Home Na czasie Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

0
0
119

To koszty możliwe do częściowego zwrotu z dotacji. Nie znamy jeszcze ich ostatecznej listy, ani wytycznych określających szczegóły aplikowania o środki.  Już dziś wiadomo jednak, że koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektu będą zaliczane do kosztów kwalifikowanych, a więc będzie można je odzyskać w przypadku gdy nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie.

Warto także dodać, iż zmieniono także procedurę oceny wniosków. Będzie ona wyglądała odwrotnie niż do tej pory. W pierwszym etapie konkursu będziemy składać tylko zarys projektu (konspekt), a jeśli zostanie oceniony pozytywnie, szczegółowy opis oraz wszystkie wymagane  załączniki.

Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zaoszczędzić środki, bo od razu się dowiemy czy mamy szansę na grant czy nie. Z drugiej strony, umożliwi to szybszą i bardziej efektywną ocenę projektów.Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo mogą odblokować innowacyjność firm

– 84 proc. firm uważa, że w ich organizacjach kwitnie kultura innowacji, ale widzimy rozdź…