Home Analizy Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?

Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?

0
0
109

Jak wynika z nowego globalnego badania Cisco, praca hybrydowa przyczyniła się do poprawy samopoczucia pracowników na całym świecie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wzrostu ich wydajności. Chociaż organizacje odniosły już z tego powodu korzyści, należy zrobić jeszcze więcej, aby zbudować kulturę integracji i w pełni wdrożyć hybrydowe modele pracy. Tylko wtedy możliwa będzie poprawa doświadczenia pracowników oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu ich gotowości.

Badanie Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?” (tyt. oryg. „Employees are ready for hybrid work, are you?”) wykazało, że prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8%) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45%) uważa, że wzrosła także ich wydajność. Dodatkowo 66,8% twierdzi, że ich zadania mogą być obecnie wykonywane jednakowo dobrze zarówno zdalnie, jak i w biurze. Z badania przeprowadzonego wśród 28 000 pracowników z 27 krajów wynika jednak, że tylko niemal co czwarty z nich (23,4%) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” na hybrydową pracę w przyszłości. W Polsce tego samego zdania jest jedynie 18,9% zapytanych osób.

„Zarówno pracownicy, jak i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników – od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, po lepszą produktywność i wydajność pracy” — powiedziała Anupam Trehan, People & Communities Leader, Senior Director, People & Communities, Cisco APJC. „Niemniej jednak należy zrobić jeszcze więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości przyszłości pracy hybrydowej, zwłaszcza w zakresie budowania kultury integracyjnej, opracowywania strategii zaangażowania pracowników oraz wdrażania infrastruktury technologicznej, która pozwoli organizacjom osiągnąć poziom gotowości pracowników”.

Praca hybrydowa poprawiła różne aspekty dobrego samopoczucia pracowników

W badaniu Cisco przeanalizowano wpływ pracy hybrydowej na pięć kategorii dobrego samopoczucia – emocjonalne, finansowe, psychiczne, fizyczne i społeczne – przy czym prawie 70% respondentów (67,6%) stwierdziło, że praca hybrydowa i zdalna poprawiły różne aspekty ich samopoczucia.

Czas spędzony poza biurem zwiększył równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w przypadku 59,7% pracowników z Polski, ze średnią ogólnego badania na poziomie 79% pracowników. Do tej poprawy przyczyniły się bardziej elastyczne harmonogramy pracy (59,5%) oraz znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie czasu dojazdu do pracy (59,3%). Ponad połowa osób (ok. 54%) zaoszczędziła co najmniej cztery godziny tygodniowo, pracując w domu, a prawie jedna piąta respondentów (19,7%) zyskała dodatkowo osiem lub więcej godzin tygodniowo.

Prawie połowa (49,8%) wskazała „czas spędzony z rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami domowymi” jako najlepszy sposób na zagospodarowanie tego dodatkowego czasu. Znaczna część ankietowanych (64,3%) stwierdziła, że praca zdalna poprawiła relacje rodzinne, a 43,3% respondentów potwierdziło wzmocnienie relacji z przyjaciółmi.

42,9% respondentów uważa też, że dzięki pracy zdalnej poprawiła się ich sprawność fizyczna. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych z Polski (57%) ćwiczy więcej, gdy pracuje zdalnie, przy czym średnio jest to 125 dodatkowych sesji treningowych w ciągu roku. Podobna liczba (ok. 52%) twierdzi, że praca hybrydowa pozytywnie wpłynęła na ich nawyki żywieniowe.

Biorąc pod uwagę poprawę różnych aspektów dobrego samopoczucia, niemal 69% pracowników (68,7%) twierdzi, że możliwość pracy z dowolnego miejsca uczyniła ich szczęśliwszymi. Co ciekawe, średni wynik dla tego pytania na poziomie globalnym plasuje się na wyższym poziomie, aż 82,2%. Ponad połowa (55,2%) twierdzi, że praca hybrydowa przyczyniła się do obniżenia poziomu ich stresu. 34,8% uważa, że taki model jest bardziej relaksujący, a środowisko pracy mniej obciążające, podczas gdy nieco ponad 22% pracowników przypisuje mu zmniejszenie poziomu stresu dzięki większej elastyczności.

