Home Analizy Dane, dane, dane: świat cyfrowy rośnie w nieskończoność

Dane, dane, dane: świat cyfrowy rośnie w nieskończoność

7 min
0
0
120

To częściowo właśnie Internet rzeczy sprawia, że rozmiary cyfrowego wszechświata zwiększają się dwukrotnie co dwa lata, a pomiędzy rokiem 2013 a 2020 wzrosną dziesięciokrotnie — od 4,4 bilionów gigabajtów do 44 bilionów gigabajtów. EMC Corporation przedstawiła wyniki siódmego badania Digital Universe, które jest jedynym na świecie badaniem mierzącym i prognozującym ilość danych generowanych każdego roku.

Dla porównania: 

  • Ilość informacji w cyfrowym wszechświecie mogłaby wypełnić stos* tabletów iPad Air zajmujący 2/3 drogi pomiędzy Ziemią a Księżycem (253 704 kilometrów). Do 2020 r. będzie to 6,6 takich stosów.
  • Obecnie przeciętne gospodarstwo domowe generuje wystarczająco dużo danych, aby wypełnić 65 telefonów iPhone (wyposażonych w pamięć 32GB) w ciągu roku. W 2020 r. liczba ta wzrośnie do 318 telefonów iPhone.
  • Obecnie, jeśli jednemu bajtowi danych odpowiadałoby prawie 4 litry wody, to w ciągu 10 sekund zebrałoby się wystarczająco dużo wody, aby wypełnić przeciętny dom. W 2020 r. zabierze to jedynie 2 sekundy.

Na Internet rzeczy składają się miliardy przedmiotów codziennego użytku mających unikalne identyfikatory oraz możliwość automatycznego rejestrowania, raportowania i otrzymywania danych. Może to być na przykład czujnik w bucie, mierzący szybkość poruszania się właściciela, lub czujnik na moście, śledzący wzorce ruchu pojazdów. Według IDC liczba urządzeń lub przedmiotów, które można połączyć z Internetem, zbliża się obecnie do 200 mld, a 7% z nich (14 mld) jest już podłączonych do Internetu i komunikuje się za jego pośrednictwem. Dane wygenerowane przez te urządzenia stanowią aktualnie 2% światowych danych. IDC przewiduje, że do 2020 r. liczba podłączonych do sieci urządzeń wzrośnie do 32 miliardów i będzie wytwarzać 10% światowych danych.

Internet rzeczy będzie się również przyczyniać do generowania ogromnej ilości „użytecznych danych”, tzn. danych, które mogą być analizowane. W 2013 r. tylko 22% informacji w świecie cyfrowym było uznawane za przydatne dane, a analizowano niecałe 5%, przez co ogromna ilość danych stanowiła ciemną, niezbadaną materię. Do 2020 r. ponad 35% wszystkich danych będzie uznawane za użyteczne (dzięki wzrostowi ilości danych generowanych przez Internet rzeczy). Ich wykorzystanie będzie jednak zależeć od przedsiębiorstw. Pozwoli to stworzyć nowe sposoby interakcji z klientami, usprawnić cykle biznesowe oraz obniżyć koszty operacyjne. Niesie to jednak również ogromne wyzwania związane z tym, jak przedsiębiorstwa będą przechowywać i chronić tak wielkie i różnorodne ilości danych oraz jak będą nimi zarządzać. Firma IDC szacuje na przykład, że 40% danych w cyfrowym wszechświecie wymaga pewnej ochrony — od zwiększonych środków ochrony prywatności do pełnego szyfrowania. Obecnie chroniona jest jedynie połowa tych danych — zaledwie 20%.

Główne wnioski

  • Rynki wschodzące produkują coraz więcej danych: Obecnie 60% danych w cyfrowym wszechświecie generują dojrzałe rynki takie jak Niemcy, Japonia czy Stany Zjednoczone, ale do 2020 r. trend ten się zmieni i większość danych będzie generowana przez rynki wschodzące, takie jak Brazylia, Chiny, Indie, Meksyk i Rosja.
  • Ilość danych rośnie szybciej niż możliwości ich przechowywania: Dostępna na świecie pojemność pamięci masowej (tj. niewykorzystanych bajtów) na wszystkich nośnikach rośnie wolniej niż cyfrowy wszechświat. W 2013 r. dostępna pojemność pamięci masowej mogła obsłużyć zaledwie 33% wszystkich światowych danych. Do 2020 r. będzie mogła pomieścić mniej niż 15%. Na szczęście większość generowanych na świecie danych ma charakter nietrwały (np. strumienie Netflix lub Hulu, interakcje w grach Xbox ONE, cyfrowa telewizja) i nie musi być przechowywana.
  • Ilość danych mających kontakt z chmurą podwoi się: W 2013 r. mniej niż 20% światowych danych miało kontakt z chmurą. Do 2020 r. odsetek ten wzrośnie do 40%.
  • Dane są generowane przez klientów, ale odpowiedzialność za nie ponoszą przedsiębiorstwa: Dwie trzecie światowych danych jest generowane lub rejestrowane przez konsumentów lub pracowników, ale odpowiedzialność za 85% światowych danych ponoszą przedsiębiorstwa.
Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Analizy

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Badanie UEK: stacje bazowe nie wpływają na wartość nieruchomości

Dostatecznie gęste rozmieszczenie masztów telefonii komórkowych jest gwarantem dostępu do …