Home Chmura Poprawa sprawności biznesowej dzięki chmurze

Poprawa sprawności biznesowej dzięki chmurze

0
0
224

W ciągu ostatnich lat, wraz ze wzrostem popularności rozwiązań chmurowych, znacznie wzrósł odsetek aplikacji korporacyjnych, które są natywne dla chmury. Poprawa sprawności biznesowej w nowej, cyfrowej rzeczywistości – to główny czynnik napędzający firmy stosujące strategię przejścia do chmury.

Liderzy tej zmiany charakteryzują się ciągłym, zwinnym rozwojem, zautomatyzowanym wdrażaniem oprogramowania oraz bardziej zintegrowanymi zespołami DevOps. W rezultacie te organizacje osiągają również zwiększone przychody. Tradycyjne firmy dysponują zasobami IT, które obejmują połączenie technologii chmury oraz starszych aplikacji i infrastruktury lokalnej. Wyzwaniem dla tych organizacji jest tworzenie oprogramowania z taką samą szybkością i poziomem jakości, jak robią to firmy, które powstały w chmurze. Rozwój chmury jest odpowiedzią na to wyzwanie, ale dążąc do poprawy, firmy o modelu mieszanym potrzebują czasu – zmiana nie nastąpi z dnia na dzień.

Firmy funkcjonujące w pełni w środowiskach chmurowych opracowują i wdrażają oprogramowanie szybciej niż ich konkurenci. Te organizacje nie tylko osiągają wysoki poziom zwinności i szybkość, ale także wyraźne zyski biznesowe. Przejście do modelu funkcjonowania opartego na chmurze wiąże się ze zwiększeniem przychodów, niższymi kosztami operacyjnymi, a dodatkowo daje zdolność do dostarczania innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

  • Nowopowstałe firmy i start-up’y coraz częściej są organizacjami cyfrowymi z założenia i od momentu powstania. Wiele istniejących organizacji jednak wciąż utrzymuje tradycyjne aplikacje i infrastrukturę lokalną, nawet jeśli rozszerzają swoje środowiska chmurowe. Część z tych przedsiębiorstw nie pozbędzie się starszych systemów jeszcze przez dłuższy czas. Aby jednak dotrzymać kroku rywalom funkcjonującym w chmurze, firmy te muszą realizować strategię obejmującą stopniową migrację aplikacji do chmury, tworzenie aplikacji natywnych, modernizację starszej technologii i stosowanie zasad DevOps. Jednak zarówno w tradycyjnym świecie, jak i w chmurze istnieje jeden czynnik, który niezmiennie zapewnia przyspieszenie: automatyzacja – mówi Krzysztof Podobiński, Delivery Architect w dziale Cloud & Data Services w Capgemini Polska.

Automatyzacja to dźwignia do przyspieszenia we wszystkich obszarach tworzenia oprogramowania – zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu automatyzacji chmury w procesach operacyjnych IT — zwłaszcza w przypadku udostępniania infrastruktury, zarządzania konfiguracją, tworzenia i testowania aplikacji, są znamienne. Platformy chmury publicznej i PaaS oferują wbudowane narzędzia automatyzujące te zadania, czego nie umożliwiają starsze systemy. Automatyzacja starszych technologii i procesów staje się zatem niezbędna, aby nadążać za chmurą – tak aby nowe oprogramowanie lub funkcje mogły przejść z fazy projektowania do produkcji w ciągu kilku minut, nawet w przypadku tradycyjnych aplikacji.

Wprowadzenie automatyzacji pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe

Automatyzacja pomaga przedsiębiorstwom zwiększyć ogólne przychody i rentowność, a także zmienić ich modele biznesowe, a dodatkowo wpływa na polepszenie doświadczeń klientów. Organizacje, które decydują się na inwestycje w te rozwiązania, są w stanie wdrażać nowe funkcje częściej niż firmy, które wciąż funkcjonują w tradycyjnych modelach.

  • Dobre wyniki finansowe to jednak nie jedyna korzyść – automatyzacja pozwala także na lepszą integrację zespołów programistycznych i operacyjnych. Po jej wprowadzeniu, możemy bowiem przenosić inżynierów do zadań o większej wartości. Uwalniając zasoby jesteśmy w stanie modyfikować modele biznesowe, co daje nam możliwość nie tylko ograniczenia kosztów, ale także przebudowy sposobów działania organizacji na bardziej zwinne. Największą wartość z tej sytuacji czerpią oczywiście firmy cyfrowe „od urodzenia”. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele organizacji wciąż funkcjonuje w modelach tradycyjnych lub mieszanych i te firmy będą podchodzić do zmiany stopniowo – to nie będzie rewolucja, a raczej ewolucja. Natomiast automatyzacja rozwija się w taki sposób, że dziś możliwe jest udostępnianie infrastruktury i dostarczanie aplikacji tak, jakby były one natywne dla chmury. To pozwoli firmom o wciąż tradycyjnym podejściu nie tylko poprawić swoją sprawność biznesową, ale uwolnione zasoby zwiększą ich zdolność do innowacji – dodaje Michał Wieczorek, Delivery Manager w dziale Cloud & Data Services w Capgemini Polska.

W erze ciągłych zmian technologicznych, coraz częściej to działy IT przedsiębiorstw na całym świecie dążą do zwiększenia konkurencyjności firm. Oznacza to zwiększenie ich zdolności do szybkiego dostarczania oprogramowania i wspieranie innowacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Programowanie natywne dla chmury oferuje przedsiębiorstwom jeden sposób na wprowadzanie innowacji i skalowanie nowych usług w szybkim tempie. Dziś, aby dogonić cyfrową rzeczywistość, przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji z dużą liczbą nieelastycznych, starszych systemów będą musiały odnaleźć drogę do przejścia do środowisk chmurowych, stopniowo przenosząc zarówno systemy zaplecza, jak i te stanowiące podstawę zróżnicowania przedsiębiorstwa na rynku.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Prawie co piąty Polak udostępnił dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 18 proc. Polaków udostępniło dane osobowe w zamian za …