Home Biznes Handel inwestuje w automatyzację

Handel inwestuje w automatyzację

0
0
86

Firmy będą wydawać na robotykę i automatyzację coraz więcej. Także sklepy detaliczne. Wiele z nich będzie potrzebowało we wdrożeniach wsparcia.

Cały przemysłowy świat stawa na robotykę i automatyzację. Według raportu McKinsey Global Industrial Robotics Survey 2022, dla wielu przedsiębiorstw nakłady na systemy informatyczne i urządzenia automatyzujące procesy będą stanowić nawet 1/4 wydatków kapitałowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Dla zarządzających głównymi argumentami za wdrożeniami są podniesienie jakości oraz zwiększenie wydajności i optymalizacji czasu pracy. Firmy, które nadal pozostają nieufne, obawiają się kosztów oraz tego, że brakuje im odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Ogromne nakłady na inwestycje

Pod kątem inwestycji w nowe technologie przebadano szereg sektorów. Wśród najbardziej skłonnych do wdrożeń znajdują się handel detaliczny i rynek dóbr konsumpcyjnych – 23 proc. badanych organizacji z tych branż planuje wydatki na tego typu inwestycje w ciągu najbliższych 5 lat. Dla porównania, w sektorze spożywczym wdrożenia planuje 15 proc., a w motoryzacji – 8 proc. przedsiębiorstw.

Ogromnym wyzwaniem dla firm będzie wybór technologii oraz prawidłowe przeprowadzenie wdrożeń. Tutaj pojawia się szansa dla organizacji specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorstw w technologiach robotyzacji i automatyzacji. – Nie każdy menadżer odpowiedzialny za digitalizację w firmie wie, jak właściwie zastosować technologie do procesów oraz rozwiązywania pojawiających się problemów. Większość poszukuje sposobów na optymalizację, podniesienie wydajności, poprawę jakości, ale w osiągnięciu swoich celów potrzebują pomocy tłumaczy Grzegorz Dembicki, Business Development Director z Sagra Technology, szczecińskiej spółki specjalizującej się w systemach IT wspierających sprzedaż. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy potrzebują wsparcia w wyborze technologii, w samym wdrożeniu oraz w szkoleniach, które zapewnią załodze zestaw umiejętności koniecznych do wykorzystania nowych rozwiązań. Klienci wdrażając zarówno systemy CRM, SFA, jak i autonomiczne kasy czy inteligentne regały, oczekują przeprowadzenia ich przez cały proces oraz wsparcia podczas adaptacji nowej technologii – dodaje.

Wyzwania

Z badania McKinsey płynie dodatkowo wniosek, że automatyzacja nie jest wcale łatwa, ponieważ organizacje mają sporo obaw. Największe trudności zdaniem badanych firm to koszty wdrożenia i brak doświadczenia w zakresie nowych rozwiązań, wymienia je odpowiednio 71 i 61 proc. respondentów. To przekłada się na niski stopień zaufania biznesu do technologii, co z kolei powoduje problemy z finansowaniem. Dlaczego? Jeśli zarządzający mają wątpliwości, czy dana technologia jest dla ich organizacji dobra, nie będą nią zainteresowani. Dodatkowe wyzwania to obawy o to, że zastosowanie automatyzacji spowoduje likwidację miejsc prac, jednak zdaniem eksperta wcale tak się nie stanie: Strach o to, że systemy informatyczne i roboty zastąpią ludzi, nie ma dziś uzasadnienia. Automatyzacja, szczególnie w handlu, prowadzi do zmiany zadań i ról w miejscu pracy, a nie do zwolnień przekonuje Grzegorz Dembicki.

Co więcej, wiele firm korzystających obecnie ze starszych technologii spodziewa się wyzwań związanych z wdrożeniem jednego, nowego zestawu rozwiązań wspieranych przez zintegrowane platformy dla robotyki i automatyki. 42 proc. respondentów badania deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem dostawcy kompleksowych rozwiązań, niezależnie od regionu geograficznego. Dlatego firmy często decydują się na zacieśnianie współpracy z dotychczasowymi integratorami systemów oraz nowymi firmami, rozpoczynającymi działalność w dziedzinie robotyki, które oferują przełomowe innowacje.

Trudny temat

Mimo że decyzja o wdrożeniu automatyzacji najczęściej wiąże się ze znaczną inwestycją, wiele firm ma trudności z przełożeniem swoich celów dotyczących robotyki i automatyzacji na działania, szczególnie jeśli chodzi o znajomość technologii i zwrot z inwestycji. W branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych ok. 60 proc. respondentów wymienia te dwa czynniki jako bariery. Inna wymieniana przeszkoda to nieprzygotowanie technologiczne organizacji z punktu widzenia możliwości i niezawodności systemu.

Brak merytorycznego przygotowania firm sprawia, że większość klientów (62 proc. pytanych) preferuje takich partnerów, którzy zapewnią pełną obsługę nowych technologii w zakresie wdrażania. Najbardziej pożądani będą zatem dostawcy technologii, którzy cały czas będą wspierać przedsiębiorstwo, również w zakresie konserwacji i dostosowania systemów do wymaganych zmian.

Jeśli chodzi o sprzedaż, nawet jeśli firma przed wdrożeniem ma obawy, szybko może poznać korzyści z automatyzacji. Pozwala ona m.in. na wykorzystanie kilku narzędzi do wyeliminowania lub przyspieszenia żmudnych, ręcznych zadań. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą automatyzować komunikację na różnych etapach procesu pozyskiwania klientów, dzięki czemu nie muszą tworzyć wiadomości od zera ani wysyłać tej samej wiadomości do wielu potencjalnych klientów. W rezultacie mogą skupić swoje siły na innych zadaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży. Najważniejszą korzyścią jest możliwość zrobienia więcej w krótszym czasie, przy zminimalizowaniu ryzyka błędów. Organizacja zyskuje spójne, usprawnione procesy – kończy ekspert z Sagra Technology.

Oferowanie właściwych usług we właściwym czasie i we właściwy sposób to duże wyzwanie dla dostawców technologii. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że firmy chcą zwiększać produktywność, utrzymywać stabilne łańcuchy dostaw oraz optymalizować grafiki w warunkach wymagającego rynku pracy, jest duża szansa, że inwestycje w technologie przyniosą spodziewane efekty.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cisco modernizuje infrastrukturę sieciową w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Wyremontowany Oddział Transplantologii został wyposażony w nowoczesną, bezprzewodową sieć …