Nie wszyscy jednak zgłaszali pozytywne doświadczenia – ponad połowa (51,9%) uważała, że w przypadku pracy hybrydowej i zdalnej nasiliły się trudność związane z mikrozarządzaniem.

Strategiczne i taktyczne wnioski dla organizacji, aby lepiej przygotować się na przyszłość pracy hybrydowej 

Biorąc pod uwagę zalety płynące z pracy hybrydowej, badanie pokazuje, że ponad 61% respondentów z Polski chce z niej w przyszłości korzystać, łącząc pracę zdalną z pracą w biurze. 11% pragnie pracować w pełni zdalnie, a niemal jedna czwarta (24,4%) chce przebywać w biurze w pełnym wymiarze godzin.

Nie ma jednak pewności, w jaki sposób różne style pracy mogą wpłynąć na integrację i zaangażowanie zespołu. 46% respondentów twierdzi, że osoby pracujące w pełni zdalnie będą miały problemy z zaangażowaniem w relacje ze współpracownikami i firmą (45%), w porównaniu z osobami, które wykonują pracę zdalną i stacjonarną. Ponadto z badania wynika, że zaufanie będzie kluczowym elementem, którym organizacje będą musiały zarządzać – podczas gdy 66% respondentów uważa, że ich przełożony ufa, iż będą oni wydajni, pracując zdalnie, mniejsza liczba (47,9%) wierzy, że można zaufać ich kolegom w tej kwestii.

Wyniki te podkreślają potrzebę stworzenia kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu, która stanie na czele przyszłości pracy hybrydowej. 68,5% twierdzi, że ich firma musi przemyśleć swoją kulturę i sposób myślenia, aby praca hybrydowa była rzeczywiście integracyjna. Kluczowe zmiany mające na celu wsparcie hybrydowej siły roboczej, które pracownicy chcieliby widzieć, to większa elastyczność w określaniu godzin pracy (56,4%) oraz większy nacisk na dobre samopoczucie pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (50,6%).

Jednocześnie to technologia pozostanie kluczowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie w przyszłości coraz bardziej zróżnicowanych i rozproszonych pracowników. Prawie sześciu na dziesięciu respondentów (55,2%) uważa, że regularne problemy z łącznością ograniczają karierę pracowników zdalnych. W związku z tym 80,6% twierdzi, że infrastruktura sieciowa jest niezbędna do bezproblemowej pracy w domu, ale tylko 62% zaznacza, że ich firma dysponuje obecnie odpowiednimi rozwiązaniami na tym polu (przy średnim globalnym wskaźniku na poziomie 67,9%).

Prawie trzy czwarte (73%) uważa również, że bezpieczeństwo cybernetyczne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy hybrydowej, ale tylko 59% twierdzi, że ich organizacja dysponuje obecnie odpowiednimi możliwościami i protokołami. Zaledwie 56,8% uważa, że wszyscy pracownicy w ich firmie rozumieją zagrożenia cybernetyczne związane z pracą hybrydową, a 64,5% uważa, że liderzy biznesowi mają odpowiednią wiedzę i świadomość tych zagrożeń.

Raport stanowi podsumowanie wyników badania wśród pracowników etatowych (28 025 osób) w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Respondenci pochodzili z 27 rynków obejmujących wszystkie kontynenty poza Antarktydą, w tym m.in. z Polski, Włoch, Niderlandów, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Praca hybrydowa i wyzwania dla cyberbezpieczeństwa

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Karty pamięci Mio High Endurance dedykowane kamerom Mio

Mio, producent kamer samochodowych w Europie, od lat wychodzi na przeciw potrzebom swoich …