Home Bezpieczeństwo 5 najlepszych praktyk dotyczących oprogramowania ransomware

5 najlepszych praktyk dotyczących oprogramowania ransomware

8 min
0
0
547

Oto pięć najlepszych praktyk, z którymi warto się zapoznać oraz wdrożyć w firmowych zasobach IT. Ich wprowadzenie pozwoli znacząco zmniejszyć ryzyko ataku ransomware, a przez zminimalizować ryzyko utraty danych firmy.

1. Identyfikacja: określ środowiska, których może dotyczyć atak, jakie ryzyko wiąże się z tymi środowiskami oraz jak odnosi się to do celów biznesowych.

 • „Ludzki firewall” – sondowanie: sama technologia nie ochroni żadnej organizacji. Każdy pracownik musi być świadomy zagrożeń bezpieczeństwa i wiedzieć, jak zgłaszać potencjalne incydenty. Oceniaj świadomość cyberbezpieczeństwa swoich pracowników i regularnie sprawdzaj ich czujność poprzez symulacje phishingu.
 • Zaplanuj ciągłość działania: określ procesy, które są kluczowe dla ciągłości działania twojej organizacji, takie jak niezbędne kontakty i działania w przypadku wystąpienia zakłóceń. Plan ten powinien być przechowywany w oddzielnym miejscu, tak aby był niezmienny i dostępny w trybie 24/7/365.
 • Oznacz swoje zasoby cyfrowe: zidentyfikuj i oznacz aktywa, które są najbardziej krytyczne dla twojej organizacji, abyś mógł je skutecznie chronić.

2. Ochrona: opracuj i wdróż odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia świadczenia usług w zakresie infrastruktury krytycznej poprzez poprawę możliwości ograniczenia lub powstrzymania skutków cyberataku.

 • Edukuj swój „ludzki firewall”: szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego jest bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie poziomu ochrony. Takie szkolenie musi odbywać się w sposób ciągły, a pracownicy muszą otrzymywać aktualizacje i nowe instrukcje w miarę pojawiania się zagrożeń, niezależnie od ich stanowiska pracy.
 • Zainwestuj w swoją cyfrową higienę: upewnij się, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby utrudnić cyberprzestępcom zainfekowanie twojej organizacji. Obejmuje to tworzenie unikalnych haseł, które są regularnie aktualizowane, stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz usuwanie nieużywanych urządzeń i aplikacji.
 • Zasada 3-2-1-1-0: przechowuj co najmniej trzy kopie każdych ważnych danych, które posiadasz. Przechowuj kopie zapasowe danych na dwóch różnych typach nośników i replikuj jedną kopię poza siedzibą firmy. Ochronę można również zwiększyć poprzez szyfrowanie oraz korzystanie wyłącznie z infrastruktury, która jest bezpieczna już z założenia.

3. Wykrywanie: funkcja wykrywania pozwala na ujawnienie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w odpowiednim czasie i stanowi niezbędny krok w kierunku opracowania solidnej strategii cybernetycznej. Im szybciej zdarzenie zostanie wykryte, tym szybciej będzie można ograniczyć jego negatywne konsekwencje.

 • Skonfiguruj systemy wykrywania: największym ryzykiem jest to, że zagrożenia mogą szybko rozprzestrzeniać się po innych systemach, dlatego uzyskanie widoczności potencjalnej aktywności oprogramowania ransomware jest kluczowe. Skonfiguruj alerty w odpowiednim czasie podczas obrony przed wirusami, szkodliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem ransomware.
 • Zainstaluj wirtualne sygnalizatory: w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek podejrzanych działań wirtualne sygnalizatory, takie jak nieużywane konto administratora z przypisanymi do niego alertami, natychmiast uruchamiają czerwony alarm.

4. Reagowanie: funkcja reagowania pomaga użytkownikom opracować techniki ograniczania skutków zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań.

 • Stwórz plan reagowania na incydenty: nakreśl procedury wykrywania, komunikowania, kontrolowania i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa, tak aby pracownicy wiedzieli, jak najlepiej reagować na zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem, gdy takie się pojawią.
 • Zachowaj spokój i odpowiedzialność: nigdy nie obwiniaj zespołów IT lub pracowników za naruszenie. Nie pomoże ci to w zareagowaniu na incydent, a wywoła jeszcze większy strach i stres. Zachowaj spokój i zbierz odpowiednich ludzi, aby jak najszybciej uruchomić plan reagowania na incydent.

 5. Odzyskiwanie: nie wszystkim atakom cybernetycznym można zapobiec, dlatego upewnij się, że masz strategię odzyskiwania danych na wypadek sytuacji, w których twoje zabezpieczenia cybernetyczne zostaną naruszone.

 • Opracuj strategię odzyskiwania: ustal priorytety działań, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Twórz kopie zapasowe swoich danych i upewnij się, że atakujący nie ma do nich dostępu.
 • Odpowiednio zaprojektuj proces odzyskiwania: systemy kopii zapasowych należy projektować z myślą o wydajności odzyskiwania, a nie tylko koncentrować się na czasie potrzebnym do wykonania kopii zapasowej. Określ, jakie są twoje wymagania w umowach SLA dotyczące odzyskiwania danych w zakresie akceptowalnych dla ciebie wskaźników RPO i RTO.

„Oprogramowanie ransomware ewoluuje. Obecnie jedne jego rodzaje mogą po prostu szyfrować dane i żądać zapłaty, podczas gdy inne będą działać poprzez usuwanie danych lub grożeniem wyciekiem lub sprzedażą danych” — dodał Edwin Weijdema, globalny specjalista ds. technologii w firmie Veeam. „W Veeam wierzymy, że w walce z oprogramowaniem ransomware przywracanie danych jest jedyną opcją. Nie płać okupu i skup się na edukowaniu swoich pracowników, wdrażaniu najlepszych praktyk i strategii odzyskiwania danych oraz neutralizacji zagrożeń

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Bezpieczeństwo

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

DATA4: kolejny operator Data Center zainwestuje w Polsce

DATA4, operator i inwestor na europejskim rynku centrów danych, rozpoczął właśnie proces b…