Home Biznes Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

0
0
731

Współpraca z zagranicznymi firmami kusi wolnych strzelców przede wszystkim wyższymi stawkami, korzystnym kursem wymiany walut, ale także prestiżem. Jednocześnie odstrasza konieczność samodzielnego rozliczenia transakcji oraz stopień skomplikowania tej procedury. Freelancerzy stają przed wieloma pytaniami, w tym jak rozliczyć przychody i w jakiej wysokości zapłacić podatek? Czym różni się rozliczenie przychodów uzyskanych w Polsce od klienta zagranicznego od rozliczenia zagranicznych zarobków?

Podobnie jak w przypadku freelancingu w Polsce, również za granicą obowiązuje podział na umowy zawierane między firmami i osobami fizycznymi oraz rozliczenia w oparciu o fakturę w modelu firma – firma, tj. B2B. W przypadku, kiedy wolny strzelec wykonuje pracę dla zagranicznego klienta pozostając przy tym w Polsce, podlega polskiemu prawu podatkowemu. Oznacza to, że z firmą zagraniczną freelancer powinien podpisać umowę możliwie najbardziej zbliżoną do umowy, jaką podpisałby w Polsce z polskim zleceniodawcą. W przypadku rozliczenia między firmami sprawa jest dużo prostsza, gdyż można przygotować i podpisać dowolną umowę lub kontrakt regulujący zakres prac, a podstawą rozliczenia będzie faktura lub rachunek.

B2B z zagranicznym klientem: faktura VAT i z VATem odwróconym

Zagraniczne firmy bardzo rzadko decydują się na współpracę, jeśli podstawą rozliczenia ma być rachunek, czyli uproszczona faktura. Przyczyna jest dokładnie taka sama, jak w przypadku polskich przedsiębiorców, którzy potrzebują rozliczenia w oparciu o fakturę: rachunek nie zawiera bowiem rozróżnienia na wartość usługi i podatek VAT. W praktyce oznacza to, że klient nie może odliczyć tego podatku w swoim rozliczeniu. To sprawia, że podstawą w rozliczeniach B2B z klientami zagranicznymi jest zwykle faktura. Zagraniczny klient może również przyjąć „polską” fakturę, jednak oznacza to, że będzie musiał zapłacić podatek VAT w Polsce i według polskiej stawki.

– Dlatego właśnie klienci preferują faktury międzynarodowe, tj. zwolnione z VAT, gdzie stosuje się zasadę reverse charge tj. tzw. odwrotnego obciążenia. Na takiej fakturze podana jest tylko wartość netto usługi, a klient odprowadza VAT w swoim kraju według obowiązującej lokalnie stawki. – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com. – Często takie rozwiązanie jest po prostu korzystniejsze finansowo dla niego, gdyż stawka podatku VAT jest niższa niż w Polsce. Dla przykładu w Czechach, standardowa stawka to 21%, a w Niemczech 19%, podczas gdy w Polsce jest to 23%. – dodaje Głośny z Useme.

Jednak w celu wystawienia faktury bez VAT dla zagranicznego kontrahenta należy mieć zarejestrowaną i aktywną działalność gospodarczą w Polsce oraz posiadać status europejskiego płatnika, tj. VAT ID. Druga możliwą opcją jest rozliczenie transakcji przez Useme.com, przy okazji z możliwością skorzystania z gwarancji zapłaty od zagranicznego kontrahenta.

Jaką umowę zawiązuje freelancer z klientem zagranicznym?

Jeśli freelancer jest osobą, która nie prowadzi zarejestrowanej firmy, ze swoim zagranicznym klientem podpisze umowę analogiczną do tej, którą zawarłby z polskim podmiotem na ten sam zakres prac. Dla przykładu, wolny strzelec ma do napisania np. 10 opisów produktów do sklepu internetowego dla francuskiego klienta, to wówczas zakres tej pracy odpowiada w pełni umowie o dzieło i taką formę porozumienia zwarłby również z polskim klientem. Należy pamiętać, że w umowie o dzieło ważny jest efekt i stworzenie zupełnie nowej pracy – opisanego dzieła. Z kolei,  jeśli klient zamawia u freelancera opiekę graficzną dla swojej firmy w sieci, która nie zakłada od początku jakie działania konkretne mają zostać zrealizowane i wynagradza go za godziny pracy, a nie za ilość stworzonych grafik, to wówczas będzie konieczność zawarcia klasycznej umowy zlecenie.

