Home Chmura Modernizacja aplikacji dzięki darmowym narzędziom VMware

Modernizacja aplikacji dzięki darmowym narzędziom VMware

11 min
0
0
1,095

Dzięki nowej wersji VMware Tanzu Community Edition można bezpłatnie uruchamiać i zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami opartymi na Kubernetes w środowiskach wielochmurowych.

Organizacje zaczynają radzić sobie z rzeczywistością, w której świat staje się coraz bardziej cyfrowy, jednakże presja na dalszą digitalizację pozostaje wysoka. Co więcej, proces musi przebiegać bez ograniczania zdolności firmy do zaspokajania bieżących potrzeb biznesowych. Na VMworld 2021 zaprezentowano nowe rozwiązania z portfolio VMware Tanzu. Umożliwiają one zarządzanie i obsługę aplikacji przy zachowaniu skali, zapewniając autonomię w zakresie tworzenia i wdrażania ich w dowolnej chmurze.

Nowe możliwości VMware Tanzu Application Platform w wersji beta

Dzięki Tanzu Application Platform można szybciej wdrażać aplikacje, utrzymywać przez dłuższy czas, automatyzując przepływy od źródła do produkcji i koordynując wysiłki zespołów programistycznych oraz operacyjnych. To lepsze doświadczenie deweloperskie dla przedsiębiorstw budujących i wdrażających aplikacje i interfejsy API na dowolnym Kubernetes

Nowe możliwości platformy:

  • · Choreografia łańcucha dostaw: oparta na projekcie open source cartographer, umożliwiająca operatorom aplikacji tworzenie wstępnie zatwierdzonych ścieżek do produkcji dla deweloperów, które integrują zasoby Kubernetes i istniejące łańcuchy narzędziowe;
  • · Narzędzia dla programistów, w tym wtyczki do IDE: umożliwiające łatwą i efektywną interakcję z platformą lub jej komponentami open-source w celu wykonania ważnych i częstych zadań rozwojowych;
  • · Bezpieczeństwo wewnętrzne: dodanie funkcji podpisywania, skanowania i przechowywania obrazów na drodze do produkcji;
  • · Usługi wiązane: Operatorzy mogą określić, w jaki sposób punkty końcowe i poświadczenia usług danych są narażone na obciążenia w natywny dla Kubernetes sposób;
  • · Kontroler źródeł: Umożliwia twórcom aplikacji tworzenie lub aktualizowanie obciążeń z lokalnego kodu źródłowego;
  • · Convention Service: framework dla operatorów platform do konfigurowania polityk wdrożonych obciążeń, aby umożliwić stosowanie najlepszych praktyk.

Bezpłatna możliwość poznania VMware Tanzu

VMware Tanzu Community Edition to dostępna za darmo, łatwa w zarządzaniu platforma Kubernetes dla uczących się i użytkowników. Wspierana przez społeczność, oprogramowanie open source może być zainstalowana i skonfigurowana w ciągu kilku minut na lokalnej stacji roboczej lub w wybranej chmurze. Automatyzuje dostarczanie aplikacji od końca do końca dzięki kompletnej platformie dla programistów, operatorów IT i inżynierów DevOps.

VMware Tanzu Community Edition pozwala na:

  • · Poznaj Tanzu dzięki łatwo dostępnym usługom. Użytkownicy mogą pobrać bezpłatne oprogramowanie open source, które nie jest obarczone ograniczeniami, poszerzać wiedzę dzięki darmowemu dostępowi do zasobów edukacyjnych i uzyskać dodatkową pomoc dzięki wsparciu społeczności, którą wspierają zaangażowani eksperci.
  • · Podejmij nowe wyzwania z oprogramowaniem używanym w komercyjnych edycjach. Sprawdzone rozwiązanie klasy korporacyjnej umożliwia automatyzację całego procesu dostarczania aplikacji, przy czym umiejętności, wiedza i artefakty mogą być w pełni wykorzystane w komercyjnych edycjach Tanzu.
  • · Użytkownicy mogą w ciągu kilku minut zbudować dostosowaną do potrzeb platformę opartą na Kubernetes i uruchomić ją na lokalnej stacji roboczej, w środowisku vSphere lub w chmurze publicznej w konfiguracjach kompaktowych, z jednym węzłem lub z wieloma klastrami.

