Home Analizy Koniec oszczędności w dużych IT?

Koniec oszczędności w dużych IT?

0
0
145

Trend

Zmiana priorytetów CFO obrazuje zwrot w podejściu menedżerów najwyższego szczebla (C-level) do oceny stabilności rynku i wzrost wiary w nowe możliwości biznesowe. Według Gartnera nadchodzi odpowiedni czas dla CIO, aby przedstawić nową strategię oraz plan finansowy dla IT, opracowane przy współpracy z biznesem, oraz aby skupić się na tym, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne jak biznes cyfrowy oraz „Nexus of Forces” czyli wg nomenklatury Gartnera – konwergencję oraz wzajemne wzmacnianie wpływu mediów społecznościowych, mobilności, chmury obliczeniowej oraz informacji, kreujących nowe możliwości biznesowe. Czynniki te mogą być wykorzystane w celu zwiększenia udziału w rynku, wsparcia wzrostu na nowych rynkach i poprawy jakości obsługi klienta.

– W przeszłości, w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku, CFO w zbyt dużym stopniu byli zaabsorbowani zarządzaniem kosztami i w efekcie ignorowali inwestycje w nowoczesne technologie, które wpłynęłyby na poprawę wyników biznesowych – podkreślił S. Solanki, Research Director firmy Gartner.

CFO vs. CIO

Konflikt pomiędzy technologia  a finansami jest stary jak korporacja. Wyniki badań wykazały, że tylko 16 procent managerów pionów finansowych CFO uważa CIO za jednego z trzech najważniejszych osób, z którymi pracowaliby nad planowaniem długofalowej strategii biznesowej.

CIO powinni pozycjonować się jako strategiczni partnerzy dla biznesu oraz skupić się na trzech kwestiach: 

  • Zmiana języka komunikacji – Zamiast skupienia na kwestiach technologicznych, CIO muszą być ekspertami w obszarze strategii przedsiębiorstwa. Powinni wiedzieć, w jaki sposób mierzona jest wydajność w firmie oraz który typ wydajności (operacyjna lub finansowa) jest ważniejszy.
  • Pokazanie stosunku uzyskiwanej wartości do ceny – CIO musi wykazać, że organizacja płaci konkurencyjną cenę za efektywność dostarczaną przez IT. Niezastosowanie się do tego dowodzi, że CIO nie potrafi skutecznie zarządzać IT, nie mówiąc już o innych dziedzinach. CIO musi rozstrzygnąć spór na własną korzyść, co pozwoli realizować kolejne cele. Niemniej jednak usuwa to tylko jedną z przeszkód.
  • Zademonstrowanie, że inicjatywy IT są skorelowane ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa.

Badanie

W gronie 400 respondentów przeprowadzonego pod koniec 2014 roku globalnego badania “Gartner CEO and Senior Business Executive Survey”, reprezentujących wyższą kadrę zarządczą, znalazło się 65 CFO. Roczne przychody większości organizacji, które wzięły udział w badaniu, wyniosły 1 mld dolarów lub więcej.

Cały raport: 2015 CEO Survey

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…