Home Analizy Wyzwania i szanse cyfrowej transformacji

Wyzwania i szanse cyfrowej transformacji

0
0
159

To wyjątkowy moment, aby sprawdzić, jak daleko zaszły organizacje w swojej transformacji. Aby zrozumieć, jak daleko w ciągu ostatnich dwóch lat posunęła się transformacja cyfrowa, przeprowadzono ankietę wśród 1000 menedżerów na całym świecie, a analizę dotyczącą budowania cyfrowych kompetencji zawarto w najnowszym raporcie Capgemini „Digital Mastery Report.”

Dwa lata po pierwszym badaniu, organizacje radzą sobie już znacznie lepiej. Średnio 60 proc. twierdzi, że posiada niezbędne możliwości cyfrowe – to o 24 proc. więcej niż w 2018 r. Postęp był szczególnie wyraźny w dziedzinie talentów i kultury organizacyjnej. Obecnie 67 proc. organizacji uważa, że aktywnie promują odkrywanie nowych pomysłów i eksperymentowanie – w porównaniu z zaledwie 35 proc. dwa lata temu. Jednak pomimo tego postępu przepaść między firmami, które osiągnęły mistrzostwo cyfrowe, a pozostałymi organizacjami stale się powiększa, powodując dużą nierówność na rynku. Ważne jest, żeby pokonać ten podział. Aby przejść do kolejnej fazy cyfrowej transformacji, organizacje powinny zaplanować swoje działania zgodnie z praktykami cyfrowych mistrzów. Obejmuje to ponowne zaprojektowanie doświadczenia pracowników i migracji talentów, osadzenie celu i zrównoważonego rozwoju w biznesie, przekształcenie się w przedsiębiorstwo oparte na danych i dokładne przyjrzenie się doświadczeniom klientów, a także skalowanie nowych modeli biznesowych i modeli zaangażowania. Nasz świat się zmienia, a opanowanie technologii cyfrowej jest kluczem do sukcesu w tej zmianie.

Pozytywne nastawienie do zmian

Średnio 60 proc. organizacji twierdzi, że ma możliwości cyfrowe, a 62 proc. z nich, że ma zdolności przywódcze wymagane do cyfrowej transformacji – to odpowiednio o 24 proc. i 26 proc. więcej od 2018 r. Skala wzrostu w latach 2018-2020, jak pokazują badania, jest ogromna. Nie ma wątpliwości, że pandemia zmusiła wiele firm do odkrywania nowych modeli biznesowych i przyspieszenia transformacji. Biorąc pod uwagę tę pilną potrzebę zmian – i mniejszy opór wobec niej – może się zdarzyć, że respondenci są bardziej entuzjastyczni i optymistyczni co do możliwości organizacji w dzisiejszych czasach. Ponieważ na początku pandemii byli świadkami niezwykle szybkiego tempa budowania zdolności w obszarach takich jak praca wirtualna oraz narzędzia komunikacji i współpracy, mogli mieć tendencję do przeszacowywania lub zawyżania dojrzałości wszystkich możliwości, które badano w maju i czerwcu 2020. To pozytywne postrzeganie mogło napędzać wzrost w latach 2018-2020. Kluczowy jest także bez wątpienia dobór partnera do przeprowadzenia transformacji.

Pandemia była potężnym akceleratorem i jest również jasne, że organizacje potrzebowały czasu od 2018 r., aby ocenić wyzwania stojące na drodze do sukcesu i znaleźć odpowiedzi. Szybki wzrost budowania zdolności w ciągu ostatnich dwóch lat można również wytłumaczyć zwiększonymi inwestycjami w transformację cyfrową od 2018 r., większym przyjęciem nowych technologii oraz ponownym skupieniem się na talentach i kulturze organizacyjnej, operacjach i innowacjach biznesowych.

Cyfrowe mistrzostwo zwiększa przepaść między firmami

Podczas gdy wszystkie organizacje radzą sobie lepiej pod kątem transformacji cyfrowej w 2020 r., cyfrowi mistrzowie zwiększają dystans między sobą a swoimi konkurentami. W 2018 r. mieliśmy do czynienia z 38-procentową różnicą między liderami cyfryzacji a pozostałymi organizacjami. Luka ta wzrosła do 48 proc. w 2020 r. Ta rosnąca różnica prawdopodobnie się utrzyma. Ponad jedna trzecia (34 proc.) cyfrowych mistrzów planuje zwiększyć wydatki na transformację w ciągu najbliższych 12 miesięcy z powodu COVID-19, w porównaniu z 28 proc. pozostałych organizacji.

W 2020 roku więcej organizacji koncentruje się na podnoszeniu umiejętności pracowników niż dwa lata wcześniej. Ale wzrost ten nie był tak znaczący, jak w innych obszarach. Oprócz tego wolniejszego postępu w budowaniu umiejętności, w 2020 r., mniej niż połowa organizacji (48 proc.) twierdzi, że inwestuje w budowanie umiejętności miękkich, takich jak inteligencja emocjonalna, zdolność adaptacji i współpraca. Ramy na rok 2020 obejmują zdolności związane ze zrównoważonym rozwojem oraz cele organizacji, które wykraczają poza zysk i określają wpływ firm na społeczeństwo. Oba te obszary mają coraz większe znaczenie dla cyfrowej transformacji organizacji. Badania wskazują, że tylko 45 proc. organizacji przyspiesza inwestycje, projekty i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a mniej niż połowa organizacji (49 proc.) inwestuje w powstające technologie (np. sztuczna inteligencja, blockchain), aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i zmianą klimatu.

Analizując czynniki, na które mistrzowie cyfryzacji zwracają szczególną uwagę i dzięki którym się wyróżniają, wyłonić można cztery zalecenia dla organizacji, które pomogą przyspieszyć ich transformację: po pierwsze – należy na nowo spojrzeć na doświadczenie pracowników i migrację oraz rozwój talentów. Po drugie – zrównoważony rozwój powinien stać się podstawową częścią działalności organizacji i celem samym w sobie. Po trzecie – transformacja cyfrowa musi brać pod uwagę obsługę i doświadczenie klienta, które powinno być zaprojektowane w oparciu o dane. I po czwarte – kluczowe jest skalowanie – zarówno nowych modeli biznesowych, jak i modeli zaangażowania konsumentów.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…