Home Biznes Podzielona płatność – czy efekt śnieżnej kuli wciągnie małych przedsiębiorców?

Podzielona płatność – czy efekt śnieżnej kuli wciągnie małych przedsiębiorców?

0
0
87

Split payment dotyczy wyłącznie płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden przelew może rozliczyć dokładnie jedną fakturę VAT.  Mechanizm polega na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpływa na konto sprzedawcy, bank automatycznie pobiera kwotę podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym.

Do obsługi nowego mechanizmu płatności większości firm powinien wystarczyć dobry, na bieżąco aktualizowany system. Najlepiej, aby było to narzędzie wbudowane w strukturę programu, który wspiera przedsiębiorcę w  obsłudze biznesu, w tym sfery finansowo-księgowej.

Kluczową rolę odgrywa tutaj producent oprogramowania, który powinien na czas dostarczyć kompletne i na bieżąco aktualizowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności. Powinno ono maksymalnie ułatwiać zarządzanie tym procesem.

Choć wydaje się, że mechanizm może nie być powszechnie stosowany przez mikro i małych przedsiębiorców, specjaliści InsERT – wiodącego producenta oprogramowania dla MSP – zwracają uwagę na zależności, które mogą wywołać odwrotny do przewidywanego efekt.

Wydaje się, że do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności przedsiębiorcy będą w perspektywie czasu zmuszeni. Jeżeli na split payment zdecydują się np. duże firmy, to w pewnym sensie wymuszą na swoich dostawcach takie same płatności. W efekcie na podzieloną płatność może zdecydować się znaczna część firm. Przedsiębiorstwo, które otrzyma zapłatę na rachunek VAT, nie chcąc blokować sobie tych środków, będzie opłacało swoje zobowiązania w pierwszej kolejności pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT – mówi Rafał Płaszewski, menedżer produktu w dziale rozwoju InsERT. – Aby w pełni obsłużyć tego typu transakcje, konieczna będzie aktualizacja oprogramowania systemów sprzedaży i systemów księgowych, w tym naszego Subiekta, Rachmistrza i Rewizora – dodaje.

Bartosz Niedzielski, starszy menedżer produktu w dziale oprogramowania InsERT, zwraca uwagę na utrudnienia, jakie wprowadzenie podzielonej płatności może wywołać w działalności mikro i małych przedsiębiorców.

Pomimo usilnych starań ustawodawcy, żeby mechanizm podzielonej płatności był jak najmniej uciążliwy, w szczególności dla małych przedsiębiorców, to właśnie oni mogą najwięcej na tym mechanizmie stracić. Teoretycznie nie muszą posiadać rachunków VAT. Są one otwierane tylko do rachunków rozliczeniowych, tzw. firmowych, a wielu małych przedsiębiorców korzysta z prywatnych rachunków, czyli oszczędnościowo-rozliczeniowych. W praktyce jednak kontrahenci mogą na nich wymusić założenie rachunków VAT. Podwykonawcy lub tzw. samozatrudnieni, którzy głównie wystawiają faktury na przelew, będą otrzymywać kwoty VAT z faktur na rachunek VAT. Sami nie będą mogli jednak opłacać swoich zobowiązań w ten sposób, gdyż większość z nich opłacają kartą lub gotówką. Pieniądze z rachunku VAT będą mogli  zatem wykorzystać tylko do regulowania podatku VAT i będzie im się odkładać na rachunku różnica między podatkiem należnym, a naliczonym. Żeby odzyskać te pieniądze, będą musieli pisać wnioski do naczelnika swojego urzędu skarbowego – tłumaczy Bartosz Niedzielski. – Dużym ułatwieniem dla małych przedsiębiorców byłaby możliwość płacenia w mechanizmie split payment za pomocą karty płatniczej oraz możliwość zapłacenia podatku PIT z rachunku VAT. Jestem pewien, że mechanizm podzielonej płatności będzie się jeszcze zmieniał, zobaczymy, czy ustawodawca w przyszłości rozszerzy go o takie możliwości – podkreśla.

Producent powszechnie używanego przez MSP oprogramowania wprowadził już nowe rozwiązania w linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) oraz w systemie Navireo ERP. Użytkownicy tych systemów, w ramach aktywnego abonamentu, otrzymali wygodne i zrozumiałe w obsłudze narzędzia do obsługi mechanizmu podzielonej płatności.

Producent jest przygotowany również na rozszerzenie stosowania split payment. Jego specjaliści bacznie przyglądają się praktycznym aspektom stosowania mechanizmu, aby móc odpowiednio modyfikować systemy.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pranie nie musi być długie, żeby było skuteczne

Nowoczesne technologie coraz śmielej wchodzą do naszych domów, wnosząc ze sobą wygodę i wy…