Home Po godzinach Domena to znacząca wartość w biznesie

Domena to znacząca wartość w biznesie

0
0
125

Jak uzasadnia cytowana przez „Rzeczpospolitą”, sędzia Ewa Nowińska, adresy internetowe postrzegane są jako atrakcyjne narzędzia reklamy i promocji. Strony internetowe są bowiem nośnikiem informacji i często platformą transakcyjną, a adres internetowy zachęca do odwiedzania i skorzystania z prezentowanej tam oferty.

Orzeczenie sądu dotyczy opisywanej przez „Rzeczpospolitą” sprawy, która toczyła się pomiędzy dwoma przedsiębiorcami używającymi w swojej działalności nazwy „bileteria”. Wojciech Wojewódzki od 1997 r. prowadzi działalność gospodarczą, używając do niej spornej nazwy. Ponad dwa lata później Dariusz B. zarejestrował domeny www.bileteria.pl oraz www.bileteria.com.pl. Wcześniej bezskutecznie proponował Wojciechowi Wojewódzkiemu wspólny biznes i sprzedaż biletów przez Internet. Ten ostatni z kolei założył spółkę Bileteria sp. z o.o. i zarejestrował znak towarowy „bileteria" zarówno w Urzędzie Patentowym, jak i Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Skierował też pozew do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, domagając się, aby Dariusz B. przestał korzystać z zarejestrowanych adresów.

Właściciel domen argumentował, że określenie „bileteria" ma charakter ogólny i opisowy, podobnie jak biżuteria czy galanteria, i nie powinno być chronione.

Sąd przychylił się jednak do argumentacji powoda, który zwracał uwagę, że posługiwał się oznaczeniem „bileteria" co najmniej dwa lata przed rejestracją domen. Wpisując adres zawierający słowo „bileteria”, klienci mogli sądzić, że korzystają z jego usług.

Sąd doszedł do wniosku, że rejestrując sporne domeny, właściciel domen bileteria.pl i bileteria.com.pl dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez reklamę mogącą wprowadzić klienta w błąd (art. 16 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Odwołał się przy tym do unijnej dyrektywy 84/450/EWG, która za reklamę uważa „każdą wypowiedź, której celem jest promocja towarów lub usług".


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…