Home Analizy Konkurencja nadchodzi spoza branży

Konkurencja nadchodzi spoza branży

0
0
99

Za czynnik, który w ciągu najbliższych lat najbardziej wpłynie na rynek, polscy menadżerowie uznali przenikanie się branż – dostrzega go 61 proc. badanych i jest to najpopularniejsze wskazanie, bez względu na specjalizację respondenta. Jednocześnie spodziewają się, że nowi gracze będą wywodzić się częściej z ich obecnej konkurencji (tak uważa 48 proc.) niż spoza niej (42 proc.). Ich przewidywania są odwrotne niż odpowiedników z zagranicy – ci częściej upatrują zagrożenia pośród firm, które działały w innych sektorach (54 proc.) niż w ich własnym (29 proc.). Dyrektorzy za granicą wskazują na firmy takie jak Airbnb, AliExpress czy Uber, które częściowo odebrały klientów firmom działającym według dotychczasowych modeli biznesowych.

Konsekwencją zacierania się granic między branżami jest pojawienie się konkurencji oferującej uproszczenie procesów i rozwiązania niedostępne w tradycyjnych firmach. Część przedsiębiorstw widzi ten trend i dlatego wprowadza nowatorskie produkty, pozwalające wyprzedzać potrzeby klientów. Przykładem może być Alior Bank, udostępniający aplikację dedykowaną do współpracy konsultantów z klientami na iPadzie. Dzięki temu klient będzie mógł zapoznać się z ofertą banku nie tylko w biurze obsługi klienta, ale również w dowolnym miejscu – w siedzibie własnej firmy, domu czy kawiarni. Aplikacja pozwoli także doradcom na przygotowanie rekomendacji i zestawienie ich z możliwymi scenariuszami wydarzeń na rynku. 

 Jak wynika z odpowiedzi przeanalizowanych dzięki systemowi IBM Watson, respondenci są świadomi konieczności przyjęcia nowej szerszej perspektywy w kontaktach z otoczeniem i tego, że wzrost efektywności nie wystarczy. Polscy prezesi i dyrektorzy dostrzegają potrzebę zwiększania interakcji cyfrowych z klientami (86 proc. w porównaniu z 81 proc. za granicą), ale wiedzą też, że nadmierne śledzenie może spowodować niechęć do ich firm. Ponad połowa respondentów (53 proc.) przyznaje, że poszukując innowacji decyduje się na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych priorytet nadaje co trzeci z nich (35 proc.). Zewnętrzni eksperci inspirują do wychodzenia poza podstawową działalność i oferowania klientom dodatkowych funkcjonalności, jak choćby w przypadku eurobanku i BGŻ BNP Paribas, które oferują swoim klientom IBM Trusteer Rapport, chroniący przed złośliwym oprogramowaniem. Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo transakcji online, a co za tym idzie – chęć klientów do korzystania z tej formy bankowości.

Zmienia się też postrzeganie technologii. Prawie czterech na pięciu (79 proc.) polskich uczestników badania C-suite Study 2015 podkreśla, że w ciągu najbliższych lat szczególnie istotne będą rozwiązania mobilne. Duże nadzieje są wiązane także z rozwiązaniami i usługami w chmurze zapewniającymi szybkość i elastyczność działania przy mniejszych kosztach – wzrostu ich znaczenia spodziewa się prawie 2/3 respondentów. Niespełna połowa badanych wskazała z kolei na przyszłość internetu rzeczy (47 proc.) oraz systemów kognitywnych (45 proc.).

Wyniki tegorocznego badania C-suite Study pokazują, że biznes staje się coraz mniej przewidywalny, 

a informacje niezbędne dla powodzenia firmy najczęściej znajdują się poza nią. Wzrasta znaczenie technologii – chociaż zawsze odgrywała ogromną rolę, to obecnie jest kluczowa dla przygotowania przedsiębiorstw na zmiany. W następstwie tej sytuacji, decyzje o nakładach na budżet IT są podejmowane poza delegacją CIOs. Bez rozwiązań mobilnych i kognitywnych w chmurze, gromadzenie informacji ani ich analiza nie będą mogły być efektywnie prowadzone – mówi Paweł Filipowicz, Partner zarządzający IBM Global Business Services w Polsce i Krajach Bałtyckich.  


 

C-suite Study 2015 to druga edycja globalnego badania kadry kierowniczej, w którym uwzględniono opinie przedstawicieli z Polski. Zostało opracowane na podstawie wywiadów z 5200 przedstawicielami firm działających w ramach 21 różnych branż na terenie 70 krajów świata. Oprócz bezpośrednich wywiadów, zespół IBM Institute for Business Value wykorzystał również system IBM Watson, który pomógł wyodrębnić dodatkowe wnioski wynikające z otwartych odpowiedzi.  

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…