrzymało podwyżkę większą niż 20% ich dotychczasowych zarobków, a w przypadku zmiany pracy specjaliści i menedżerowie oczekują średnio podwyżki o 22% – tutaj również wzrost o 2 punkty procentowe.

Rynek kandydata i końca nie widać…

Prezentowane dane potwierdzają, że rynek kandydata rozwija się w zawrotnym tempie, a pracownicy są coraz bardziej wymagający. Oczekują większej wolności, elastyczności, a przede wszystkim możliwości zarządzania swoim czasem pracy. Co więcej, braki kadrowe są obecnie tak duże, że każdy specjalista jest na wagę złota – szczególnie w tych branżach, w których deficyt jest najbardziej odczuwalny. To stawia coraz większe wyzwania zarówno przed firmami, jak i osobami odpowiedzialnymi za pozyskanie nowych pracowników.

W dobie rosnącej rotacji dobrowolnej firmy, które nie są w stanie sprostać pogłębiającej się presji konkurencji, powinny zastanowić się nad alternatywnymi metodami przyciągnięcia pracowników. Tylko działania zwiększające pozytywny wizerunek pracodawcy, efektywniejsze kształtowanie polityki HR, usprawnianie procesów rekrutacji oraz śledzenie trendów na rynku pracy, mogą pomóc w i tak mocno rozgorzałej walce o pracownika – podsumowuje Agnieszka Pastuła.

 

Pełna wersja raportu jest dostępna pod linkiem: https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/244-aktywnosc-specjalistow-i-menedzerow-na-rynku-pracy

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…