Home Biznes Sąd Polubowny „Ultima Ratio” będzie korzystać z Profilu Zaufanego

Sąd Polubowny „Ultima Ratio” będzie korzystać z Profilu Zaufanego

0
0
98

Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem  w charakterze stron. Ultima Ratio, który zostanie uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku, będzie pierwszą instytucją prowadzącą arbitraż gospodarczy korzystającą z tego rozwiązania. Wyroki przez notariuszy będą wydawane w ciągu 3 tygodni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę). Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.  Korzystając z podpisu można złożyć wniosek o dowód, zameldować się, zgłosić narodziny dziecka, potwierdzić e-PIT, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i sprawdzić liczbę pkt karnych. Już ponad 3,3 miliona Polaków korzysta z profilu zaufanego.

Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej w 2017 roku, działaniem zmierzającym do zwiększenia sprawności funkcjonowania instytucji Państwa, w tym administracji, jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechniania pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych. Projektem strategicznym w powyższym zakresie jest zapewnienie dostępu obywateli do właściwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości. Tak ważna więc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i instytucji wpływających na jego kształt m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie sporów, a więc w sposób umożliwiający realizację w większym stopniu postulatu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego , wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów.”- komentuje Anna Weber, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji.

Ultima Ratio będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. W Polsce co roku sądy powszechne rozpatrują ponad 300 tysięcy takich spraw w tradycyjnych salach sądowych. Ultima Ratio jest arbitrażowym sądem nowej generacji. Jest on wyłącznie internetowy – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany w 3 tygodnie czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.  Już od samego początku działalności Ultima Ratio jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie. Arbitrami Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownegosą notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP.

 

„Działalność Ultima Ratio wymaga najwyższej staranności przy identyfikacji oraz uwierzytelnianiu tożsamości stron, zarówno powoda jak i pozwanego. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez Ultima Ratio”.- komentuje Anna Ewa Dańko-Roesler, Prezes Stowarzyszenia RP.

 

Stowarzyszenie Notariuszy RP sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4.000 czynnych zawodowo notariuszy.

 

System elektroniczny Ultima Ratio jest prosty i intuicyjny – czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu na świecie, posiadającym oczywiście dostęp do Internetu. Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego – w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat. Czynności procesowe pełnomocników i stron również zajmują co najmniej kilkanaście razy mniej czasu, nie licząc oszczędności czasu związanego z brakiem konieczności dojazdu i udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi czy innymi sądami polubownymi. Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej. Sąd zostanie uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…