Home Biznes Business Intelligence w banku spółdzielczym o ponad 100 letniej tradycji

Business Intelligence w banku spółdzielczym o ponad 100 letniej tradycji

0
1
883

Business Intelligence to pojęcie, które odnosi się do najlepszych praktyk stosowanych podczas zbierania, analizowania, i prezentacji danych. BI można wykorzystać tak, aby banki i ich klienci odnieśli realne korzyści. Ale jak? Jak analiza danych biznesowych może w tym pomóc? Jak wykorzystać i zintegrować zgromadzone w systemach bankowych dane, aby podejmować trafne decyzje? Jaka dokładnie jest rola Business Intelligence w bankowości? Powstały w 1898 roku Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej znalazł odpowiedź.

Historia banku sięga okresu, kiedy Polska nie była jeszcze suwerennym państwem. W latach dwudziestych ubiegłego wieku zapadła decyzja o budowie pierwszej placówki, która została oddana do użytku w 1926. Obecnie w tym pięknym – odrestaurowanym, neoklasycystycznym budynku mieści się główna siedziba banku, wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Naturalnym uzupełnieniem w XXI wieku są oczywiście najnowsze systemy informatyczne. Proces ucyfrowienia przebiegał podobnie jak w całym sektorze bankowym, przyspieszając nieco po wybuchu pandemii. Nadal jednak bank w Ostrowi Mazowieckiej wykorzystuje zalety bezpośrednich kontaktów z lokalnymi społecznościami.

Dziś posiada swoje placówki w ponad 20 lokalizacjach, będąc w pierwszej trójce bankowości spółdzielczej. Awans do ścisłej czołówki banków z odległej 90 pozycji w latach dziewięćdziesiątych jest wynikiem sprawnego zarządzania i stosowania najnowszych systemów informatycznych.

Znaczenie Business Intelligence w bankowości

Bank spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zarządza ponad 30 tysiącami kont klientów indywidualnych, rolników i samorządów. Pomimo, że wszystkie produkty bankowe są do siebie podobne – w Ostrowi przeważa indywidualne podejście do klienta i bardzo dobra obsługa posprzedażna – szczególnie istotna w przypadku kredytów wieloletnich.

Jedną z największych zalet rozwiązań zbudowanych w oparciu Business Intelligence dla sektora bankowego jest możliwość zarządzanie ryzykiem. Korzystanie z Big Data umożliwia porównywanie różnych typów informacji – pomiędzy ustrukturyzowanymi, nieustrukturyzowanymi i częściowo ustrukturyzowanymi danymi, oraz tworzenie analiz predykcyjnych. Taka wiedza jest kluczowa przy budowaniu portfela kredytowego i inwestycyjnego.

Innymi słowy, korzystając z takiej wiedzy, możemy określić prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. W ten sposób podejmowanie decyzji o inwestycjach finansowych, cesji lub zaciągnięciu kredytu, przejęciu lub partnerstwie z innymi organizacjami, a nawet zakup akcji na giełdach staje się bezpieczniejsze i bardziej efektywne.

Informacja zarządcza – w tym ryzyka, informacje handlowe i efektywność – jest w banku oczywistością. Jednak stworzenie pełnego obrazu kondycji banku jest niezwykle trudne. , gdyż dane źródłowe trafiają do różnych systemów bankowych, co stanowi istotne utrudnienie w przygotowywaniu bieżących analiz i podejmowaniu szybkich decyzji.

Rozwiązaniem okazała się technologia Qlik i dedykowana aplikacja „Oko Prezesa”. Współpraca z firmą wdrażającą – mis2 miała na celu wydobycie informacji, które były w banku dostępne – ale pozostające w różnych silosach i połączenie ich w jeden zasób. To z kolei miało dostarczyć odpowiedzi na kluczowe pytania odnośnie konkretnych segmentów działalności – np. liczby składanych wniosków dotyczących kredytów mieszkaniowych i ich spłat. Niezwykle istotne było również zadbanie o aktualność informacji i możliwość obserwowania tendencji w wielu aspektach bieżącej działalności.

