Home Na czasie PKO Bank Polski unowocześnia zarządzanie ryzykiem kredytowym dzięki sztucznej inteligencji

PKO Bank Polski unowocześnia zarządzanie ryzykiem kredytowym dzięki sztucznej inteligencji

0
0
109

Podczas gdy instytucje finansowe nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów na usprawnienie swoich operacji i poprawę doświadczeń klientów, PKO Bank Polski wysuwa się na czoło, wykorzystując sztuczną inteligencję (AI) do zarządzania ryzykiem kredytowym. Przyjrzyjmy się, jak największy polski bank transformuje procesy kredytowe i wyznacza nowe standardy branżowe.

Moc AI w podejmowaniu decyzji

PKO Bank Polski poczynił znaczące postępy w integracji AI w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Co godne uwagi, ponad 80% decyzji kredytowych jest obecnie wspieranych przez zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. Ten technologiczny skok pozwala bankowi:

1. Oceniać zdolność kredytową klienta z większą precyzją
2. Oferować produkty lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb
3. Skuteczniej monitorować portfele kredytowe i terminowość spłat

Rozszerzanie AI na różne rodzaje kredytów

Wdrożenie AI w banku nie ogranicza się do jednego typu kredytów. Zostało ono z powodzeniem zastosowane w wielu kategoriach kredytowych:

– Kredyty konsumenckie
– Kredyty dla sektora MŚP
– 30% kredytów hipotecznych
– Kredyty korporacyjne

W przypadku kredytów korporacyjnych, AI wspomaga precyzyjną analizę transakcji zakupowych, wpływając na decyzje dotyczące portfela o wartości 8,6 mld złotych.

Platforma ML Ops: przełom w technologii

W 2022 roku PKO Bank Polski wprowadził Platformę Zaawansowanej Analityki Danych ML Ops. To rozwiązanie oparte na technologii chmurowej rewolucjonizuje sposób budowania i wdrażania modeli oceny ryzyka:

– Działa jak „fabryka modeli”, pozwalając analitykom wybierać i stosować najbardziej efektywny model dla danego przypadku
– Platforma znacząco zwiększa liczbę modeli używanych w analizie kredytowej klientów
– Minimalizuje udział IT, umożliwiając zespołom Data Science efektywne budowanie i wdrażanie modeli

Korzyści dla klientów i banku

Integracja AI w zarządzaniu ryzykiem kredytowym nie tylko przynosi korzyści bankowi, ale także poprawia doświadczenia klientów:

  • Szybsze i bardziej przyjazne decyzje kredytowe

Dla klientów z dobrą historią spłat system AI może podejmować automatyczne decyzje kredytowe przy minimalnych formalnościach. Ten usprawniony proces oznacza szybszą akceptację i płynniejsze doświadczenie dla kredytobiorców.

  • Ulepszone zarządzanie ryzykiem

Analizując setki zmiennych, w tym nowe dane z zewnętrznych źródeł oraz zachowania klientów w bankowości mobilnej i internetowej, modele AI zapewniają bardziej kompleksową ocenę ryzyka. Doprowadziło to do wzrostu akceptowalności wniosków kredytowych o 2 punkty procentowe.

  • Proaktywne zarządzanie zadłużeniem

AI wspiera również monitorowanie terminowości spłat i pomaga w doborze najodpowiedniejszej formy kontaktu z klientami, którzy mają trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań.

Spojrzenie w przyszłość

PKO Bank Polski nie spoczywa na laurach. Bank stale rozwija swoją platformę ML Ops, planując:

– Zwiększenie dostępnego zakresu danych
– Poprawę jakości modeli poprzez wykorzystanie kart graficznych w procesie uczenia
– Automatyzację do 90% procesów oceny ryzyka przy wsparciu AI

Innowacyjne wykorzystanie AI w zarządzaniu ryzykiem kredytowym przez PKO Bank Polski pokazuje potencjał technologii w transformacji tradycyjnych praktyk bankowych. Łącząc zaawansowane algorytmy z ludzką ekspertyzą, bank nie tylko poprawia własne operacje, ale także wzbogaca doświadczenia bankowe swoich klientów. W miarę rozwoju AI możemy spodziewać się jeszcze bardziej przełomowych osiągnięć w sektorze finansowym, z PKO Bankiem Polskim na czele tych zmian.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Przekazanie zarządzania w AVM: Imker Capital Partners nowym inwestorem

Firma AVM, ogłosiła plan przekazania zarządzania na rzecz nowego pokolenia. Nowym długoter…