Home Chmura Polska 11 najbardziej przyjaznym chmurze rynkiem na świecie

Polska 11 najbardziej przyjaznym chmurze rynkiem na świecie

0
0
125

 Pomimo spadku o jedną pozycję w porównaniu do ostatniej edycji rankingu z 2016 roku, polskie środowisko prawne oraz istniejące przepisy stanowią dobrą platformę do rozwoju innowacji w chmurze i tym samym promocji gospodarki cyfrowej.

BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 to już czwarta edycja jedynego na świecie badania, które ocenia stopień gotowości wybranych krajów do dalszego rozwoju usług w chmurze. Ranking został oparty o zaktualizowaną metodologię, dzięki czemu jeszcze dokładniej wyjaśnia regulacje, które w poszczególnych krajach najbardziej przyczyniły się do tak dynamicznej ekspansji modelu chmury w ostatnich 5 latach – kładąc nacisk m.in. na ewolucję przepisów dotyczących ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa, a także na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Jak wynika z raportu, większość krajów nie ustaje w doskonaleniu swoich środowisk prawnych w celu wspierania technologii przetwarzania w chmurze, jednak niektóre rynki nadal pozostają w tyle. Ranking otwierają Niemcy (3 miejsce w 2016 roku) głównie dzięki skutecznej polityce w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także promocję wolnego handlu. Na drugim miejscu znalazła się Japonia (1 miejsce w 2016 roku), na trzecim Stanu Zjednoczone (2 miejsce w 2016 roku). Zestawienie zamykają m.in. Rosja, Chiny, Indonezja i Wietnam, którym nie udało się zaadaptować międzynarodowego podejścia ukierunkowanego na wspieranie i promocję innowacji technologicznych.

Polska została doceniona m.in. za aktualne przepisy regulujące kwestie podpisu i handlu elektronicznego oraz cyberbezpieczeństwa, co stanowi dobrą platformę do promocji chmury i tym samym gospodarki cyfrowej. Według rankingu Polska ma także bardzo dobry system prawny chroniący własność intelektualną, choć istnieją pewne luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono także dobre, jednoznaczne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług Internetowych. Ponadto, Polska aktywnie promuje i wspiera innowacje oraz prowadzi niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych.

Główne ustalenia BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018:


  • Zaawansowane polityki prywatności i bezpieczeństwa zwiększają dystans pomiędzy rozwiniętymi a opóźnionymi rynkami. Większość krajów nieustannie aktualizuje i udoskonala swoje systemy ochrony danych w sposób, który najczęściej ułatwia transgraniczny przepływ danych. Kilka krajów nadal jednak nie przyjęło odpowiednich przepisów dotyczących m.in. ochrony prywatności.
  • Rynki wschodzące nadal nie nadążają z przyjmowaniem przyjaznych chmurze regulacji, co hamuje ich rozwój. Wpływ na to mają m.in. przepisy, które nakładają bariery na dostawców usług w chmurze, wymagania dotyczące lokalizacji danych czy brak odpowiedniej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Odstępstwa od powszechnie przyjętych porozumień międzynarodowych wstrzymują kluczowe rynki. Międzynarodowe standardy i certyfikaty pomagają poprawić bezpieczeństwo środowiska chmurowego, ale nie wszystkie kraje je uznają podważając niekiedy ich zgodność z lokalnymi standardami bądź regulacjami.
  • Kraje, które przyjęły politykę względem lokalizacji przechowywanych danych, płacą wysoką cenę. Wymagania dotyczące lokalizacji przechowywanych danych stanowią barierę dla rozwoju technologii cloud computing powodując negatywne skutki finansowe dla lokalnych rynków.
  • Większy nacisk na gotowość technologiczną i rozwój łączy szerokopasmowych. Zdolność poszczególnych krajów i firm do wykorzystywania możliwości jakie oferuje chmura w kontekście wzrostu gospodarczego i finansowego wymaga dostępu do rozwiniętej i mocnej sieci. Choć niemal wszystkie kraje nieustannie pracują nad poprawą dostępu do szerokopasmowego Internetu, powodzenie tych działań pozostaje niespójne.

Celem badania BSA Global Cloud Computing Scorecard, poddającego analizie środowiska prawne i ramy regulacyjne 24 krajów uwzględnionych w zestawieniu, jest dostarczenie wiarygodnych danych i umożliwienie dyskusji pomiędzy decydentami a dostawcami usług w chmurze. Ten dialog może pomóc w opracowaniu międzynarodowych, zharmonizowanych regulacji ułatwiających dostęp do technologii cloud computing i jej rozwój.  

Ranking BSA Global Cloud Computing Scorecard to narzędzie, które może pomóc krajom w konstruktywnej samoocenie własnych polityk i regulacji w procesie adopcji rozwiązań chmurowych, a także określić następne kroki. Obecnie chmura umożliwia każdemu dostęp do technologii, które jeszcze do niedawna były w użytku jedynie dużych organizacji. Kraje, które wykorzystują możliwości swobodnego przepływu danych, wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, chronią własność intelektualną i inwestują w infrastrukturę IT, będą nadal czerpać korzyści z technologii przetwarzania w chmurze zarówno dla firm, jak i obywateli powiedziała Victoria Espinel, Prezydent i Dyrektor Generalny BSA.

 

Pełna klasyfikacja 24 państw i szczegółowe wyniki rankingu dostępne są pod adresem: cloudscorecard.bsa.org/2018/index

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…