Home Chmura Samodzielne sieci 5G nabierają kształtu

Samodzielne sieci 5G nabierają kształtu

0
0
4,344

Zgodnie z globalnymi badaniami zleconymi przez F5[1], niemal połowa operatorów komórkowych wdraża lub planuje wdrożyć samodzielną sieć 5G. Obecnie prawie wszyscy operatorzy 5G nie posiadają samodzielnych sieci z dedykowanym rdzeniem. Jednak takie sieci są budowane w szybkim tempie: pod koniec 2020 r. już 18% z ankietowanych operatorów telekomunikacyjnych wdrażało autonomiczny rdzeń 5G, a kolejne 29% planowało wdrożenia.

W Europie, samodzielny rdzeń 5G wdrażało 21% respondentów, tyle samo je planowało. 90% europejskich ankietowanych spodziewa się zakończenia wdrożeń samodzielnych sieci 5G do końca 2023 r. W Ameryce Pn. prognoza zamknięcia wdrożeń w tym samym terminie jest na poziomie 96%, na Bliskim Wschodzie i Afryce Pn. na poziomie 94%. W Azji do 2023 r. samodzielnymi sieciami 5G będzie odpowiednio dysponować 86% respondentów, mimo że wdrożenia na koniec 2020 r. były na wyższym poziomie niż w Europie tj. 22%, zaś ich planowanie na poziomie 41%.  Architektura – preferencjeZ badania wynika, że ankietowani operatorzy zarówno w perspektywie globalnej, jak i w Europie wyraźnie preferują stosy pionowe od jednego dostawcy (73% ankietowanych), przed najlepszą w klasie strategią horyzontalną (23%).

Ścieżki do krawędzi

Przetwarzanie na krawędzi – koncepcja lokalizacji mocy obliczeniowej blisko użytkowników końcowych – ma być jedną z kluczowych cech sieci 5G. Globalnie 60% ankietowanych operatorów deklaruje gotowość na partnerstwo (lub gotowość do jego rozpatrzenia) z głównymi platformami chmury publicznej w celu zbudowania przepustowości w tym obszarze. Jednak w Europie tylko 18% twierdzi, że będzie współpracowało lub rozważy współpracę z platformami chmury publicznej. 40% operatorów twierdzi, że albo buduje własne sieci brzegowe, albo to zrobi. Przetwarzanie brzegowe ma fundamentalne znaczenie dla realizacji korzyści z 5G – łączności z wysoką responsywnością. Dlatego dobrze przemyślana i zrównoważona strategia brzegowa jest tak istotna dla operatorów. Nie muszą oni stawiać na jedną chmurę publiczną: nowe rozwiązania na rynku, w tym od F5, ułatwiają operatorom komórkowym wdrażanie i zabezpieczanie aplikacji oraz funkcji sieciowych w wielu środowiskach multi-cloud i brzegowych – mówi Bart Salaets, Senior Director of Solutions Engineering w F5.

Płynne przejście z 4G do 5G – wyzwania

Pośród wyzwań, respondenci globalnie byli zgodni i wskazali na trzy kluczowe kwestie. Najważniejsza, na którą w Europie wskazało 61% respondentów, okazała się potrzeba ujednoliconej polityki bezpieczeństwa w sieciach 4G i 5G. Pozostałe dwa kluczowe wyzwania – w obu przypadkach w Europie wskazało 53% respondentów – to sygnalizacja i międzysieciowe połączenia oraz wprowadzanie funkcji sieci wirtualnych (VNF) skutecznie współpracujących z funkcjami natywnymi dla chmury (CNF). Zidentyfikowane przez operatorów komórkowych wyzwania opierają się na prowadzeniu złożonych sieci 5G równolegle z tradycyjnymi architekturami i są do pokonania. Jednak warunkiem sukcesu jest gruntowne rozważenie kwestii bezpieczeństwa i interoperacyjność w chwili przyjmowania natywnych dla chmury architektur 5G – wskazuje Salaets.

Priorytety ochrony w samodzielnych sieciach 5G

Pośród funkcji bezpieczeństwa, zgodnie z ich znaczeniem dla wdrożenia i początkowego działania takich sieci 5G respondenci wskazali kolejno: sygnalizację sieci szkieletowej 5G, ochronę przed atakami DDoS i zapobieganie włamaniom, usługi brzegowe i IoT oraz usługi konfiguracji sieci szkieletowej. W odpowiedziach z Europy pojawiły się zwiększone obawy dotyczące bezpieczeństwa dla sieci brzegowych, Internetu Rzeczy i sieci RAN w chmurze.O wszechstronnej technologii 5G, zaprojektowanej celem obsługi dużej przepustowości, liczby połączeń i niezawodności, mówi się w kategoriach przełomu dla osób fizycznych, firm i całej gospodarki. Dlatego budowanie zaufania do sieci 5G musi się opierać na solidnych środkach zapewniających bezpieczeństwo.  Potencjał 5G – europejski optymizmW kwestii potencjału 5G i sprostaniu oczekiwaniom rynkowym operatorzy europejscy są optymistyczni, mimo powszechnej opinii o ich sceptycyzmie związanym z zadłużeniem firm telekomunikacyjnych w tym obszarze geograficznym. Podczas gdy 64% respondentów z Azji i 57% respondentów z Ameryki Pn. miało wątpliwości co do spełnienia obietnicy 5G i umożliwienia przyspieszonego wdrażania nowych usług dla klientów, tylko 34% respondentów w Europie uważa, że ​​będzie to „niezwykle trudne”.

[1] XI-XII 2020 r. IDG Connect przepytało na zlecenie F5, 163 firmy telekomunikacyjne na całym świecie. 17% badanych – Ameryka Pn. 23% – Europa, 30% – Azja , Pacyfik, Japonia i 30% – Bliski Wchód I Afryka (głównie zatoka i pn. kontynentu)

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…