Warto przypomnieć, że kontrakty z zagranicznymi klientami nie muszą być zawarte w formie papierowego dokumentu z podpisami. Ustalenia między stronami są wiążące, nawet jeśli umowa zostanie zawarta ustnie, telefonicznie, elektronicznie i na odległość.

Jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów?

To, jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów freelancera i jakiej powinien być wysokości, zależy od źródła przychodu. Te ostatnie w przypadku freelancerów można wyróżnić:

  • działalność osobistą, w ramach której zawiera się umowy o dzieło i zlecenia,
  • przychody z praw majątkowych, które dotyczą przekazania praw autorskich lub udzielenia licencji i związanych z nimi ulg podatkowych,
  • działalność gospodarczą u osób, które prowadzą firmy,
  • inne źródła, do których można zaklasyfikować zlecenia o mieszanym charakterze, które np. częściowo klasyfikują się do kilku umów (np. umowa zlecenia i umowa agencyjna).

Należy pamiętać, że mieszkając na terenie Polski przez okres dłuższy niż 183 dni, tj. ponad połowę roku, podlega się obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, z jakiego kraju otrzymuje się wynagrodzenie, trzeba opodatkować je w naszym kraju. Jednak każde źródło przychodu rozlicza się jednak nieco inaczej.

Jak zapłacić podatek od umowy o dzieło z zagranicznym klientem?

Odpowiednik umowy o dzieło zawartej z klientem spoza Polski, wolny strzelec powinien rozliczyć w ramach działalności osobistej. Inaczej niż w przypadku umowy z polskim zleceniodawcą, zagraniczny kontrahent nie ma obowiązku opłacenia za freelancera zaliczki na podatek dochodowy (PIT). Tę daninę każdy wolny strzelec musi odprowadzić samodzielnie, zaraz po tym kiedy otrzyma wynagrodzenie, nie później jednak niż do 20. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość podatku można obliczyć w kalkulatorach wynagrodzeń dostępnych online. Można też zrobić to samodzielnie, jednak najpierw należy poznać swoją podstawę. W tym celu od kwoty wynagrodzenia należy odjąć 20% jego wartości – to koszt uzyskania przychodu, czyli kwota ustawowo zwolniona z podatku. Następnie od uzyskanej kwoty należy obliczyć 17% (lub, jeśli przekroczyło się II próg podatkowy, 32%). W ten sposób uzyskana wartość stanowi wysokość podatku, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Jak zapłacić podatek od umowy zlecenia zawartej z zagranicznym klientem?

Rozliczenie takiej umowy nie odbiega niczym od rozliczenia umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich, tj. koszt uzyskania przychodu również wynosi to 20%, a stawka podatku 17% lub 32%. W umowie zlecenia ze zleceniodawcą z zagranicy należy również regularnie odprowadzać zaliczkę na PIT.

Jak zapłacić podatek od innych umów z zagranicznymi zleceniodawcami?

Przychody z innych umów, które nie są skodyfikowane w polskim prawie cywilnym, kwalifikuje się jako przychód z innego źródła. Nie przewiduje on zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, które występują w przypadku umów o dzieło i zlecenia. Należy odliczy tylko faktycznie poniesione koszty. Stawka podatku to tradycyjnie 17% lub 32%, jednak płaci się ją dopiero wraz ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej.

Jak rozliczyć zagraniczne przychody samozatrudnionego freelancera?

Kiedy wolny strzelec zawiera umowę z zagranicznym klientem w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi, odprowadza podatek według wybranej formy opodatkowania: liniowo, według skali lub ryczałtem. Należy pamiętać, że podatki płaci się do 20. dnia kolejnego miesiąca tak, jak w przypadku transakcji krajowych.

Jak odprowadzić podatek i jaki PIT wypełnić od zagranicznych przychodów?

Należny podatek dochodowy najwygodniej jest opłacić za pomocą przelewu bankowego. Symbol formularza to PIT. Numer rachunku, na jaki należy dokonać wpłaty, generowany jest dla każdego podatnika osobno – to tak zwany mikrorachunek podatkowy. Aby uzyskać indywidualny, należy skorzystać z generatora przygotowanego przez Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub dostępnego na platformach transakcyjnych w wybranych bankach. Właściwy PIT, jaki osoba fizyczna powinna złożyć w ramach deklaracji podatkowej, to PIT 36, ale z załącznikiem PIT/ZG. Jeśli natomiast freelancer prowadzi firmę, to wówczas musi złożyć PIT 36, ale z załącznikiem PIT/B i PIT/ZG.

Czy freelancer musi płacić ZUS od zagranicznych umów?