Dodatkowo zapowiedziano darmową wersję Tanzu Mission Control — rozwiązania do zarządzania wielochmurami i klastrami Kubernetes, dostępnego jako usługa SaaS. Dzięki niemu użytkownicy uzyskać globalną widoczność i kontrolę polityk nad klastrami Kubernetes — zarówno on-prem, jak i w dowolnej chmurze publicznej. Po połączeniu Mission Control Starter z Community Edition można bezpłatnie uruchamiać i zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami.

Obsługa procesorów graficznych w różnych chmurach

VMware udostępnia wsparcie procesorów graficznych dla Tanzu Kubernetes Grid, obsługiwanego w środowiskach vSphere, AWS i Azure. Pozwala to przedsiębiorstwom na wyeliminowanie silosów i uproszczenie zarządzania poprzez wykorzystanie wirtualizacji do włączenia wdrożeń AI do istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa, przyspieszając tym samym przyjęcie SI w przedsiębiorstwie.

W marcu VMware i NVIDIA zaprezentowały kompleksową platformę dla przedsiębiorstw, gotową do obsługi AI. Zawiera ona pakiet oprogramowania NVIDIA AI Enterprise — certyfikowany i wspierany przez NVIDIA dla VMware vSphere. Usługa Tanzu Kubernetes Grid Service automatyzuje dostarczanie skonteneryzowanych obciążeń oraz zarządzanie aplikacjami w produkcji. Klienci mogą testować projekty sztucznej inteligencji na platformie NVIDIA AI Enterprise z vSphere with Tanzu — pozwala to na wykorzystanie istniejącego środowiska vSphere do szybkiego dostarczania klastrów Kubernetes sztucznej inteligencji, z zachowaniem zarządzania, niezawodności i bezpieczeństwa klasy korporacyjnej.

VMware zapewnia platformę dla aplikacji, która może działać wszędzie. Wraz z Tanzu Kubernetes Grid 1.4, ogłoszono obsługę GPU dla TKG w środowiskach AWS i Azure. Cluster API, technologia, której używamy do zarządzania cyklem życia klastra, obsługuje typy instancji GPU dla środowisk AWS i Azure. Programiści mogą teraz tworzyć i zarządzać klastrami wykorzystujących GPU w Tanzu Kubernetes Grid dla AWS i Azure.

Developer-Ready Clouds powered by VMware Tanzu

VMware udostępnia możliwości samoobsługi i DevSecOps, w tym VMware Tanzu. Partnerzy mogą zaoferować w pełni zarządzane chmury gotowe do pracy deweloperskiej, dostępne na miejscu jako hostowane chmury prywatne lub VMware Cloud on AWS. Dostępność VMware Tanzu we wszystkich tych środowiskach umożliwia szybkie budowanie i testowanie aplikacji natywnych w chmurze przy użyciu zarządzanej usługi Kubernetes. Dzięki VMware App Launchpad dostarczanemu za pośrednictwem VMware Cloud Director można uzyskać dostęp do elementów niezbędnych do tworzenia nowoczesnych oprogramowania chmurowego, a następnie wykorzystać tę samą platformę do wdrożenia niestandardowych aplikacji w produkcji.

– Istnieje duże zapotrzebowanie na technologię kontenerową wspierającą programistów, która jest dostarczana z bezpiecznego środowiska i spełnia wymagania suwerenności danych i prywatności — powiedział Pasi Sutinen, szef działu Hybrid Cloud w TietoEVRY. Tanzu Kubernetes Grid działający na infrastrukturze VMware Cloud, z VMware Cloud Director na wierzchu do zarządzania wielodostępnością, oferuje zarządzanie obciążeniami roboczymi działającymi zarówno na maszynach wirtualnych, jak i kontenerach. To połączenie dostarcza różne poziomów bezpieczeństwa i izolacji specyficznych dla środowiska każdego klienta.

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Chmura

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy płyty CD znikną w dobie serwisów streamingowych? Nic bardziej mylnego.

Rynek muzyczny od zawsze był jednym z filarów branży rozrywkowej. Stale podąża za bieżącym…