Home Analizy Foresight Polska 2020 – doceniony sektor MSP

Foresight Polska 2020 – doceniony sektor MSP

0
0
182

Technologie przede wszystkim

Gospodarki światowe, w tym oczywiście gospodarka UE, rozwijają się dzięki przewagom konkurencyjnym opartym na bazie wiedzy i innowacyjności. Polski sektor gospodarczy jest obarczony szczególnie niskim poziomem innowacyjności i niedostatecznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych.

Polska 2020 i MSP

Narodowy Program Foresight „Polska 2020” (NPF) obejmuje 3 pola badawcze: Zrównoważony Rozwój Polski, Bezpieczeństwo oraz Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne (ICT). Celem badania, które przeprowadzi Program jest określenie kierunków rozwoju, które w długoletniej perspektywie – wsparte badaniami naukowymi i wdrażaniem ich wyników – zdynamizują rozwój Polski na najbliższe kilkanaście lat. Należy dostrzec pozytywny fakt wielkiego dowartościowania pola IT (jako pola badawczego) a także sklasyfikowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako jednego z kluczowych dla całej gospodarki.

Foresight to przyszłość

Zadaniem Programu Foresight jest odkrycie potrzeb, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gospodarki i społeczeństwa. NPF umożliwi przeprowadzenie debaty publicznej na temat przyszłości gospodarki jako takiej i, interesującej nas tutaj najbardziej, roli i miejsca technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarce. Docelowo NPF, uwzględniając wkład wielu grup opiniotwórczych (również i przedsiębiorców sektora MSP) umożliwi zaplanowanie przyszłych aktywności gospodarczych (i społecznych). NPF jest więc w istocie aktywnym kształtowaniem przyszłości, również gospodarczej.

NPF czyli ThinkTank

Ponieważ istotą NPF jest charakter społeczny, polski foresight będzie wykorzystywał wiedzę i zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk – przedsiębiorców, naukowców, menedżerów i ekspertów, urzędników publicznych, dziennikarzy czy wreszcie polityków. Zaangażowanie wielu środowisk zwiększa bowiem prawdopodobieństwo trafności procesu prognozowania.

Przedsiębiorcy beneficjantami NPF „Polska 2020”

Ustalenia Programu będą miały szczególnie duże znaczenie dla przedsiębiorców funkcjonujących na polskim rynku. Włączenie tej grupy opiniotwórczej do debaty na temat przyszłości Polski daje możliwość uwzględnienia potrzeb środowisk gospodarczych w tworzeniu polityki naukowo-technicznej i jest gwarancją wykorzystania wyników Programu w praktyce gospodarczej.

NPF umożliwia firmom: zdynamizowanie trendu konkurencyjności dzięki udziałowi w procesie rozpoznawania nowych strategii, praktyczny wpływ na środowisko naukowe sprzyjający praktyce gospodarczej i wdrożeniom, zapoznanie się z najnowszymi trendami otoczenia przedsiębiorstw, odkrywawanie nowych pól działania przedsiębiorstw.

Jak zaistnieć w NPF „Polska 2020”?

Udział w programie można wziąć w charakterze eksperta w wybranym panelu tematycznym NPF lub tez zaangażować się w badanie eksperckie Delphi. W obrębie paneli tematycznych podzielonych na pola badawcze można wybrać (wg kompetencji i zainteresowań) wiele interesujących zagadnień, takich jak, m.in.: nowe materiały i technologie, bezpieczeństwo techniczno-technologiczne czy dostęp do informacji i technologii telekomunikacyjnej, ICT a społeczeństwo, ICT a edukacja, eBiznes czy nowe media.

Udział w badaniu eksperckim Delphi

Po etapie przygotowania zagadnień wchodzących do poszczególnych pól odbędzie się badanie metodą Delphi polegającą na dwukrotnym ankietowaniu tej samej grupy ekspertów z zakresu przyszłości nauki, techniki i gospodarki. Uczestnictwo w tej ankiecie będzie możliwe przy pomocy Internetu (ankieta). W metodzie Delphi eksperci – szczególnie wartościowe jest właśnie uczestnictwo przedsiębiorców MSP – są anonimowi i oceniają poszczególne projekty, wdrożenia, technologie itp. Po dwukrotnym powtórzeniu cyklu wartościowym efektem jest utworzenie spójnego obrazu rozwoju danej dziedziny gospodarczej.

Oczekiwany raport końcowy w 2008

Wydaje się, że warto poczekać na raport będący efektem badań NPF ponieważ, w raporcie tym możemy oczekiwać konkretnych scenariuszy rozwoju gospodarczego i społecznego do roku 2020, listy priorytetowych technologii oraz wyników badania eksperckiego Delphi. To wiedza, która powinna przynieść wiele bezcennych informacji i najbardziej prawdopodobnych prognoz.

Wszystko to w ramach Foresight „Polska 2020” dostępne dla zainteresowanych uczestników gospodarki. Należy skorzystać.

IPPT Polska Akademia NaukDodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…