Home Na czasie Elektromobilność w Polsce: wyścig z czasem i technologią

Elektromobilność w Polsce: wyścig z czasem i technologią

0
0
56

Polska, choć z początku zdawała się być  daleko w tyle za pionierami elektromobilności, takimi jak Niemcy, zaczyna nadgonić z impetem. Dane wskazują na dynamiczny wzrost liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Zaledwie 3 tysiące „elektryków” w 2017 roku do prawie 55 tysięcy na koniec III kwartału 2022 roku – to znaczący wzrost o 73% w analizowanym okresie. Mimo że udział tych pojazdów w ogólnej liczbie samochodów w Polsce jest jeszcze niewielki, prognozy są optymistyczne. Do 2030 roku oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do prawie 1 miliona.

Wyzywanie Infrastrukturalne

Jednakże rozwój rynku eMobility pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury ładowania. W Polsce dostępnych jest 2,5 tysiąca publicznych stacji ładowania, głównie w dużych miastach, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do Niemiec. Znaczącym wyzwaniem dla operatorów sieci dystrybucyjnych jest rosnące obciążenie sieci spowodowane przez punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Planowanie i Optymalizacja Sieci

Agnieszka Franiak z działu Rozwoju Sieci SN/nN w Stoen Operator podkreśla, że odpowiednie planowanie i estymacja zapotrzebowania na moc w danym regionie to klucz do efektywnej dystrybucji energii. W Warszawie, gdzie rosnąca liczba wniosków o przyłączenie do sieci jest bezpośrednio związana z dynamicznym rozwojem miasta, Stoen Operator przyjmuje strategię skoncentrowaną na rozbudowie i cyfryzacji sieci.

Przeszkody i Możliwości

Czas realizacji nowych przyłączeń do sieci to kolejne wyzwanie. W Polsce proces ten trwa średnio ok. 15 miesięcy, znacznie dłużej niż w Niemczech. Wyższe bariery regulacyjne w Polsce często wydłużają czas oczekiwania na nowe przyłączenia, co nie sprzyja rozwojowi sieci ładowania samochodów elektrycznych i sektora eMobility.

Przyszłość eMobility w Polsce

Mimo tych przeszkód, Agnieszka Franiak podkreśla znaczenie rozbudowy infrastruktury oraz potrzebę cyfryzacji i opomiarowania strony popytowej. Zmiana w obszarze mobilności elektrycznej w Polsce wymaga solidnych podstaw produkcji energii, z większym udziałem odnawialnych źródeł energii. Chociaż udział OZE w polskim miksie energetycznym jest nadal poniżej 20%, rosnąca popularność sektora eMobility daje nadzieję na znaczące zmiany w najbliższych latach.

Polski rynek eMobility, choć wciąż w początkowej fazie rozwoju, wykazuje znaczący potencjał wzrostu. Kluczem do sukcesu będzie jednak szybka i skuteczna rozbudowa infrastruktury ładowania oraz odpowiednie przystosowanie sieci dystrybucyjnej do nowych wyzwań. Pomimo przeszkód regulacyjnych i infrastrukturalnych, przyszłość elektromobilności w Polsce wydaje się jasna, z nadziejami na osiągnięcie znaczących celów ekologicznych i technologicznych w nadchodzących l

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Gemini: Nowa era sztucznej inteligencji opartej na modelach multimodalnych

Kiedy Sundar Pichai, wizjoner technologiczny i lider Google DeepMind, mówi o przełomie w d…