Home Chmura Historia przetrwania, czyli mobilność biznesu

Historia przetrwania, czyli mobilność biznesu

0
0
93

Wystarczy wspomnieć o Kodaku, największej firmie fotograficznej świata zmuszonej do ogłoszenia bankructwa – i to w czasach, w których robimy więcej zdjęć niż kiedykolwiek wcześniej w historii.

W tak zmiennym świecie możemy być pewni jedynie tego, że wciąż będą się pojawiać coraz bardziej innowacje rozwiązania, a o konkurencyjności firm decydować będzie elastyczność (ang. agile)pozwalająca im na szybkie reagowanie na zmiany. W tym kontekście nie sposób przecenić znaczenia rozwiązań mobilnych, zwłaszcza jeśli chodzi o ich moc transformacji biznesu. Za przykład niech posłużą Uber i Hive – firmy, które wywracają do góry nogami całe branże, stosując model biznesowy oparty na nowych technologiach mobilnych. Jak jest przyczyna ich sukcesu? Dopasowanie się do potrzeb i spełnienie oczekiwań klientów przy wykorzystaniu technologii mobilnych, czyli zaspokojenie uniwersalnej potrzeby elastycznego dostępu do usług i serwisu obsługi z każdego miejsca i o każdej porze. To nie są po prostu firmy, które wykorzystały okazję rynkową – to firmy, które zmieniają sens tego, co oznacza wykorzystać okazję w biznesie.

W takiej sytuacji firma VMware rozpoczęła niedawno prace nad stworzeniem jak najwierniejszego raportu o stanie mobilności w biznesie w 2015 roku – przy założeniu, że może mieć ona znaczący wpływ na przedsiębiorstwa na całym świecie, przekształcając sposób pracy z klientami, partnerami i pracownikami. Raport został oparty na badaniach sondażowych przeprowadzonych na grupie ponad 1000 specjalistów IT podejmujących decyzje w swoich przedsiębiorstwach oraz wpływających na kształt branży informatycznej, a także osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe w firmach na całym świecie. Celem było zrozumienie aktualnego stanu biznesowych technologii mobilnych. Oto niektóre z najważniejszych wniosków raportu.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym

Na wczesnym etapie rozwoju rynek rozwiązań mobilnych dla biznesu był zdominowany przez wizję swobodnej i bezpiecznej pracy o każdej porze i w każdym miejscu z możliwością natychmiastowego dostępu do takich usług, jak poczta elektroniczna, kalendarz czy podstawowe aplikacje robocze. Obecnie trendy na rynku szybko się zmieniają, a nowym priorytetem staje się wpływ rozwiązań mobilnych na sam sposób prowadzenia działalności i budowania konkurencyjności w biznesie. Celem tych technologii nie jest już podnoszenie produktywności indywidualnych pracowników, lecz transformacja całych procesów biznesowych w taki sposób, aby organizacje mogły lepiej komunikować się z klientami, bardziej ekonomicznie prowadzić operacje i otwierać nowe strumienie dochodów.

Jedynie kilku liderom powiodło się wprowadzenie mobilnego modelu działalności biznesowej

Na polu efektywności pracy dokonano już dużego postępu, czego można się było spodziewać po tak szybko ewoluującej branży. Na przykład 85% organizacji wdrożyło podstawowe aplikacje robocze, takie jak serwis poczty elektronicznej dla indywidualnych pracowników. Istnieje jednak wyraźna przepaść, jeśli chodzi o zwiększanie efektywności na dużą skalę i jedynie 17% firm na świecie dokonało zmiany sposobu realizacji głównych operacji biznesowych na model mobilny. Oznacza to, że przed nami jeszcze długa droga, zanim zaczniemy naprawdę odczuwać korzyści płynące z wdrażania takich rozwiązań. Znaczy to również, że szybko działające firmy mogą zyskać przewagę nad konkurencją.

Bezpieczeństwo i ograniczenia budżetowe to wciąż największe przeszkody na drodze do zmiany

Nikogo nie zaskoczy fakt, że budżet, bezpieczeństwo i zagrożenie utratą danych to wciąż najważniejsze przeszkody z perspektywy organizacji rozważających wdrożenie modelu mobilnego – 49% respondentów z regionu EMEA wskazało na koszty jako główną barierę na drodze do transformacji. Odsetek ten wzrasta do 52% w skali globalnej. Na szczęście sytuacja nie jest kompletnie beznadziejna, ponieważ już dziś dostępne jest wiele technologii, które umożliwiają pokonanie tych przeszkód. Są one również źródłem wiedzy na temat nowych szans oraz umiejętności pracowników, które staną się najbardziej pożądane w przyszłości.

Jeśli chodzi o mobilność w biznesie, wygrywają odważni

Musimy pamiętać, że działy IT często znajdują się pod dużą presją, ponieważ z jednej strony wymaga się od nich maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury, a z drugiej – oczekuje wdrażania nowych technologii. Jednak nasze badania wskazały na szereg korzyści, które przemawiają za odważnymi inwestycjami i przełamywaniem bariery budżetowej. Na przykład ponad połowa (51%) przedstawicieli badanych firm, które wdrożyły mobilne rozwiązania dla biznesu, jest zdania, że ich przedsiębiorstwa są teraz w stanie szybciej generować nowe strumienie przychodów.

Parę słów na zakończenie

Raz jeszcze odwołajmy się do słów Darwina: „Przetrwają nie najsilniejsze czy najbardziej inteligentne gatunki, lecz te, które będą w stanie najlepiej przystosować się do zmian”. Zmiana naprawdę jest jedyną stałą. Właśnie dlatego czerpanie z rozwoju technologii jest tak ważne, a mobilność dla biznesu przestała być priorytetem i stała się koniecznością. To właśnie nieustający proces zmian kształtuje nasz świat, czyniąc go lepszym. Taka perspektywa pozwala zrozumieć, dlaczego praca przestała być fizycznym miejscem, a stała się czynnością, dlaczego w szkołach używa się standaryzowanych testów i metod nauczania dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów i dlaczego szpitale starają się zapewnić lekarzom kontakt z pacjentami przy pomocy niedostępnych wcześniej metod. Nie chodzi tu wcale o historię rozwoju technologii, lecz nieustający ruch naprzód.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…