Dla wolnych strzelców umowa zlecenia kojarzy się głównie ze składką na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z prawem jest ona odprowadzana wraz z podatkiem w przypadku współpracy z polskimi zleceniodawcami. Z kolei, w przypadku zleceń z zagranicznymi partnerami, którzy nie posiadają siedziby w Polsce, składka jest również obligatoryjna, ale bazuje na samodzielnym zgłoszeniu i opłaceniu przez freelancera. Wygląda to podobnie jak w przypadku wolnych strzelców, którzy prowadzą firmę, np. w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej – oni także sami muszą odprowadzić podatki i składki na ubezpieczenia społeczne (tu jednak w każdym przypadku – umów z polskimi i zagranicznymi kontrahentami, a dodatkowa różnica polega na tym, że składka jest zryczałtowana).

Umowy z zagranicznymi klientami – jak zrobić to łatwiej?

Jeśli freelancer chce zdobywać i rozliczać zlecenia z całego świata, a także mieć pewność w kwestiach bezpiecznego podpisania umowy i jej rozliczenia, w tym odprowadzenia w odpowiedniej wysokości podatków, otrzymania dokumentacji PIT oraz gwarancji płatności od nieznanego, zagranicznego kontrahenta, może skorzystać z rozliczenia za pośrednictwem Useme.com.

– Co ważne, nasze rozwiązanie jest zarówno dla osób fizycznych, jak i dla freelancerów, którzy prowadzą firmę, ale nie mają uprawień do wystawiania faktur międzynarodowych dla zagranicznych klientów. Niezależnie od statusu prawnego freelancera, nasza firma wystawi klientowi międzynarodową fakturę zwolnioną z VAT. Z kolei z wolnym strzelcem zawiąże umowę o dzieło (jako osoba fizyczna) lub rozliczy go na podstawie faktury jako firma z Polski. – mówi Przemysław Głośny z Useme.com. – W przypadku osób fizycznych Useme dokonuje pełnego rozliczenia, wypłacając kwotę netto, a wraz z końcem roku wyśle podsumowanie odprowadzonego podatku w PIT 11. Z samozatrudnionym freelancerem nasza platforma rozliczy się na zasadach B2B. – dodaje Głośny z Useme.

Praca zdalna zagranicą dla zagranicznego klienta

Praca zdalna oznacza, że freelancer nie tylko może obsługiwać klienta z innego kraju, ale również zrealizować je w dowolnym miejscu na świecie. W praktyce oznacza to, ze jeśli wolny strzelec chce na stałe zmienić miejsce zamieszkania, wewnętrzne przepisy docelowego kraju decydują, na jaki warunkach freelancer może zyskać dostęp do rynku pracy oraz prawo do płacenia podatków, czyli uzyskania rezydencji podatkowej. Praca bez pozwolenia lub wykonywanie zleceń dla klientów z kraju, w którym przebywa się na wizie turystycznej, może oznaczać poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Jeśli w ciągu roku wolny strzelec uzyskuje przychody tylko zagranicą, tj. w Polsce nie zarabia w ogóle, wówczas freelancer nie jest zobligowany do składania deklaracji podatkowy. Każdy, nawet najmniejszy przychód uzyskany w kraju powoduje, że ten obowiązek powstaje, tj. należy złożyć deklarację podatkową PIT i obliczyć podatek.

Zasadniczo istnieją trzy modele rozliczenia zagranicznego zarobku. Po pierwsze przychód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie, a w drugim jest zwolniony z podatku. Po drugie przychód jest opodatkowany w obu państwach, ale jedno z państw pobiera podatek tylko do określonego limitu. Po trzecie, przychód jest opodatkowany w obu państwach, ale podatnik może uniknąć podwójnego opodatkowania korzystając ze zwolnienia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Jak zapłacić podatek od pracy wykonanej zagranicą?

Proporcjonalnie odliczenie jest najbardziej powszechną formą: stosuje się ją wszędzie tam, gdzie umowa międzynarodowa nie wskazuje konkretnej metody lub taka umowa w ogóle nie została zwarta z danym państwem. Warto zaznaczyć, że na ogół jest ona mniej korzystna dla freelancera niż zwolnienie z progresją, która zwalnia z podatku w Polsce wszystkie zagraniczne przychody.

Więcej na temat rozliczania współpracy freelancerów z zagranicznymi firmami – kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Przekazanie zarządzania w AVM: Imker Capital Partners nowym inwestorem

Firma AVM, ogłosiła plan przekazania zarządzania na rzecz nowego pokolenia. Nowym długoter…