Home Na czasie Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

2 min
0
0
119

To koszty możliwe do częściowego zwrotu z dotacji. Nie znamy jeszcze ich ostatecznej listy, ani wytycznych określających szczegóły aplikowania o środki.  Już dziś wiadomo jednak, że koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektu będą zaliczane do kosztów kwalifikowanych, a więc będzie można je odzyskać w przypadku gdy nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie.

Warto także dodać, iż zmieniono także procedurę oceny wniosków. Będzie ona wyglądała odwrotnie niż do tej pory. W pierwszym etapie konkursu będziemy składać tylko zarys projektu (konspekt), a jeśli zostanie oceniony pozytywnie, szczegółowy opis oraz wszystkie wymagane  załączniki.

Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zaoszczędzić środki, bo od razu się dowiemy czy mamy szansę na grant czy nie. Z drugiej strony, umożliwi to szybszą i bardziej efektywną ocenę projektów.Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Na czasie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Dostęp do Internetu mobilnego w Polsce jest coraz droższy 

Czwarta edycja dorocznego badania Digital Quality of Life wskazuje, że Polska zajmuje 23. …