Już sama obserwacja okazała się wartością pozwalającą dostrzec rzeczy wychodzące daleko poza codzienną rutynę – jak analiza prowizji i opłat, która pozwala ocenić: czy produkt się rozwija, czy wręcz przeciwnie, czy trzeba być może wprowadzić korektę cenową.

To wszystko udało się osiągnąć dzięki technologii Qlik i aplikacji „Oko Prezesa”. Pierwszym etapem było uporządkowanie informacji handlowej – co, jak, w jakim terminie zostało sprzedane, oraz ich powiązanie z ryzykami wynikającymi z prawa i zarządzeń KNF, a także z potrzeb wewnętrznych.

Kolejny etap to poszukiwanie bardziej wyrafinowanych zastosowań jak np. geomarketing, czyli nakładanie danych zewnętrznych (np. demograficznych) na dane własne celem preselekcji klientów i dedykowaniu im kolejnych produktów bankowych.

Szczególną wartością jest dynamiczne porównanie w czasie z podziałem na placówki i pracowników, na przykład dostępne w czasie rzeczywistym informacje o umowach kredytowych zawartych przez  konkretnego pracownika.

W planach jest również analiza efektywności pracy poprzez łączenie zmiennych wskaźników wynagrodzenia z indywidualnymi wynikami konkretnego pracownika.

Korzyści z Business Intelligence w bankowości

Dogłębna znajomość biznesu i opanowanie wszystkich jego instancji ma kluczowe znaczenie dla zarządu każdego banku. Narzędzia Business Intelligence gromadzą i analizują ogromne ilości danych i jednocześnie są w stanie połączyć informacje z różnych źródeł – takich jak systemy analizy kredytowej, historia konta i powiązać je z informacjami np. o nabyciu przez klienta określonej usługi bankowej.

Dzięki analizie biznesowej banki mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, oraz zwiększyć ich lojalność i zaufanie. Zarząd ma do dyspozycji wszelkie niezbędne informacje w podejmowaniu decyzji, aby dostarczać precyzyjne i podzielone na segmenty usługi dla każdego profilu klienta.

Kluczowe korzyści analizy biznesowej w bankowości obejmują:

  • Podniesienie sprawności organizacyjnej
  • Szybkie i dokładne raportowanie
  • Precyzyjne zarządzanie ryzykiem
  • Lepsze poznanie klienta

Jak podkreśla prezes banku w Ostrowi Mazowieckiej, Bartosz Kublik – Tak jak każde przedsiębiorstwo posiadamy olbrzymie zasoby danych, które wcześniej nie były zamienione w wiedzę. O naszych dochodach decyduje nie tylko wysokość stóp procentowych, ale przede wszystkim czas. Dzięki temu wdrożeniu udało się połączyć wszystkie informacje zarządcze, co bezpośrednio pozytywnie wpłynęło na efektywność i szybkość podejmowanych, we właściwym momencie, decyzji. Dzięki Qlik i aplikacji „Oko Prezesa” udało się również wyeliminować wiele tematów uznaniowych pojawiających się w trakcie okresowych spotkań dyrektorów oddziałów. W trakcie dyskusji nad realizacją planu Qlik stał się niepodważalnym źródłem wiedzy, eliminując indywidualnie przygotowywane raporty np. arkusze Excela.

Jak mawiał Peter F. Drucker – legendarny ekspert od zarządzania – Jeśli się czegoś nie da zmierzyć, to nie sposób tym zarządzać!

Wdrożenie rozwiązania Business Intelligence dla całego przedsiębiorstwa zapewnia decydentom uzyskanie wglądu we wszystkie obszary banku, co może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. W efekcie decyzje oparte są na wiedzy wynikającej z analizy wiarygodnych danych, zaś zgadywanie jest całkowicie wyeliminowane.

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…