Home Chmura Czy IT ma przyszłość poza chmurą?

Czy IT ma przyszłość poza chmurą?

0
0
138

Pandemia COVID-19, z którą od kilku miesięcy walczy światowa gospodarka, zweryfikowała gotowość przedsiębiorstw do radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych. Niemal z dnia na dzień przedsiębiorstwa musiały przekształcić swoją infrastrukturę do wdrożenia pracy zdalnej.

„Epidemia pokazała, że architektura chmurowa jest obecnie najskuteczniejszą i najbardziej elastyczną metodą zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwach. Firmy, które już miały wdrożone takie rozwiązania mogły umożliwić pracę z domu niemal z dnia na dzień, podczas gdy firmy takich rozwiązań pozbawione musiały najpierw zbudować odpowiednie środowiska, co zajmowało im nawet kilka tygodni” – powiedział Stanisław Leszczyński, regionalny dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za Europę Wschodnią w firmie Nutanix. „Wyraźnie widać, że uproszczenie infrastruktury pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć czaso- i pracochłonność zarządzania, a więc i szybkość reagowania czy koszty zarządzania infrastrukturą. Dzięki temu w nagłych przypadkach zespoły IT mogą reagować znacznie szybciej”.

Tymczasem według dorocznego raportu Nutanix Enterprise Cloud Index[1] przygotowanego przez firmę Nutanix, z infrastruktury chmury hybrydowej – obejmującej chmurę publiczną i prywatną – korzystała tylko jedna ósma badanych firm (13%), a w przypadku firm z sektora finansowego – jedna na pięć (18%). Zarazem jednak w ciągu poprzedniego roku prawie ¾ respondentów (73%) przeniosło lub planowało przenieść aplikacje z chmury publicznej do środowiska prywatnego. Przyczyn tego trendu można upatrywać z jednej strony w dojrzewaniu aplikacji i coraz większej przewidywalności ich zachowania (co zmniejsza korzyści z korzystania z chmury publicznej), a z drugiej – w potrzebie zachowania kontroli nad miejscem przetwarzania danych, a zwłaszcza danych osobowych.

„Chmura publiczna i prywatne data center świetnie się uzupełniają. Jednak warunkiem optymalnego wykorzystania zalet obydwu środowisk jest uproszczenie zarządzania infrastrukturą własną poprzez wdrożenie chmury prywatnej oraz ujednolicenie zarządzania całym środowiskiem IT. Dzięki temu w zależności od potrzeb organizacje mogą płynnie przenosić aplikacje pomiędzy własnym data center a chmurą publiczną, czy pomiędzy operatorami różnych środowisk chmurowych, cały czas zachowując pełną kontrolę nad wykorzystywanymi zasobami, wydajnością i kosztami” – dodał Stanisław Leszczyński.[1] Raport Nutanix Enterprise Cloud Index przygotowano na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej na 2650 decydentach w obszarze IT na całym świecie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…