Home Chmura Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych

Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych

0
0
103

Chmura hybrydowa to pojedynczy obiekt, scalający chmurę publiczną ze środowiskami chmur prywatnych, natomiast środowisko wielochmurowe obejmuje po prostu wiele chmur. To model dostosowany do faktu, że firmy coraz częściej korzystają z różnych chmur do różnych celów. We współczesnej gospodarce cyfrowej strategię wielochmurową stosuje 81 proc. przedsiębiorstw.

Branża informatyczna często promuje model, w którym całe środowisko jest dostarczane z jednego źródła i wiąże się niejako z pojedynczym punktem podatności na awarię. Ma to pozwolić uniknąć niskiej wydajności i zamieszania, które może powstać, gdy trzeba utrzymywać relacje z wieloma producentami i dostawcami usług chmurowych. Dane nazywa się dziś paliwem dla gospodarki cyfrowej i najcenniejszymi zasobami przedsiębiorstw, dlatego gdy firmy domagają się infrastruktury maksymalizującej potencjalną wartość danych, od działów informatycznych oczekuje się spełnienia tych wymagań.

Przedsiębiorstwo może na przykład chcieć przechowywać dane ze swojej najszybciej rozwijającej się jednostki biznesowej na platformie Google Cloud, aby wykorzystać jej skalowalność dostępną w stosunkowo niskiej cenie. Jednocześnie może przenieść bazy danych działu badawczo-rozwojowego na platformę AWS, aby korzystać ze wszystkich zalet sztucznej inteligencji i wyszukiwania głosowego. O ile do niedawna w grę wchodził tylko subiektywny wybór chmury dostosowany do najważniejszych potrzeb i ograniczeń budżetowych danej firmy, o tyle dziś najlepszą opcją strategiczną jest model wielochmurowy.

Transformacja w oparciu o dane

Wiele przedsiębiorstw skłania się w stronę większego oparcia swojej działalności na danych, a szefowie firm coraz częściej dostrzegają wagę danych zarówno w ogólnych strategiach biznesowych, jak i w operacyjnych procesach decyzyjnych. Co więcej, konsumenci i pracownicy zaczynają cenić sobie prawdziwą wartość swoich danych, dlatego przedsiębiorstwa muszą zadbać o to, aby ludzie, którzy udostępniają im swoje dane, dostrzegali płynącą z tego wartość w postaci bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Użytkownicy chcą wiedzieć, że ich dane są chronione i bezpieczne, chcą też jednak lepiej orientować się w tym, do czego te dane są używane.

Fundamentem dla tworzenia tej opartej na danych kultury jest ciągła transformacja cyfrowa, wykorzystująca najnowsze i największe technologie, które umożliwiają firmom nieustanne zwiększanie wydajności. Jak wynika z przygotowanego przez firmę Gartner raportu „CIO Agenda” na rok 2018, postępy na drodze do przemiany w przedsiębiorstwo cyfrowe należą do kluczowych priorytetów dyrektorów ds. informatycznych, a wzrost popularności środowisk wielochmurowych jest odzwierciedleniem tego trendu.

Mimo to zgodnie z raportem „Veeam Availability Report” dwie trzecie menedżerów ds. informatycznych przyznaje, że transformację cyfrową w ich firmach spowolniły nieplanowane przestoje. Tymczasem efektywność środowiska wielochmurowego zależy od nieprzerwanej dostępności wszystkich aplikacji i danych. Jeśli więc przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać środowiska wielochmurowe, chcą też utrzymać zaufanie klientów i reputację marki, muszą zadbać o ciągłą dostępność swoich aplikacji i danych oraz o pełne wsparcie dla stosowanej kultury podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Dostępność w środowisku wielochmurowym

Złożoność zapewniania dostępności w środowisku wielochmurowym tkwi w konieczności zdania się na wielu dostawców usług przetwarzania w chmurze. Choć wszyscy najwięksi producenci i dostawcy usług chmurowych udostępniają swoim klientom rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków awarii, każdy z nich stosuje odmienne protokoły, umowy SLA i narzędzia. Tymczasem żadna firma nie chce dowiedzieć się w przypadku awarii, że nie jest odpowiednio chroniona lub że odtwarzanie zakończyło się niepowodzeniem. Żadne przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, czy korzysta ze środowiska wielochmurowego, czy nie, nie może zagwarantować, że nigdy nie będzie musiało się zmierzyć z nieplanowanym przestojem, lecz każda firma może zadbać o przygotowanie się na taką okoliczność.

Dlatego przedsiębiorstwa stawiające na środowisko wielochmurowe muszą dysponować rozwiązaniem zapewniającym dostępność, które obejmie wszystkie używane przez nie chmury. Ułatwi to ochronę danych w chmurze dzięki kompletnemu procesowi wysyłania danych poza środowisko lokalne. Veeam Availability Platform chroni przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska wielochmurowego przed przestojami, zapewniając im nieprzerwaną dostępność danych w przypadku awarii. Oprócz niezawodnego narzędzia do obsługi kopii zapasowych i usuwania skutków awarii, które współpracuje ze wszystkimi popularnymi rozwiązaniami dostawców usług chmurowych, Veeam zapewnia firmom pełną przejrzystość dostępności danych w całej infrastrukturze wielochmurowej.

Dla przedsiębiorstw, które korzystają ze środowisk wielochmurowych na potrzeby transformacji cyfrowej z myślą o wypracowaniu kultury opartej w większym stopniu na danych, dane są jak woda płynąca w kranie — są czymś niezbędnym, od czego wszyscy są uzależnieni i co musi być zawsze dostępne. Firmy korzystające ze środowisk wielochmurowych nie powinny zniechęcać się perspektywą współpracy z wieloma dostawcami, ponieważ oparte na oprogramowaniu platformy, takie jak platforma firmy Veeam, mogą zapewnić im spokój ducha i gotowe rozwiązanie do minimalizacji przestojów.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Innowacyjna bankowość spółdzielcza. Czy banki nadążają za trendami technologicznymi?

Z badania pt. „European Retail Banking Radar” przeprowadzonego przez Kearney wynika, że 37…