Home Na czasie Do czego można wykorzystać Internet Rzeczy?

Do czego można wykorzystać Internet Rzeczy?

0
0
146

W zasadzie w każdym segmencie rynku, technologia inteligentnych urządzeń ma na celu zwiększenie wydajności i komfortu pracy człowieka, wpływa na zmniejszenie kosztów i wysiłku poprzez automatyzację, pomoc w identyfikacji wąskich gardeł oraz monitorowanie sytuacji i ocenę wyników.

Główną ideą Internetu Rzeczy (IoT) jest umożliwienie połączonym w sieć urządzeniom obserwowania świata fizycznego i wymiana zgromadzonych danych po to, aby efektywniej realizować stawiane przed tymi obiektami zadania. Wraz z rozwojem technologii IoT następuje automatyzacja procesu reagowania na określone zdarzenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez człowieka.

Niektórzy przewidują, że na świecie przypadać będzie na każdą osobę średnio 6,5 systemów IoT. Oczywistym jest, że żyjemy w otoczeniu ogromnej ilości danych, a najbardziej efektywne ich wykorzystanie to zadanie dla połączonych systemów.

Zabezpieczenie domu, monitorowanie stanu zdrowia i bezpieczeństwo dzieci są również objęte przez IoT – realizowane jest to poprzez kontrolę tętna i ciśnienia krwi, informowanie o miejscu pobytu dziecka lub wysyłanie na telefon sygnału alarmowego o dokonanym włamaniu.

Przemysł może używać Internetu Rzeczy do automatyzacji zadań i procesów, monitorowania linii produkcyjnych lub zarządzania zapasami. Wykorzystanie IoT w infrastrukturze miejskiej zwiększa wydajność operacji, pomaga kontrolować natężenie ruchu ulicznego i monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie te zastosowania ograniczają konieczność interwencji ludzkiej i usprawniają działania.

Łączenie inteligentnych urządzeń w sieć służy poprawie jakości naszego życia. Równie sensowne jest także zastosowanie tej technologii do obrony infrastruktury IT przed atakami hakerskimi.  Co ważne, to może być zrealizowane w sposób prosty i mało inwazyjny – mówi Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe

Jednakże mechanizm uzyskiwania pożądanego efektu z gromadzenia danych jest bardziej złożony. Znajdujący się na pierwszej linii działań, zmierzających do wypracowania właściwej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu, IoT monitoruje środowisko za pomocą dedykowanych czujników i w oparciu o zebrane dane sam reaguje na pojawiające się zdarzenia lub przekazuje szczegółowe informacje do innych systemów, które w wyniku przetwarzania wielkiej ilości kompleksowych danych są w stanie wypracować bardziej złożone decyzje.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…