Home Chmura Konsument przenosi gospodarkę w chmury – za usługi zapłaci danymi

Konsument przenosi gospodarkę w chmury – za usługi zapłaci danymi

0
0
99

Apetyt konsumentów na usługi w sieci rośnie. Biznes nie może sobie pozwolić na ignorowanie doświadczonych użytkowników środowisk wielochmurowych, które są powszechnie dostępne i bezpłatne, takie jak Google Drive czy Dropbox. Konsumenci będą mieli rosnący wpływ zarówno na inwestycje w tym obszarze, jak i wypuszczanie na rynek strategicznych usług.

Biznes wie, dla kogo pracuje

Dostosowanie do potrzeb konsumentów jest kluczem do rozwoju. Wie o tym amerykański gigant handlowy Walmart dokonujący w ostatnim czasie przeglądu swojej klientocentrycznej strategii chmurowej. Otwierając się na strategiczne partnerstwo z Microsoft celuje w znacznie rozleglejsze użycie technologii chmurowych i sztucznej inteligencji. Celem jest ułatwienie zakupów – ma być szybciej, prościej.

Jedna chmura nie wystarczy

Raport F5 podkreśla, że w związku z koncentracją na potrzebach konsumenta, zaspokojenie wszystkich potrzeb infrastruktury jednym rozwiązaniem chmurowym nie jest możliwe. Wielość aplikacji „klienckich” i ich specjalizacje dyktują strategie IT. Dlatego organizacje sięgają po wiele usług chmurowych i migracja dynamicznie się rozpędza: multi-cloud daje poprawę zwinności, skalowalności i efektywności, co zwiększa rentowność biznesu. Podejście klientocentryczne będzie zyskiwało na znaczeniu, a to oznacza, że oferty skupione na SaaS będą rosły w znaczącym tempie – mówi Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks. Podobną prognozę przedstawia Gartner[2], wyliczając, że w 2018 r. aż 73,6 mld USD zostanie wydanych na SaaS[3] – w skali globalnej właśnie ta kategoria będzie miała największy udział we wszystkich wydatkach na chmurę publiczną.

Gospodarka podąża za konsumentem

Zgodnie z danymi IDC[4], publiczną chmurę w największym stopniu konsumuje sektor produkcyjny (19,7 mld USD), zaraz za nim plasują się profesjonalne usługi (18,1 mld USD)
i bankowość (16,7 mld USD). Największymi konsumentami chmury są obecnie sektor finansowy, handel detaliczny i opieka medyczna – to ogromne sumy w skali całej gospodarki. W multi-chmurę mocno wchodzą produkcja procesowa i przemysł detaliczny – najszybciej reagujący na życzenia klienta. Mamy też specyficzną sytuację w sektorze administracji publicznej: dotąd krok za biznesem w procesie digitalizacji, zaczyna przejmować pałeczkę
i dyktować warunki. Dla organizacji tej kategorii, mającej oparcie w legislacji, środowisko multi-cloud stanie się w niedługim czasie koniecznością
– dodaje Wiśniewski.

Nowa legislacja

Dzięki przełomowym aktom prawnym, takim jak europejskie RODO, czy choćby raportowanie do fiskusa poprzez JPK (Jednolite Pliki Kontrolne), obywatele mają ogromny wpływ na asymilację chmury. Bezprecedensowa kontrola klientów nad ich danymi osobowymi to duże wyzwanie dla organizacji i biznesu. Pod uwagę muszą być wzięte kwestie na styku prawa
i technologii związane z przechowywaniem, dostępem i ochroną danych.

Klient zapłaci danymi

Raport Future of Multi-Cloud zaznacza także radykalne zmiany w sposobie postrzegania
i wartościowania danych przez konsumentów. Stały się one towarem, którego bezpieczeństwo oraz całkowita wartość nigdy nie była wyższa. Taka zmiana postaw wskazuje na możliwą przyszłość, w której konsumenci mogliby płacić za usługi chmurowe swoimi danymi osobistymi. Niemniej należy się spodziewać, że będą także wymagali szczególnej ochrony tego nowego środka płatniczego.

Przeprowadzka do multi-cloud

Szczęśliwie dla liderów biznesu, istniejące, zaawansowane rozwiązania umożliwiają bezpieczne przeniesienie aplikacji do modelu chmurowego, który najlepiej odpowiada specyficznej strategii czy konkretnej potrzebie, bez względu na infrastrukturalne czy geograficzne ograniczenia. Specjaliści IT z sektora finansowego, ze względów bezpieczeństwa pracy, bardziej ufają systemom osadzonym w chmurze niż lokalnie hostowanym ERP/AP. Aż 80%[5] z nich wskazuje, że zachowania konsumenckie silnie wpływają na użycie innowacyjnych technologii płatniczych w ich biznesie, który opiera się na zaufaniu.

Profesjonalizacja usług

Profesjonaliści na usługach biznesu na ogół już nie pytają, czy chmura jest bezpieczna, ale jak z niej bezpiecznie korzystać. To stwarza okazję dla brokerów trzeciej strony. Nigdy dotąd możliwości rozwoju modeli biznesowych nie były tak duże. Potrzeba elastycznego przemieszczania się pomiędzy różnymi dostawcami poprzez jeden punkt dostępowy staje się dla biznesu koniecznością. Agregowanie usług publicznej chmury dla różnych sektorów dostarcza wartość dla konsumentów – ostatecznie opłacających rozwój technologii dla własnej wygody. Wydaje się, że w najbliższych latach umiejętność potencjalnego zmniejszania kosztów bezpiecznych usług w multi-cloud przesądzi o mapie rynku dostawców – dodaje Ireneusz Wiśniewski.

To zmienia zasady gry. Raport firmy F5 wskazuje, że decydenci IT pracujący dla organizacji chcą usług, które dostarczają, zarządzają i ochraniają aplikacje w chmurze tak, jak oni sami robią to w centrach danych. Kluczowym parametrem, obok bezpieczeństwa, będzie więc potencjalne obciążenie poszczególnych środowisk. Szybkie znajdowanie nowych usług oraz wiarygodność w zarządzaniu danymi to parametry wyboru konsumenckiego dla środowiska multi-cloud. Ceniący sobie własną tożsamość i – coraz bardziej – wartość danych klienci będą szukać obsługi najwyższej jakości. Podstawowa konkurencyjność w tej kategorii to dobry powód dla biznesu na najbliższe pięć lat, aby zrozumieć i odnaleźć się w środowisku multi-cloud.[1] CAGR 15,59%

[2] Gartner Forecast Wordwide Public Cloud, kwiecień 2018 r.

[3] Gartner Forecast Wordwide Public Cloud, kwiecień 2018 r.

[4] IDC, Worldwide Public Cloud Services Spending, styczeń 2018 r.

[5] WEX Global Payments Trends Payments Pulse, 2018 r.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kradzieże haseł i przejmowanie zdalnego pulpitu

Wykorzystanie zewnętrznych usług zdalnych to najczęstsza stosowana przez hakerów metoda do…